Logi sisse läbi:

Meelelahutust - Valelik Volli

Kargu KarlaKargu Karla
Ei, ega see Vabarna poiss alati valskust ei kõnele, aga see, mis ta ilda aegu minu kohta kirja pani, läks ikke mõnest kohast natuke nihu küll. Ma panin seda kohe tähele, sest seitung tuli mulle kätte just Vale-ntiinuse päeval. No mina jälle olen eluaeg old Tõe-ntiinuse mees, ei kannata, kui mind ilmaaegu torgitasse.
Ma oleks vakka old ja välja kannatand, aga Ärman juhtus nimetama, et Torontu linna peal olevat veel tervelt pool tosinat inimesi, kes mind mäletavad. No kui sedasi, siis võib arvata, et kaks vai kolm neist on lehelugejad. Nende uvides tuleb mul ikke sõna võtta.

Vata mina ei ole ültse ümmargune nigu Volli väidab. Minu priske punnu on ainult muhk ja seegi on Kata süi läbi tekkind – on tal vaja nii ästi süia teha! Minu jutt on küll old ümmargune, aga Karla ise on kindlalt kandiline.

Loe edasi: Meelelahutust - Valelik Volli

Repliik – Kaks Eesti Maja… Kaks Eesti Maja teadaannet

Toronto Eesti MajaToronto Eesti Maja
Eelmises Eesti Elu (17.02.2017) numbris oli ära toodud kaks kirjutist Eesti Maja ainel. Teema oli ühine, aga sõnumid väga erinevad, üks Eesti Maja juhatuselt, teine Eesti Maja sõpradelt. Paistab, et juhatus ei poolda mingit remonti praegusele ehitusele ja sõbrad ei nõustu selle seisukohaga.

Läheme tagasi viimasele peakoosolekule, kus kiideti heaks kokkulepe kinnisvarafirmaga. Siiski oli koosolekul hääli, kes küsitlesid juhatust alternatiivplaani olemasolu suhtes. Vastus oli kategooriline "ei", sest tegemist oli peaaegu fanaatilise vastuseisuga praeguse hoone säilitamisele, kuna see ei ole küllalt esinduslik ja ei sobi nooremale generatsioonile. Siiski seesama noorem generatsioon on kokku tulnud Eesti Maja sõprade sildi all ja on teinud juba palju korrastamistöid ning tahavad seda ka edaspidi teha, nagu loeme varemnimetatud kirjutises.

Loe edasi: Repliik – Kaks Eesti Maja…...

Kommentaar - EESTI MAJANDUSE JÄTKUVATE MUREDE ÜKS VÕIMALIK LAHENDUS (1)

Jätkame 'EESTI MAJANDUSE MURED...' seeriat. Kuna viimase artikli ilmumisest on möödas pool aastat, on sobiv lugejale meeldetuletuseks avaldada varemaste artiklite vaid veidi värskendatud kokkuvõte.

Meie rahva tulevik on tõsises ohus nii madala iibe kui ka väljarände tõttu. Niikaua, kui meil on 'Soome hinnad ja Ukraina palgad', ei saa olukord paraneda. Palgavahe arenenud lääneriikidega on umbes kolmekordne. President Ilvese algatus 'Talendid koju' andis kurvalt kasina tulemuse. Mõte oli hea, aga Eestil peab olema pakkuda viisaka palgaga töökohti. Palkade jätkuvaks tõusmiseks läheb vaja majanduse kiiremat kasvu. Hiljutised tulemused on aga olnud üllatavalt kehvad, tublisti allpool Eesti Panga projektsioone.

Senine range kokkuhoiupoliitika hävitab vaikselt meie rahvast. Muudame raha liikumise suunda! Ja kasutame seda raha taibukalt, kindlasti mitte bürokraatia kasvatamiseks.

Loe edasi: Kommentaar - EESTI...

Stalinism in Russia re-visited

Joseph Vissarionovich Stalin - www.wikipedia.org (1917)Joseph Vissarionovich Stalin - www.wikipedia.org (1917)
The recent polling by Russia's Levada Centre showed that the level of support for Stalin hasn't been as high as it is now for 16 years. A positive response regarding Stalin was given by 46% of respondents. Fully 32% said they respected Stalin; 10% that they felt some sympathy towards him; 4% said he was wonderful.
On the opposite end of the opinion spectrum, 12% felt he was repugnant; 7% indicated they feared him; 2% said they hate him.

Polls have indicated that only Leonid Breshnev and Vladimir Putin as Soviet leaders have gained higher scores in such surveys. As a contrast, over 60% find that both Boriss Jeltsin and Mihhail Gorbachev both were bad leaders. Their eras were accetable to only 16% and 8% of Russian respondents.

Loe edasi: Stalinism in Russia re-visited

Kommentaar - NAISED EESTI VABARIIGI VÄLJAKUULUTAMISEL PÄRNUS

Eesti Iseseisvusmanifesti väljakuulutamine Pärnus 23. veebruaril 1918.a - foto: www.wikipedia.orgEesti Iseseisvusmanifesti väljakuulutamine Pärnus 23. veebruaril 1918.a - foto: www.wikipedia.org
Eesti Vabariigi 99. sünnipäeva eel tuleb rõhutada, et Eesti Vabariigi esimene Manifest trükiti Pärnus 23.02.1918 ja juba sama päeva õhtul loeti see Manifest pidulikult Pärnus Endla teatri rõdult ette ning siis juba 24.02.1918 ikka samas Pärnus tähistati Eesti Vabariigi sündi veelgi pidulikumalt ja ka vormistati Pärnu avalikkuse poolt vabariigi sünd. Seejärel liikus Eesti Vabariigi väljakuulutamine hoopis Viljandi suunas ja jõudis Viljandisse. Ajaloodoktor Ago Pajuri uusimad allikakriitilised uurimused ei lase Tallinnas Eesti Vabariigi sünni väljakuulutamist enne 25.02.1918 küll kuidagi leida. Ajaloo seisukohalt (lugedes ka Manifesti teksti) pole sel küll mingit tähtsust ajaloo Eesti Vabariigi sünni dateerimisega. Küll kannatab see 1930ndatel aastatel loodud müüt, kuidas "väga kindlad meie riigi isad meie riigi sünni ise välja kuulutasid ja just pealinnas Tallinnas..." Tänaste päris ekspertide arvamus sündmuste kohta Tallinnas 21.-25.02.1918 oleks ehk järgmine (selleks, et vähem leviks "suhteliselt subjektiivne arvajate" arvamus, lisan siia teksti):

Loe edasi: Kommentaar - NAISED EESTI...

Juhtkiri - Meie kaitseväele

Foto: Ardi Hallismaa (2016)Foto: Ardi Hallismaa (2016)Pagulusaastatel sai vabariigi aastapäeva aktusel väga tihti kuulda üht võimsamat Miina Härma heliloomingut. Kantaadi „Kalev ja Linda" lõpukoor "Veel kaitse, kange Kalev" loodi, kui vabariik oli alles unistus. Vajalikult aga ettenägelik, sest omariiklus, vabadus oli kõigil südamesooviks. Lõpukoor kuulub meie patriootiliste laulude klassikasse.

Kalevile loodeti, aga kui asi läks võitluseks, oli sõjaväge vaja, rahuaastatel kaitseväge. Soov oli täitunud, omariiklus saavutatud rindel. Okupatsioon hävitas toonase kaitseväe ning on tänaseni uskumatu, et eestlased, mitte ainult juunikommunistid, aitasid sellele kaasa, et kõik Laidoneri ja Pätsi saavutused läksid luhta. Teame ka, et kindralstaabis teeninute elud lõppesid alatult.

Tänu taasiseseisvumisele on meil jälle kaitsevägi. Vajalik, kui naabriks on karu, tarvis ka, et rahvusvahelisi kohustusi täita.

Loe edasi: Juhtkiri - Meie kaitseväele

Kanada päevik - Encore une fois, M. Trudeau

Justin Trudeau at the Vancouver LGBTQ Pride - www.wikipedia.org (2015)Justin Trudeau at the Vancouver LGBTQ Pride - www.wikipedia.org (2015)
Teoreetiliselt oma tolerantsuse üle uhke Kanada sai möödunud kuul kinnitust, et keeleõigused on ikka valusamaid indiviidiga arvestavaid asju. Riik on ametlikult kakskeelne; lisaks Torontos on võimalik asju ajada oma keeles näiteks 311 telefoniteenust kasutades. 

Kuid meie bilingue peaminister, sündinud nagu ta isagi, hõbelusikas suus, ei oska arvestada suure enamusega – inglise keelt rääkivatega. Paljude kanadalaste emakeel on erinev prantsuse või inglise keelest. Vajadus toime tulla õpetab vähemalt ühte selgeks saama, kui mitte mõlemat.

Québec on aga erand, ja mitmeti õigustatult. Seda tagas George-Étienne Cartier enam kui 150 aastat tagasi Charlottetowni konverentsil. Kartes, et sajandeid siin elanud prantslased surutakse keeleliselt põlvili Briti saartel emigreerunud inimeste arvude tõttu, tegi Cartier kindlaks, et frankofoonide omapära ei kaoks sulamispotti. Nii nagu juhtus USAs.

Loe edasi: Kanada päevik - Encore une...

Did Latvian and Estonian ’cultural reach-out’ groups have same political agendas, steered by the KGB?

With on-line access to previolusly de-classified CIA files it's easy to uncover interetsing facts about the Soviets' intentions and tactics regading exile communities. The following is the story of the Latvian 'VEKSA' and its director Imants Lesinskis.

Lesinskis defected to the US in September 1978, at the time working as a translator in the UN Secretariat. He died in 1985. (According to some Latvians in the US, the circumstances of his death, in a parking lot, were uncertain.) During his time at the UN, Lesinskis' KGB contact was Walter Enger, a UN political affairs officer, who was arrested and convicted with two other Soviets of having paid $16,000 in bribes to obtain US classified information on anti-sumbmarine warfare.

Loe edasi: Did Latvian and Estonian...

Kommentaar - ÜHISKONNA INIMÕIGEKS MUUTMINE


Põhiseaduse §3 sätestab, et riigivõimu võib teostada üksnes põhiseaduse ja sellega kooskõlas olevate seaduste alusel. See säte lubab järeldada, et meie inimesed peavad alluma kehtivatele seadustele, mis on määratud 1992. aasta Eesti Vabariigi põhiseaduses. Riigikogu võib, põhiseadusele tuginedes, vastu võtta uusi seadusi, kuid praegu kehtivaid põhiseaduse sätteid saab muuta vaid põhiseaduse peatükis XV määratud korra kohaselt.

Aastal 1948 võttis Ühendatud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO) vastu Inimõiguste Ülddeklaratsiooni, mille määratlused abielu ja perekonna suhtes ühtivad Eesti põhiseaduse §27-ga. Kuuekümnendate lõpus Ameerika Ühendriikide suhteliselt suur geide ja lesbide arv mõjutas neid omavahel seltskondlikult rohkem suhtlema ning arvama, et Inimõiguste Ülddeklaratsiooni alusel ei või riigivõim enam takistada samasooliste üritusi, nagu seda oli senini Ameerikas tehtud. Nagu palju muudki Ameerikas juhtuvat, levis geide aktiivsus Euroopasse ja inimõiguste nõudeid, mis on sätestatud ka Eesti põhiseaduse §-s 12 mitmete valdkondade kohta, hakati Euroopas, eriti aga Euroopa Liidu direktiivides, pidama peamiseks täitmist nõudvaks inimõiguseks.

Loe edasi: Kommentaar - ÜHISKONNA...

Kommentaar - Eesti ime

Sirje Kiin - foto: Taavi Tamtik (2014)Sirje Kiin - foto: Taavi Tamtik (2014)
Me oleme alati olemas olnud. Oleme olnud olemas Läänemere-äärses maailmas nii kaua, et ükski arheoloog ega ajaloolane, geneetik või rahvastikuteadlane ei oska öelda päris täpselt, kui kaua. Kui mina koolis käisin, siis õppisime, et viis tuhat aastat. Nüüd kirjutatakse uuematele arheoloogilistele leidudele tuginedes, et meie esivanemad on Eestimaal elanud vähemalt kümme või üksteist tuhat aastat. Nii pikki juuri pole peaaegu kellelgi, kui ehk, siis põlisameeriklastel. Oleme Euroopa põlisrahvas, väga vana rahvas, kes usub koos luuletaja Hando Runneliga, et meie paremad päevad olla veel ees.

Eesti nime üheks etümoloogiliseks allikaks on peetud germaani sõnatüve ost- (öst-, est), mis tähendab ida ehk idapoolset rahvast. Heal maal on ajaloo jooksul olnud väga palju nimesid: Estonia, Esthonia, Estonie, Estlandia, Esten, Aistland, Eistland, Ehstland, Hestia, Estia, Esto, Estones, Astalānda, Estimah, Esthi Mah, Eestimaa ja Päris-Eesti, viimasel ajal ka Suur-Eesti ja Väike-Eesti või Kodu-Eesti, pidades suurema Eesti all silmas üleilmset, globaalset eestlust. Ise me end idamaaks ei pea, pigem vahemaaks Lääne ja Ida kultuuride vahel, olles küll mõlemast mõrkjalt ja tõrksalt mõjutatud, kuid ometi omakultuuri sitkelt välja arendanud.

Loe edasi: Kommentaar - Eesti ime

Tribute to Liberty invites all Canadians to view design proposals for  the Memorial to the Victims of Communism – Canada, a Land of Refuge

Tribute to Liberty invites all Canadians to view design proposals for the Mem…

Five teams present their concepts to the selection committee in OttawaOTTAWA, ON (February 23, 2017) - The Canadian public is invi...

FOTOD - Eesti Vabariigi 99. aastapäeva tähistamine Vancouver'is

FOTOD - Eesti Vabariigi 99. aastapäeva tähistamine Vancouver'is

Pühapäeval, 26. veebruaril 2017.a toimu Vancouveris Vancouveri Eesti Seltsi Eesti Vabariigi 99. aastapäeva pidulik aktus...

ETV saates 'Hommik Anuga' räägivad oma loo Juhan Käärid ja Sven Wichman

ETV saates 'Hommik Anuga' räägivad oma loo Juhan Käärid ja Sven Wichman

Anu Välba küsib: "Miks kaks Ameerika poissi teenivad aega Eesti sõjaväes?" Vaadake ETV saadet "Hommik Anuga" ja te saate sellele k...

FOTOD - Eesti Vabariigi 99.a. jumalateenistus EELK Toronto Peetri koguduses

FOTOD - Eesti Vabariigi 99.a. jumalateenistus EELK Toronto Peetri koguduses

Pühapäeval, 26. veebruaril toimus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) Toronto Peetri koguduses EESTI VABARIIGI 99. aasta...

FOTOD - Eesti Vabariigi 99. aastapäeva tähistamine Hamiltonis

FOTOD - Eesti Vabariigi 99. aastapäeva tähistamine Hamiltonis

Pühapäeval, 26. veebruaril 2017.a toimu Hamiltonis Eesti Vabariigi 99. aastapäeva jumalateenistus ja pidulik aktus.

FOTOD - Eesti Vabariigi 99. aastapäeva tähistamine Suomi Koti's

FOTOD - Eesti Vabariigi 99. aastapäeva tähistamine Suomi Koti's

Reedel, 24. veebruaril 2017.a toimu Torontos asuvas vanurite hooldekodus Suomi Koti Eesti Vabariigi 99. aastapäeva pidulik ak...

VIDEO/FOTOD - EESTI VABARIIGI 99.a. KONTSERT-AKTUS „NOORTE TÕRVIK!" Toronto Eesti Majas

VIDEO/FOTOD - EESTI VABARIIGI 99.a. KONTSERT-AKTUS „NOORTE TÕRVIK!" Toron…

Laupäeva, 25. veebruari pärastlõunal toimus EESTI VABARIIGI 99.a. KONTSERT-AKTUS „NOORTE TÕRVIK!" Toronto Eesti Majas. Piduli...

FOTOD - Toronto Eesti Seltsi Lasteaeaias tähistati Eesti Vabariigi 99. aastapäeva

FOTOD - Toronto Eesti Seltsi Lasteaeaias tähistati Eesti Vabariigi 99. aastapä…

Laupäeva, 25. veebruari 2017.a hommikul tähistasid lauldes, mängides ja sinimustvalgeid lippe lehvitades Toronto Eesti Seltsi...

PHOTOS - US NAVY: USS Hue City Arrives in Tallinn

PHOTOS - US NAVY: USS Hue City Arrives in Tallinn

By Ensign Nicholas Vandiver, USS Hue City (CG 66) Public AffairsTALLIN, Estonia (NNS) -- Guided-missile cruiser USS Hue City (CG 6...

FOTOD - Kindral Breedlove: Eesti on seisnud ka teiste piiririikide eest

FOTOD - Kindral Breedlove: Eesti on seisnud ka teiste piiririikide eest

Ligi 20 Ameerika Ühendriikide kindralit ja admirali alustas täna Eestis kahepäevast visiiti, et saada ülevaade Eesti valitsusasutu...

FOTOD - Eesti Vabariigi 99. aastapäeva paraad Tallinnas Vabaduse väljakul

FOTOD - Eesti Vabariigi 99. aastapäeva paraad Tallinnas Vabaduse väljakul

Reedel, 24. veebruaril 2017.a toimu Tallinnas Vabaduse väljakul Eesti Vabariigi 99. aastapäeva Võiduparaadi.

FOTOD/VIDEO - Eesti lipu heiskamine Toronto raekoja ees 2017

FOTOD/VIDEO - Eesti lipu heiskamine Toronto raekoja ees 2017

Reede, 24. veebruari hommikul toimus Toronto Raekoja ees Eesti Vabariigi 99. aastapäeva puhul pidulik lipu heiskamine. Tseremoonia...

President Kersti Kaljulaid Eesti Vabariigi iseseisvuspäeva aktusel 24. veebruaril 2017 Estonia kontserdisaalis

President Kersti Kaljulaid Eesti Vabariigi iseseisvuspäeva aktusel 24. veebrua…

24.02.2017 "... maa sulab, rohi tärkab, puu ajab pungi ja lehti ning lehe varjus laulab lind jälle omi igavesi kevadlaule. On...

ERR - FOTOD ja VIDEO: kaitsejõudude paraad Vabaduse väljakul

ERR - FOTOD ja VIDEO: kaitsejõudude paraad Vabaduse väljakul

Eesti Vabariigi 99. aastapäeva paraad peeti Tallinnas Vabaduse väljakul, paraadi võttis vastu vabariigi president Kersti Kaljulaid...

VIDEO - Head eestlased kõikjal maailmas

VIDEO - Head eestlased kõikjal maailmas

Head Eesti Vabariigi 99. sünnipäeva teile! Ma olen kindel, et neid riike, kus täna seda päeva tähistatakse, võibki olla umbes nii ...

Austus ja koostöö ebakindlal ajal

Austus ja koostöö ebakindlal ajal (4)

Eesti Vabariigi 100. a. juubeli lähenemisel pühitseme oma kodumaa saavutusi ja arenemist Euroopa riikide edukamate hulka. Vaatamat...

Loe siit veel: Viimased lood

Austus ja koostöö ebakindlal ajal

Austus ja koostöö ebakindlal ajal (4)

Eesti Vabariigi 100. a. juubeli lähenemisel pühitseme oma kodumaa saavutusi ja arenemist Euroopa ri...

Eesti Vabariigi aastapäevaks 2017

Eesti Vabariigi aastapäevaks 2017

Kas Eesti Vabariigi loomine 99 aastat tagasi ikka äratab meis neid tundeid, mis vanemaid põlvkondi ...

Juhtkiri - Meie kaitseväele

Juhtkiri - Meie kaitseväele

Pagulusaastatel sai vabariigi aastapäeva aktusel väga tihti kuulda üht võimsamat Miina Härma helilo...

Kommentaar - NAISED EESTI VABARIIGI VÄLJAKUULUTAMISEL PÄRNUS

Kommentaar - NAISED EESTI VABARIIGI VÄLJ…

Eesti Vabariigi 99. sünnipäeva eel tuleb rõhutada, et Eesti Vabariigi esimene Manifest trükiti Pärn...

Andreas Vaikla liigub kindlalt oma eesmärkide suunas

Andreas Vaikla liigub kindlalt oma eesmä…

Torontos eesti peres sündinud ja kasvanud jalgpallurist Andreas Vaiklast oleme kirjutanud oma lehes...

In Memoriam - ILOR TAMM 1926 – 2017

In Memoriam - ILOR TAMM 1926 – 2017

ILOR TAMM 14.12.1926 – 01.02.2017 Eesti Tamm, keda maailm hiljem Ilori nime all tundis, sündis...

Meelelahutust - Valelik Volli

Meelelahutust - Valelik Volli

Ei, ega see Vabarna poiss alati valskust ei kõnele, aga see, mis ta ilda aegu minu kohta kirja pani...

EESTI HETKED - Küünakuu, konarlik ja helge

EESTI HETKED - Küünakuu, konarlik ja hel…

Kui III klassi lapsevanemad koosolekuks klassiruumi saabusid, olid ühes seinas hulk Pikki Hermanne ...

FOTOD - Lõbus sõbrapäeva pärastlõuna

FOTOD - Lõbus sõbrapäeva pärastlõuna

Miks ta siis lõbus ei pidanuks olema, kui juba väljakuulutatud pealkirjal oli paras vimka sees. Kan...

Kanada päevik - Encore une fois, M. Trudeau

Kanada päevik - Encore une fois, M. Trud…

Teoreetiliselt oma tolerantsuse üle uhke Kanada sai möödunud kuul kinnitust, et keeleõigused on ikk...

Repliik – Kaks Eesti Maja… Kaks Eesti Maja teadaannet

Repliik – Kaks Eesti Maja… Kaks Eesti Ma…

Eelmises Eesti Elu (17.02.2017) numbris oli ära toodud kaks kirjutist Eesti Maja ainel. Teema oli ü...

Näitus 'Põhjala Tähistel / Soomepoiste raamatud'

Näitus 'Põhjala Tähistel / Soomepoiste r…

8. veebruaril avati Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tn. 6) näitus, kus on eksponeeritud nii soomepois...

Skautide ja gaidide talilaager Kotkajärvel kogub jätkuvalt populaarsust

Skautide ja gaidide talilaager Kotkajärv…

Pühapäeva hommikuks oli plaanis suusavõistlus. Tänu ilmastikuoludele oli hommikune rada äärmiselt j...

Winter camp at Kotkajärv

Winter camp at Kotkajärv

The annual Girl Guides' and Boy Scouts, winter camp at Kotkajärv, is gaining popularity amongst par...

99 bottles of this on the wall

99 bottles of this on the wall

A fermented shot of hapu/kapsa/mahl (sauerkraut juice) goodness for the 99th anniversary of Estonia...

Viido veerg - Dirigent

Viido veerg - Dirigent

Vaidlesin ühel õhtul oma naabriga. Tema pooldas Vabariigi Presidendi Kersti Kaljulaiu mõtet, et kui...

Kommentaar - EESTI MAJANDUSE JÄTKUVATE MUREDE ÜKS VÕIMALIK LAHENDUS

Kommentaar - EESTI MAJANDUSE JÄTKUVATE M… (1)

Jätkame 'EESTI MAJANDUSE MURED...' seeriat. Kuna viimase artikli ilmumisest on möödas pool aastat, ...

FOTOD - ESTO Ski-Day 2017!

FOTOD - ESTO Ski-Day 2017!

Reedel, 17. veebruaril 2017.a toimusid Georgian Peaks Ski Club'is järjekordne Esto Ski-Day. Os...

Missugune on see õige kodutunne?

Missugune on see õige kodutunne?

EESTI INSTITUUT 23.02.2017 Kui küsimusele „Mis on Eestis erilist, mida mujal ei ole?" vas...

Stalinism in Russia re-visited

Stalinism in Russia re-visited

The recent polling by Russia's Levada Centre showed that the level of support for Stalin hasn't bee...

Statement by PC Leader Patrick Brown on Estonian Independence Day 2017

Statement by PC Leader Patrick Brown on …

February 24, 2017  "Almost a century has passed since the people of Estonia established a sove...

FOTOD - EV President Kersti Kaljulaid asetas pärjad Eesti kõrgete riigitegelaste haudadele

FOTOD - EV President Kersti Kaljulaid as…

EV President Kersti Kaljulaid asetas pärjad Eesti kõrgete riigitegelaste haudadele (kaasa arvatud P...

FOTOD - Admiral Pitka 145

FOTOD - Admiral Pitka 145

Kaitseliidu ja Kaitseväe esindajad mälestasid 20. veebruaril Tallinnas admiral Johan Pitka 145. sün...

PHOTOS - Leo and the Leafs 2017

PHOTOS - Leo and the Leafs 2017

Leo Komarov, the NHL's only Estonian born player, continues to play a key role in the resurgent 201...

Facebook Twitter Youtube Rss Google plus
 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 
 
Viimasena ilmunud
Eesti Elu paberlehe tutvustus!

 Eesti Elu üksiknumbrid
on müügil Torontos:

 

  • Eesti Elu kontoris (3 Madison Ave. / 310 Bloor St. W.)
  • e-store'is Toronto Eesti Majas (958 Broadview Ave)
  • Leaside Pharmacy's (Suomi Koti juures) 795 Eglinton Ave. E.

  

Telli leht siit!

 

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 
Eesti Elu - 3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2 - Ajalehe Tellimine - Kuulutuste tellimine - Tel: 416-733-4550 - Fax: 416-733-0944 - e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2012 Eesti Elu. All rights reserved.
Made by CyberQA & Confirmo