Logi sisse läbi:

Kommentaar - NAISED EESTI VABARIIGI VÄLJAKUULUTAMISEL PÄRNUS

Eesti Iseseisvusmanifesti väljakuulutamine Pärnus 23. veebruaril 1918.a - foto: www.wikipedia.orgEesti Iseseisvusmanifesti väljakuulutamine Pärnus 23. veebruaril 1918.a - foto: www.wikipedia.org
Eesti Vabariigi 99. sünnipäeva eel tuleb rõhutada, et Eesti Vabariigi esimene Manifest trükiti Pärnus 23.02.1918 ja juba sama päeva õhtul loeti see Manifest pidulikult Pärnus Endla teatri rõdult ette ning siis juba 24.02.1918 ikka samas Pärnus tähistati Eesti Vabariigi sündi veelgi pidulikumalt ja ka vormistati Pärnu avalikkuse poolt vabariigi sünd. Seejärel liikus Eesti Vabariigi väljakuulutamine hoopis Viljandi suunas ja jõudis Viljandisse. Ajaloodoktor Ago Pajuri uusimad allikakriitilised uurimused ei lase Tallinnas Eesti Vabariigi sünni väljakuulutamist enne 25.02.1918 küll kuidagi leida. Ajaloo seisukohalt (lugedes ka Manifesti teksti) pole sel küll mingit tähtsust ajaloo Eesti Vabariigi sünni dateerimisega. Küll kannatab see 1930ndatel aastatel loodud müüt, kuidas "väga kindlad meie riigi isad meie riigi sünni ise välja kuulutasid ja just pealinnas Tallinnas..." Tänaste päris ekspertide arvamus sündmuste kohta Tallinnas 21.-25.02.1918 oleks ehk järgmine (selleks, et vähem leviks "suhteliselt subjektiivne arvajate" arvamus, lisan siia teksti):

ajaloodoktor Ago Pajur:

"Minu teada viibis Päästekomitee in corpore 22. veebruari õhtust (pärast ebaõnnestunud Tartu sõitu) kuni 24. veebruari ennelõunani salakorteris hilisema Riigi kunsttööstuskooli õuemajas. 24. veebruari varahommikul äratasid neid Aleksander Veiler ja Voldemar Päts teatega, et venelased ja enamlased on linnast lahkumas. Mõneks ajaks jäi Päästekomitee veel samasse majja täiendavaid teateid ootama (väidetavalt olevat nad "ajaviiteks" kirjutanud teadaandeid, a la: Kodanikud olge valvel, kui enamlased linnast lahkuvad - Veiler ja Voldemar olla neid pimeduse katte all linnas isegi üles kleepinud). Seejärel suundus Vilms Kadriorgu, et otsida lepitust Poskaga ja kutsuda teda tulevasse valitsusse, ning Konik läks Päevalehe trükikotta, kus Veiler-Devis-Mikita korraldasid manifesti trükkimist. Päts jäi ilmselt ikka veel salakorterisse ning pärast Vilmsi naasmist suundusid nad üheskoos Voldemar Pätsi korterisse (Imanta tn) ja jäid seal taas ootele. MIngil pärastlõunasel ajal sõitis maja ette leitnant Rotschildi saadetud auto relvastatud sõduritega, et toimetada Päästekomitee pangamajja. Ning sellest ajast tegutsesid Päts ja Vilms (veidi hiljem lisandus ka Konik) pangamajas, koostades omi päevakäske ja muid korraldusi.

Mingil määratlemata ajal, tõenäoliselt alles 25. veebruari hommikul, kolisid Päästekomitee ja äsja loodud Ajutise valitsuse liikmed pangamajast teisele poole tänavat, Reaalkooli. On väidetud, et direktor Kanni kabinetis peetud valitsuse esimene koosolek, aga tõenäolisemalt olid kohal siiski vaid mõned valitsuse liikmed. 25. veebruari keskpäevaks rivistas 3. eesti polgu ülema abi kapten Peeter Kann Reaalkooli ette 3. eesti polgu olemasoleva meeskonna (suur osa oli küll deserteerunud), loodava Omakaitse liikmeid, linna pritsumehi. Muidugi kogunes sinna ka hulk linnakodanikke. Nende ette (Reaalkooli trepile) olevatki mälestuste kohaselt (aga mälestuste usaldusväärsusega on ju lood teadagi kuidas) astunud Päts ning pidanud lühikese päevakohase kõne. Võimalik, et ta luges samas ette ka iseseisvusmanifesti. Järgnes paraad-jalutuskäik ning selle kestvusel jõudsid kesklinna juba Saksa sõjaväe eelsalgad.

Umbes nii võisid nood sündmused areneda. Igatahes sai Päts manifesti ette lugeda (kui ta seda tegi) ainult 25. veebruari keskpäeval, enne paraad-jalutuskäiku."

Aasta enne Eesti Vabariigi sajandat sünnipäeva on Eesti meedias tekkinud väike torm veeklaasis, sest elavnenud huvi meie omariikluse ajaloo teemade vastu on välja toonud kirglikke poliit-ajalootõlgendajaid, kes püüavad vahetult enne riigi suurt sünnipäeva kiirkorras oma nägemuse sängi suruda meie suuremat pilti viimase sajandi ajaloost. Selle asemel, et kuulata professionaalseid ajaloolasi, kes vahest ehk aeglasemalt, kui see meile meeldiks, aga siiski süstemaatiliselt, on püüdnud omariikluse ajaloo nüanssidesse süveneda ja kelle uurimuse tulemuseks on lootus, et pilt meie omariikluse algusest saab lähiaastatel palju selgemaks.

Kuid naljakal kombel, just sel hetkel, kui on tõesti lootus saada uusim allikakriitiline seis meie ajaloo selle osa kohta, ilmuvad end ise poliitikas katsetanud inimesed, kes otsivad meie ajaloo suurt kangelast ja kes teatavad lausa avalikult, et rahvas pole kunagi riiki loonud. Taolist väidet kuuldes meenusid ühelt poolt meie kirjandusklassiku Anton Hansen Tammsaare novell Poiss ja liblik, mille rahvakirjanik pani kirja Esimese maailmasõja ajal (1915) ja teisalt kunagine lastejutt, mis rääkis lehmast, kes andis vaid piima ka aegadel, kui teised kosmosesse lendasid. Pärnu on õnnelik linn, sest meil on alles fotod sündmustest, mis toimusid Eesti riigi sünni manifesteerimise ajal. Nendelt fotodelt oleks vist võimalik üle lugeda ja ehk kord ka feministliku ajaloo uurijate poolt kuidagi välja suurendada naised, kes elasid kaasa 24.02.1918 rahvakogunemisel Pärnus tollase Endla teatri ees platsil. Kindlasti saaks sellest analüüsist midagi huvitavat öelda naiste rollist Eesti ühiskonnas aastaks 1918 ja ehk isegi anda sellele analüüsile rahvusvahelise võrdluse mõõdet, mis meid ehk teiste riikide sünnimomendi analüüsis enam võrreldavaks teeks.

Täna teeks vaid paar viidet Pärnu ajalukku ja tuletaks meelde meie kirjanduses oleva materjali alusel paari naist, kellel oleks õigus olla samuti Eesti riigi esmakordse manifesteerimise loos enam esile tõstetud.

Keskseks kujuks Eesti Vabariigi väljakuulutamise loos on Pärnu linnapea ja vandeadvokaat Hugo Kuusner (1887-1942). Kuid meenutagem, et Eesti riigi väljakuulutaja sai Pärnusse Tallinna vanglast tagasi tänu oma tarmukale kaasale Marta Kuusnerile (1889-1942), kes läks oma arreteeritud mehega Tallinna tapiga kaasa ja võitles seal kõigi vahenditega, et saada tänu mõistlikule vanglaarstile tõend, millega nii Hugo Kuusner kui ka Pärnu sama kuulus linnapea ja vandeadvokaat Jaan Leesment kuulutati nii raskelt kopsuhaigeteks, et nad vangistusest vabaks said. Omaaegsete mälestustes ei varjatud, et proua Kuusner olevat tegelikult ka päriselt tol hetkel põdurat abikaasat teel Tallinnast Pärnusse lausa oma kasukanurga alla peitnud, et tulevast Eesti riigi väljakuulutajat uuesti ei arreteeritaks.

Kuid enne, kui Manifest 23. veebruari 1918 õhtul Endla teatri rõdult rahvale ette lugeda, oli vaja see enne trükkida ja rahvale lugemiseks ka välja kleepida. Pärnu on tubli olnud ja tähistanud linna külaliste jaoks kunagise Aleksander Jürvetsoni trükikoja maja. Oma riigi sünnipäeva eel tasuks korraks meenutada, et kuigi trükikoja omanikuks oli kooliõpetaja ja ajakirjanik Aleksander Jürvetson, oli tegelikult selle trükikoja juhiks proua Maria (Marie) Jürvetson (sündinud Jürimäe) (1881-1967). Tänastel naisõiguslastel tasuks meenutada, et aru saada meie oma kultuuris olevast naisõiguslusest ja mitte võtta eeskuju vaid välismaa naisõigusluse ajalugudest, et just Esimene maailmasõda, kui mehed mobiliseeriti rindele, oli Eesti naiste meeste tööle pääsemisel oluline murranguaeg. Pere ettevõtmised vajasid ajamist, lapsed kasvatamist ja toitmist ning naised astusid meeste asemele ametitesse, mis olid meeste omad. Pärast sõda olid naised sageli juba selles varasemas meeste ametis sedavõrd kogenud, et sageli jäigi neile juhtroll. Maria Jürvetsoni väike lugu on omal ajal ka kirja pandud ning väga sümboolne.

Riigi sünd maailmasõja ajal oli seotud raskustega, mis „normaalsetes" oludes oleks ehk takistanud paljude asjade tegemist. Nii on võimalik teada saada, et 23. veebruaril 1918 tegelikult Jürvetsoni trükikoda seisis, sest polnud elektrit. Ka oli hetkel segane aeg, kus Saksa sõjavägi oli linna marssimas ja M. Jürvetson pidi mõtlema ka oma lastele, ja mitte end segama poliitilistesse asjadesse, sest temal lasus emana vastutus laste tuleviku pärast. Kuid lapsed sabas, võttis M. Jürvetson ette selle tellimuse täitmise. Ilma elektrita kombineeriti ikka press käsipressina tööle ja manifest kõigile Eestimaa rahvastele trükiti Pärnus parajas tiraažis valmis. Teame veel üht naist - nimelt oli trükiladujaks Jürvetsoni trükikojas Ella Rehepapp, kellele kuulus au meie riikluse tähtsaim tekst tinasse laduda. Ajal, kui trükikoja töölised Manifesti trükkisid, olevat perenaine M. Jürvetson seisnud valvel aknal, et hoiatada ohtlike külaliste eest. M. Jürvetson on meenutanud, et „seistes aknal, lapsed ümberringi, teadmises, et kõik, mis võis juhtuda, pidi juhtuma perekonnale koos. Eemal viibis vaid abikaasa Aleksander Jürvetson, kes oli korraldamas kuskil mujal Eesti väeosade organiseerimist." Kui Manifesti trükkimine Pärnus õnnestus, siis mida tegi päevakangelane. Tema enda meenutus on kirja pandud aastate eest sellisena – „manifestide pakid läinud, ladu hävitatud, mustad äratõmbed põletatud, vajusin ma toolile ja nutsin ihu värisedes välja eelnenud tundide hirmupinge. Ei pääsenud (laste kõrvalt) sel õhtul „Endla" ette kaasa elama... Aga järgmisel päeval (24.02.1918) olin ma seal, üks suures rahvahulgas....." (Iseseisvusmanifest. Artikleid, dokumente ja mälestusi. Tartu, 2014, lk. 307-308). Kui me Eesti Vabariigi taasiseseisvumise ajast mäletame seika, kus Tartus ilmusid EÜS noorliikmed välja kolme plaguga, mis siis koosmõjus pidi meelde tuletama meie rahvusvärve ja ka EÜS värve, siis 24. veebruarist 1918 on meil olemas imeline Pärnu tüdrukute grupipilt, kus noored daamid on end ehtinud ikkagi kohe sinimustvalgete lintidega. Need noored eneseteadvad daamid on Eesti riigi sünni juures kahtlemata ajaloolised kangelased ja ehk tasuks igas peres, kust need naised pärit, tänagi meenutada neid Eesti Vabariigi sünnipäeval ja anda sedasi pere noorimatele liikmetele seda perekondlikku eneseväärikust ja arusaamist, et suured asjad koosnevad sageli ehk esialgu silmale väheolulistest ja väikestestki asjadest.

Õigusajaloolasena tahaks siin selle kuulsa foto kangelannadest eriliselt välja tuua Olinde Julie Ilusat (sel ajal veel Soonets), kellest sai Eesti Vabariigis tuntud jurist (üks meie esimesi naisadvokaate) ja kes oli ka meie Tartu ülikooli õigusteaduskonna esimese eestlasest eraõiguse professori Elmar Ilusa (1898-1981) abikaasaks.

Tuues antud loos esile vaid paari naise loo seoses Eesti Vabariigi esmakordse väljakuulutamisega Pärnus 23. veebruaril 1918, tahan sellega öelda, et naised oskasid sel ajal olla oma meeste selja taga (nagu kunagi kuulsad viikinginaised, kes seistes lahingus mehe selja taga ja andes mehele nooli, ei lasknud meestel raskel hetkel nõrgad olla), aga meie naised olid juba sada aastat tagasi ülimalt iseseisvad ja vajadusel ajama väga meeste ametiks peetavaid asju. Polnud siis ime, et see rahvas oli oma riigi loomiseks valmis ja nagu ajalugu näitas, suutis seda loodud riiki ka kaitsta.


Peeter Järvelaid
Eesti Elu Nr. 17 - 28. aprill 2017

Eesti Elu Nr. 17 - 28. aprill 2017

Vaadake galeriid, mida huvitavat saab lugeda 28. aprilli Eesti Elu /Estonian Life paberlehest. Käesoleva nädala Eesti Elu pab...

FOTOD - Toronto Eesti Maja aktsionäride erakorraline koosolek

FOTOD - Toronto Eesti Maja aktsionäride erakorraline koosolek

Teisipäeval, 25. aprillil 2017.a toimus Toronto Eesti Majas Eesti Maja aktsionäride erakorraline koosolek Eesti Maja tuleviku teem...

Kaks kolmandikku Eesti Maja aktsionäridest hääletas Madisoni projekti poolt

Kaks kolmandikku Eesti Maja aktsionäridest hääletas Madisoni projekti poolt

Teisipäeva, 25. aprilli 2017.a õhtul toimus Toronto Eesti Majas Eesti Maja aktsionäride erakorraline peakoosolek Eesti Maja tulevi...

FOTOD - Koolikoori kontsert 'Tallinna teel' Toronto Eesti Majas

FOTOD - Koolikoori kontsert 'Tallinna teel' Toronto Eesti Majas

Pühapäeval, 23. aprillil 2017.a toimus Toronto Eesti Majas Toronto Eesti Seltsi Koolikoori kontsert "Tallinna teel", toetamaks Koo...

An Overview of the Madison Development Including a Response to the Majandusklubi Open Letter to Raivo Remmel, President of Estonian House in Toronto Limited

An Overview of the Madison Development Including a Response to the Majandusklu… (5)

This letter is an attempt to clarify some of the issues and questions that have arisen since the Town Hall meeting held at Estonia...

Estonian House – We should be GRATEFUL

Estonian House – We should be GRATEFUL (2)

Much has been written about our attachment to the house that has been our community home for the past 55 years. Much has been said...

A Third Generation’s Perspective On Eesti Maja Tulevik

A Third Generation’s Perspective On Eesti Maja Tulevik (7)

As a third generation member of the Toronto-Estonian community, I am writing this to articulate my reasons for supporting the prop...

Regarding Iler Campbell Request for Information to Estonian House Limited, published In "Eesti Elu" on April 21, 2017

Regarding Iler Campbell Request for Information to Estonian House Limited, pub…

To whom it may concern: The publishers of "Eesti Elu" hereby clarify that the policy of "Eesti Elu" is to not involve the newspape...

FOTOD - Avatud uksed Madison'i tänaval

FOTOD - Avatud uksed Madison'i tänaval

Pühapäeval, 23. aprillil 2017.a toimus Torontos Madisoni tänaval võimaliku uue Eesti Keskuse ideede tutvustamine ja avatud uksed.

FOTOD - ESTONIA KOORI KONTSERT „Teeme õhtulla iluda" Eesti Majas

FOTOD - ESTONIA KOORI KONTSERT „Teeme õhtulla iluda" Eesti Majas

Laupäeval, 22. aprillil 2017.a toimus Toronto Eesti Majas ESTONIA KOORI KONTSERT „Teeme õhtulla iluda".

FOTOD - Jüripäeva paraad Eesti Majas

FOTOD - Jüripäeva paraad Eesti Majas

Jüripäev märgib skautlikus-gaidlikus tegevuses sisehooaja lõppu ja välishooaja algust. Toronto skaudid-gaidid kogunesid traditsioo...

Dear Members of the Estonian Credit Union

Dear Members of the Estonian Credit Union

Next Tuesday April 25th, 2017, shareholders of the Estonian House will vote on a special resolution to empower the Estonian House ...

Eesti Kirjandusmuuseumi elulugude kirjutamise võistluse üks peapreemia tuli Torontosse

Eesti Kirjandusmuuseumi elulugude kirjutamise võistluse üks peapreemia tuli To…

Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuuriloolise Arhiivi ja Eesti Rahvaluule Arhiivi, Ühenduse Eesti Elulood, Eesti Õppetöö Keskuse /...

Rootsieestlased korraldavad Stockholmis Läänemere julgeoleku teemalise juubelikonverentsi

Rootsieestlased korraldavad Stockholmis Läänemere julgeoleku teemalise juubeli…

Laupäeval, 22. aprillil toimub Stockholmis Rootsi Eestlaste Liidu (REL) ja Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) eestvedamisel rahv...

Juhtkiri - EV100 on alanud

Juhtkiri - EV100 on alanud

Seisame Eesti 100 künnisel. Eesti riigi väärika saja-aastase juubeli pidulik märkimine on käivitatud, ametlikuks avaürituseks oli ...

ERAKONNA IRL HEA MÕTE JA MARKO MIHKELSONI RAHVUSLIKUD HUVID

ERAKONNA IRL HEA MÕTE JA MARKO MIHKELSONI RAHVUSLIKUD HUVID

Postimehes (10.04.17) avaldatud kirjutist „IRLi fraktsiooni liige rääkis Mihkelsoni parteist väljaviskamisest" sobib täiendada ava...

New Estonian language guides

New Estonian language guides

Let me introduce myself firstly. I was in Toronto two years ago, doing a Summer internship in the V...

Estonia 100 – the party has started

Estonia 100 – the party has started

The map on the poster shows the now imaginary borderline between what was Eestimaa and Liivimaa. Th...

*Giant Rummage Sale and Bake Sale/Friends' Café at the Estonian House*

*Giant Rummage Sale and Bake Sale/Friend…

Don't miss the upcoming Giant Rummage Sale!The Giant Rummage and Bake Sale will take place at the E...

Ottawa turismimess

Ottawa turismimess

Tunnustatud Ottawa reisi- ja puhkusemess, järjekorranumbriga 23, toimus sel aastal 25. ja 26. märts...

HIIGELBASAAR ja KOHVIK #26 laupäeval, 29. aprillil Eesti Majas kell 8 – 3

HIIGELBASAAR ja KOHVIK #26 laupäeval, 29…

HIIGELBASAAR pakub ideaalseid võimalusi neile, kes soovivad üleliigsest kraamist lahti saada ja suu...

Lõuna-Florida eestlaspere kevadpidu

Lõuna-Florida eestlaspere kevadpidu

Lõuna-Florida eestlaspere kevadpidu leidis aset 8. aprillil Boca Ratoni ilusas James A. Rutherfordi...

EESTI HETKED - Koks-koks!

EESTI HETKED - Koks-koks!

Nii tore on näha, et igal pool maailmas värvivad eestlased ikkagi sibulakoortega ja tutvustavad oma...

Noorte laulu- ja tantsupeo lõkkeid süüdati kõikjal maailmas

Noorte laulu- ja tantsupeo lõkkeid süüda…

16. aprillil, mil algas Eesti riigi 100. sünnipäeva tähistamine, süttisid Eestis ja kaugemalgi saja...

Kanada päevik - Kas mull või vaht

Kanada päevik - Kas mull või vaht

Toronto kinnisvara hinnad on viimase aasta jooksul tõusnud 22% võrra. Või nagu keegi matemaatik reh...

MUSIC - No snarls here

MUSIC - No snarls here

The concept of a most pleasant recent recording arose when the Estonian software development compan...

Meelelahutust - Kevade rõõmud

Meelelahutust - Kevade rõõmud

Millest alata? Tärkav rohelus, pakatavad pungad, mullakamarast ennast jõuliselt välja suruvad lille...

Eesti Kultuuri Koda - Eesti Maja kaitseks

Eesti Kultuuri Koda - Eesti Maja kaitsek… (4)

Eesti Kultuuri Koja üldkogu toetus Toronto Eesti Maja (958 Broadview Ave) kui Eesti paguluse mäluko...

Let’s think about our community’s future

Let’s think about our community’s future (7)

For full disclosure, I am a member of the Estonian House Board of Directors. The views in this arti...

Heritage in transition: Estonian House, the new project, and value-congruent decision-making

Heritage in transition: Estonian House, … (2)

"For a great city is one where differences not only exist, but where differences create lively enco...

Kultuuripärandi üleminek: Eesti Maja, uus projekt ja väärtuste kohaselt otsuste tegemine

Kultuuripärandi üleminek: Eesti Maja, uu…

"Eesti Maja 2.0 peab ennast esitama sellise paigana, kus noor eestlane on uhke käima niikuinii – ku...

Your Say In Where The Credit Union Is

Your Say In Where The Credit Union Is

At the 2017 annual meeting of the Estonian (Toronto) Credit Union Ltd. (ETCU), members of the ETCU ...

Kiri Majandusklubilt: Eesti Maja - The Business decision

Kiri Majandusklubilt: Eesti Maja - The B… (6)

April 18. 2017 Raivo Remmel , Eesti Maja Esimees Oleme Majandus Klubis arutanud pikemalt ...

Avalik Eesti 3

Avalik Eesti 3 (1)

Avalik Eesti 3 on pühendatud Eesti ühiskonna murrangulisele ajale, mil tuleb valida ja otsustada, m...

EESTI MAJA TULEVIKUST?

EESTI MAJA TULEVIKUST? (5)

Mind hakkas huvitama mõiste "konsolideerima", mida Eesti Maja müüki soosivad isikud nii tihti kas...

FOTOD - 'Alice Imedemaal': Toronto Eesti Seltsi Lasteaia moenäitus

FOTOD - 'Alice Imedemaal': Toronto Eesti… (1)

Laupäeval, 8. aprillil 2017.a toimus Toronto Eesti Maja suures saalis üks meie ühiskonna populaarse...

Kommentaar - Suur ja mõjukas eesti kultuur või odavad helmed?

Kommentaar - Suur ja mõjukas eesti kultu… (1)

Küsin, kas olete lugenud Käsu Hansu nutulaulu? Jah, just neid tartu murdes kirjutatud 32 salmi, mis...

VIDEO - Toronto Eesti Koolikoor esines Ehatares

VIDEO - Toronto Eesti Koolikoor esines E…

Hoolega juuli alguses Tallinnas toimuvaks laulupeoks valmistuv Toronto Eesti Koolikoor Reet Lindau ...

TEPP lasketiir Eesti Majas läbis edukalt valitsuse kontrolli

TEPP lasketiir Eesti Majas läbis edukalt… (1)

Nagu enamikule Torontos ja Toronto ümbruses elavatele eestlastele hästi teada, tegutseb Eesti Maja ...

Nädala portree - Heidi ja Ron Kuus: partnerid nii elus kui äris

Nädala portree - Heidi ja Ron Kuus: part…

Abielupaar Heidi ja Ron Kuus on edukad äriinimesed, juhtides ühiselt suurt ettevõtet. Nagu selgub, ...

Facebook Twitter Youtube Rss Google plus
 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

 Eesti Elu üksiknumbrid
on müügil Torontos:

 

  • Eesti Elu kontoris (3 Madison Ave. / 310 Bloor St. W.)
  • e-store'is Toronto Eesti Majas (958 Broadview Ave)
  • Leaside Pharmacy's (Suomi Koti juures) 795 Eglinton Ave. E.

  

Telli leht siit!

 

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 
Eesti Elu - 3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2 - Ajalehe Tellimine - Kuulutuste tellimine - Tel: 416-733-4550 - Fax: 416-733-0944 - e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2012 Eesti Elu. All rights reserved.
Made by CyberQA & Confirmo