Logi sisse läbi:

Kommentaar - NAISED EESTI VABARIIGI VÄLJAKUULUTAMISEL PÄRNUS

Eesti Iseseisvusmanifesti väljakuulutamine Pärnus 23. veebruaril 1918.a - foto: www.wikipedia.orgEesti Iseseisvusmanifesti väljakuulutamine Pärnus 23. veebruaril 1918.a - foto: www.wikipedia.org
Eesti Vabariigi 99. sünnipäeva eel tuleb rõhutada, et Eesti Vabariigi esimene Manifest trükiti Pärnus 23.02.1918 ja juba sama päeva õhtul loeti see Manifest pidulikult Pärnus Endla teatri rõdult ette ning siis juba 24.02.1918 ikka samas Pärnus tähistati Eesti Vabariigi sündi veelgi pidulikumalt ja ka vormistati Pärnu avalikkuse poolt vabariigi sünd. Seejärel liikus Eesti Vabariigi väljakuulutamine hoopis Viljandi suunas ja jõudis Viljandisse. Ajaloodoktor Ago Pajuri uusimad allikakriitilised uurimused ei lase Tallinnas Eesti Vabariigi sünni väljakuulutamist enne 25.02.1918 küll kuidagi leida. Ajaloo seisukohalt (lugedes ka Manifesti teksti) pole sel küll mingit tähtsust ajaloo Eesti Vabariigi sünni dateerimisega. Küll kannatab see 1930ndatel aastatel loodud müüt, kuidas "väga kindlad meie riigi isad meie riigi sünni ise välja kuulutasid ja just pealinnas Tallinnas..." Tänaste päris ekspertide arvamus sündmuste kohta Tallinnas 21.-25.02.1918 oleks ehk järgmine (selleks, et vähem leviks "suhteliselt subjektiivne arvajate" arvamus, lisan siia teksti):

ajaloodoktor Ago Pajur:

"Minu teada viibis Päästekomitee in corpore 22. veebruari õhtust (pärast ebaõnnestunud Tartu sõitu) kuni 24. veebruari ennelõunani salakorteris hilisema Riigi kunsttööstuskooli õuemajas. 24. veebruari varahommikul äratasid neid Aleksander Veiler ja Voldemar Päts teatega, et venelased ja enamlased on linnast lahkumas. Mõneks ajaks jäi Päästekomitee veel samasse majja täiendavaid teateid ootama (väidetavalt olevat nad "ajaviiteks" kirjutanud teadaandeid, a la: Kodanikud olge valvel, kui enamlased linnast lahkuvad - Veiler ja Voldemar olla neid pimeduse katte all linnas isegi üles kleepinud). Seejärel suundus Vilms Kadriorgu, et otsida lepitust Poskaga ja kutsuda teda tulevasse valitsusse, ning Konik läks Päevalehe trükikotta, kus Veiler-Devis-Mikita korraldasid manifesti trükkimist. Päts jäi ilmselt ikka veel salakorterisse ning pärast Vilmsi naasmist suundusid nad üheskoos Voldemar Pätsi korterisse (Imanta tn) ja jäid seal taas ootele. MIngil pärastlõunasel ajal sõitis maja ette leitnant Rotschildi saadetud auto relvastatud sõduritega, et toimetada Päästekomitee pangamajja. Ning sellest ajast tegutsesid Päts ja Vilms (veidi hiljem lisandus ka Konik) pangamajas, koostades omi päevakäske ja muid korraldusi.

Mingil määratlemata ajal, tõenäoliselt alles 25. veebruari hommikul, kolisid Päästekomitee ja äsja loodud Ajutise valitsuse liikmed pangamajast teisele poole tänavat, Reaalkooli. On väidetud, et direktor Kanni kabinetis peetud valitsuse esimene koosolek, aga tõenäolisemalt olid kohal siiski vaid mõned valitsuse liikmed. 25. veebruari keskpäevaks rivistas 3. eesti polgu ülema abi kapten Peeter Kann Reaalkooli ette 3. eesti polgu olemasoleva meeskonna (suur osa oli küll deserteerunud), loodava Omakaitse liikmeid, linna pritsumehi. Muidugi kogunes sinna ka hulk linnakodanikke. Nende ette (Reaalkooli trepile) olevatki mälestuste kohaselt (aga mälestuste usaldusväärsusega on ju lood teadagi kuidas) astunud Päts ning pidanud lühikese päevakohase kõne. Võimalik, et ta luges samas ette ka iseseisvusmanifesti. Järgnes paraad-jalutuskäik ning selle kestvusel jõudsid kesklinna juba Saksa sõjaväe eelsalgad.

Umbes nii võisid nood sündmused areneda. Igatahes sai Päts manifesti ette lugeda (kui ta seda tegi) ainult 25. veebruari keskpäeval, enne paraad-jalutuskäiku."

Aasta enne Eesti Vabariigi sajandat sünnipäeva on Eesti meedias tekkinud väike torm veeklaasis, sest elavnenud huvi meie omariikluse ajaloo teemade vastu on välja toonud kirglikke poliit-ajalootõlgendajaid, kes püüavad vahetult enne riigi suurt sünnipäeva kiirkorras oma nägemuse sängi suruda meie suuremat pilti viimase sajandi ajaloost. Selle asemel, et kuulata professionaalseid ajaloolasi, kes vahest ehk aeglasemalt, kui see meile meeldiks, aga siiski süstemaatiliselt, on püüdnud omariikluse ajaloo nüanssidesse süveneda ja kelle uurimuse tulemuseks on lootus, et pilt meie omariikluse algusest saab lähiaastatel palju selgemaks.

Kuid naljakal kombel, just sel hetkel, kui on tõesti lootus saada uusim allikakriitiline seis meie ajaloo selle osa kohta, ilmuvad end ise poliitikas katsetanud inimesed, kes otsivad meie ajaloo suurt kangelast ja kes teatavad lausa avalikult, et rahvas pole kunagi riiki loonud. Taolist väidet kuuldes meenusid ühelt poolt meie kirjandusklassiku Anton Hansen Tammsaare novell Poiss ja liblik, mille rahvakirjanik pani kirja Esimese maailmasõja ajal (1915) ja teisalt kunagine lastejutt, mis rääkis lehmast, kes andis vaid piima ka aegadel, kui teised kosmosesse lendasid. Pärnu on õnnelik linn, sest meil on alles fotod sündmustest, mis toimusid Eesti riigi sünni manifesteerimise ajal. Nendelt fotodelt oleks vist võimalik üle lugeda ja ehk kord ka feministliku ajaloo uurijate poolt kuidagi välja suurendada naised, kes elasid kaasa 24.02.1918 rahvakogunemisel Pärnus tollase Endla teatri ees platsil. Kindlasti saaks sellest analüüsist midagi huvitavat öelda naiste rollist Eesti ühiskonnas aastaks 1918 ja ehk isegi anda sellele analüüsile rahvusvahelise võrdluse mõõdet, mis meid ehk teiste riikide sünnimomendi analüüsis enam võrreldavaks teeks.

Täna teeks vaid paar viidet Pärnu ajalukku ja tuletaks meelde meie kirjanduses oleva materjali alusel paari naist, kellel oleks õigus olla samuti Eesti riigi esmakordse manifesteerimise loos enam esile tõstetud.

Keskseks kujuks Eesti Vabariigi väljakuulutamise loos on Pärnu linnapea ja vandeadvokaat Hugo Kuusner (1887-1942). Kuid meenutagem, et Eesti riigi väljakuulutaja sai Pärnusse Tallinna vanglast tagasi tänu oma tarmukale kaasale Marta Kuusnerile (1889-1942), kes läks oma arreteeritud mehega Tallinna tapiga kaasa ja võitles seal kõigi vahenditega, et saada tänu mõistlikule vanglaarstile tõend, millega nii Hugo Kuusner kui ka Pärnu sama kuulus linnapea ja vandeadvokaat Jaan Leesment kuulutati nii raskelt kopsuhaigeteks, et nad vangistusest vabaks said. Omaaegsete mälestustes ei varjatud, et proua Kuusner olevat tegelikult ka päriselt tol hetkel põdurat abikaasat teel Tallinnast Pärnusse lausa oma kasukanurga alla peitnud, et tulevast Eesti riigi väljakuulutajat uuesti ei arreteeritaks.

Kuid enne, kui Manifest 23. veebruari 1918 õhtul Endla teatri rõdult rahvale ette lugeda, oli vaja see enne trükkida ja rahvale lugemiseks ka välja kleepida. Pärnu on tubli olnud ja tähistanud linna külaliste jaoks kunagise Aleksander Jürvetsoni trükikoja maja. Oma riigi sünnipäeva eel tasuks korraks meenutada, et kuigi trükikoja omanikuks oli kooliõpetaja ja ajakirjanik Aleksander Jürvetson, oli tegelikult selle trükikoja juhiks proua Maria (Marie) Jürvetson (sündinud Jürimäe) (1881-1967). Tänastel naisõiguslastel tasuks meenutada, et aru saada meie oma kultuuris olevast naisõiguslusest ja mitte võtta eeskuju vaid välismaa naisõigusluse ajalugudest, et just Esimene maailmasõda, kui mehed mobiliseeriti rindele, oli Eesti naiste meeste tööle pääsemisel oluline murranguaeg. Pere ettevõtmised vajasid ajamist, lapsed kasvatamist ja toitmist ning naised astusid meeste asemele ametitesse, mis olid meeste omad. Pärast sõda olid naised sageli juba selles varasemas meeste ametis sedavõrd kogenud, et sageli jäigi neile juhtroll. Maria Jürvetsoni väike lugu on omal ajal ka kirja pandud ning väga sümboolne.

Riigi sünd maailmasõja ajal oli seotud raskustega, mis „normaalsetes" oludes oleks ehk takistanud paljude asjade tegemist. Nii on võimalik teada saada, et 23. veebruaril 1918 tegelikult Jürvetsoni trükikoda seisis, sest polnud elektrit. Ka oli hetkel segane aeg, kus Saksa sõjavägi oli linna marssimas ja M. Jürvetson pidi mõtlema ka oma lastele, ja mitte end segama poliitilistesse asjadesse, sest temal lasus emana vastutus laste tuleviku pärast. Kuid lapsed sabas, võttis M. Jürvetson ette selle tellimuse täitmise. Ilma elektrita kombineeriti ikka press käsipressina tööle ja manifest kõigile Eestimaa rahvastele trükiti Pärnus parajas tiraažis valmis. Teame veel üht naist - nimelt oli trükiladujaks Jürvetsoni trükikojas Ella Rehepapp, kellele kuulus au meie riikluse tähtsaim tekst tinasse laduda. Ajal, kui trükikoja töölised Manifesti trükkisid, olevat perenaine M. Jürvetson seisnud valvel aknal, et hoiatada ohtlike külaliste eest. M. Jürvetson on meenutanud, et „seistes aknal, lapsed ümberringi, teadmises, et kõik, mis võis juhtuda, pidi juhtuma perekonnale koos. Eemal viibis vaid abikaasa Aleksander Jürvetson, kes oli korraldamas kuskil mujal Eesti väeosade organiseerimist." Kui Manifesti trükkimine Pärnus õnnestus, siis mida tegi päevakangelane. Tema enda meenutus on kirja pandud aastate eest sellisena – „manifestide pakid läinud, ladu hävitatud, mustad äratõmbed põletatud, vajusin ma toolile ja nutsin ihu värisedes välja eelnenud tundide hirmupinge. Ei pääsenud (laste kõrvalt) sel õhtul „Endla" ette kaasa elama... Aga järgmisel päeval (24.02.1918) olin ma seal, üks suures rahvahulgas....." (Iseseisvusmanifest. Artikleid, dokumente ja mälestusi. Tartu, 2014, lk. 307-308). Kui me Eesti Vabariigi taasiseseisvumise ajast mäletame seika, kus Tartus ilmusid EÜS noorliikmed välja kolme plaguga, mis siis koosmõjus pidi meelde tuletama meie rahvusvärve ja ka EÜS värve, siis 24. veebruarist 1918 on meil olemas imeline Pärnu tüdrukute grupipilt, kus noored daamid on end ehtinud ikkagi kohe sinimustvalgete lintidega. Need noored eneseteadvad daamid on Eesti riigi sünni juures kahtlemata ajaloolised kangelased ja ehk tasuks igas peres, kust need naised pärit, tänagi meenutada neid Eesti Vabariigi sünnipäeval ja anda sedasi pere noorimatele liikmetele seda perekondlikku eneseväärikust ja arusaamist, et suured asjad koosnevad sageli ehk esialgu silmale väheolulistest ja väikestestki asjadest.

Õigusajaloolasena tahaks siin selle kuulsa foto kangelannadest eriliselt välja tuua Olinde Julie Ilusat (sel ajal veel Soonets), kellest sai Eesti Vabariigis tuntud jurist (üks meie esimesi naisadvokaate) ja kes oli ka meie Tartu ülikooli õigusteaduskonna esimese eestlasest eraõiguse professori Elmar Ilusa (1898-1981) abikaasaks.

Tuues antud loos esile vaid paari naise loo seoses Eesti Vabariigi esmakordse väljakuulutamisega Pärnus 23. veebruaril 1918, tahan sellega öelda, et naised oskasid sel ajal olla oma meeste selja taga (nagu kunagi kuulsad viikinginaised, kes seistes lahingus mehe selja taga ja andes mehele nooli, ei lasknud meestel raskel hetkel nõrgad olla), aga meie naised olid juba sada aastat tagasi ülimalt iseseisvad ja vajadusel ajama väga meeste ametiks peetavaid asju. Polnud siis ime, et see rahvas oli oma riigi loomiseks valmis ja nagu ajalugu näitas, suutis seda loodud riiki ka kaitsta.


Peeter Järvelaid
VIKERRAADIO - Eesti lugu. Väliseesti ajakirjandus

VIKERRAADIO - Eesti lugu. Väliseesti ajakirjandus

Eestikeelseid lehti hakati väljaspool Eestit välja andma juba läinud sajandi alguses, sajandi teises pooles ilmus eestikeelseid le...

FOTOD - Mudilased Kooli! Toronto Eesti Seltsi Lasteaia 2017-2018 hooaeg algas

FOTOD - Mudilased Kooli! Toronto Eesti Seltsi Lasteaia 2017-2018 hooaeg algas

Laupäeval hommikul, 16. septembril 2017.a alustas Toronto Eesti Seltsi Lasteaed jälle aastategevust. Lasteaed annab meie kõige väi...

FOTOD - Bloor West Village Toronto Ukrainian Festival 2017

FOTOD - Bloor West Village Toronto Ukrainian Festival 2017

Reedest kuni pühapäevani, 15 kuni 17. septembril 2017.a, toimus Torontos taaskordne Bloor West Village Toronto Ukrainian...

Sõprade kohvik ja “Bake Sale” Eesti Maja kohvikus

Sõprade kohvik ja “Bake Sale” Eesti Maja kohvikus

Laupäeval, 16 septembril 2017.a sai taas nautima koduküpsetatud kooke, värskeid mmm....moosipirukaid, Ülle küpsetatud liha-, ...

Koolikell kutsub tundidesse

Koolikell kutsub tundidesse

Teisipäeva, 12. septembri õhtul kogunesid Toronto Eesti Maja suurde saali oma klassiõpetajate juhtimisel täienduskooli noored – ni...

Kirsti Oja tõi Kanada naiskonnas Austraaliast teise koha

Kirsti Oja tõi Kanada naiskonnas Austraaliast teise koha

Austraalia jalgpall on Austraalia rahvussport ja üks enim mängitavamaid spordialasid. See on tuntud nime all footy ja aussie rules...

Algab 41. rahvusvaheline animafilmifestival Ottawas

Algab 41. rahvusvaheline animafilmifestival Ottawas

20.-24. septembrini on Ottawa kesklinn jällegi animatsiooni universumi keskuseks - toimub 41. Rahvusvaheline Animafilmifestival, m...

Eelteade – laulupeole 2019

Eelteade – laulupeole 2019

Soovime jõudu ja edu algaval kooliaastal! Täname kõiki, kes osalesid noortelaulupeol suvel 2017 ja loodame, et kõikide reisid läks...

EESTI HETKED -  Aerulaud ehk SUPitamine

EESTI HETKED - Aerulaud ehk SUPitamine

"Kas olete supitamiseks valmis?" Nii küsis meilt särtsakas blondiin, ilusasse helesinisesse kalipsosse riietatud Betti. "Mina arva...

Kohviku - ja keldritalgud Toronto Eesti Majas Sõprade kohviku ja lasteaia ettevalmistuseks

Kohviku - ja keldritalgud Toronto Eesti Majas Sõprade kohviku ja lasteaia ette…

Vabatahtlikud on värvinud eelmise nädalalõpu jooksul Eesti Maja klassiruumide koridori ja kohvikut. Kambas oli sõpru igas vanuses;...

Volli veste - Bésame mucho

Volli veste - Bésame mucho

Võrukael Võrumaalt oskab ikke värskelt õpitut enese huvides suunata, samas ka tahtes teisi õrnalt aasida. Ning kes see teine parem...

LEP 2017 - Dear friends, it was an honor and privilege to serve you all!

LEP 2017 - Dear friends, it was an honor and privilege to serve you all!

Dear friends,Our big celebration, LEP 2017 is part of history now. We have received so many emails over the last 24 hours with you...

Volunteers preparing the Toronto Estonian House for the Friends’ Café and Lasteaed both coming this Saturday

Volunteers preparing the Toronto Estonian House for the Friends’ Café and Last…

Volunteers have painted the classroom hallway and the café at the Estonian House. The work crew consisted of friends of all ages, ...

Kommentaar – Kas Eesti ID-turvalisus on ohus?

Kommentaar – Kas Eesti ID-turvalisus on ohus?

Septembri algul lahvatas Eesti meedias ID-kaardi skandaal, mis paisus mõnede kommentaatorite arvates lausa maailmalõpuliseks, just...

Reminder to all Estonian passport holders traveling to Canada

Reminder to all Estonian passport holders traveling to Canada

Canada's entry rules stipulate that citizens of Estonia, along with travelers from other visa-exempt countries need an Electronic ...

Song festival will be in 2019 invites!

Song festival will be in 2019 invites!

Dear students and parents!Wishing you all the best as a new school year begins! Thank you to all who joined us for the youth song ...

Song festival will be in 2019 invites!

Song festival will be in 2019 invites!

Dear students and parents!Wishing you all the best as a new school year begins! Thank you to all wh...

Tribute to Liberty Update, Summer 2017

Tribute to Liberty Update, Summer 2017

Project UpdateTribute to Liberty is pleased to announce that a sign stating the upcoming constructi...

Kanada päevik - Piimatööstuse monopol

Kanada päevik - Piimatööstuse monopol

Kellele meist ei maitseks kruusitäis – just kruusist, mitte klaasist – piima? Emapiimata poleks kas...

Vaadates tulevikku

Vaadates tulevikku

Käes on tarkusekuu, Juku ja Mann on koolipingis, suvi seljataga, kuigi ilusad ilmad peibutavad ikka...

Russia's official history - an immutable past. Any parallels with possible Canadian revisions?

Russia's official history - an immutable…

The Kremlin's strict rejection of any digression from the official story of the Soviet/Russian past...

FOTOD - LEP 2017 - koorilaul, rahvatants, gala ja Ö-klubi

FOTOD - LEP 2017 - koorilaul, rahvatants…

Seekordsed Lääneranniku Eesti Päevad toimusid juba 33. korda, 31. augustist kuni 4. septembrin...

Eesti skaut- ja gaidjuhtide Nõupäevad Kotkajärvel

Eesti skaut- ja gaidjuhtide Nõupäevad Ko…

Eesti Skautide ja Gaidide Maleva Kanadas nõupäevad toimusid Kotkajärvel 9.-10. septembril. Seal osa...

Eesti Keskuse Projekti Hetkeseis - Kindel visioon meie kogukonna tulevikuks

Eesti Keskuse Projekti Hetkeseis - Kinde…

Ehitamaks Toronto ja Kanada Eesti kogukonnale kindlamat tulevikku, on viimasel ajal mitmeid samme...

Estonian Centre Project Update: A strong vision for the future of our community

Estonian Centre Project Update: A strong… (2)

Building a future for the Estonian community in Toronto and Canada has come several important ste...

Sofi Oksanen: Black Ribbon Day Lecture

Sofi Oksanen: Black Ribbon Day Lecture

Bestselling Finnish-Estonian author, Sofi Oksanen, will give a lecture on the politicization and fa...

Trailer ‘Coming home soon - the refugee children of Geislingen’

Trailer ‘Coming home soon - the refugee …

Trailer 'Coming home soon - the refugee children of Geislingen'Merits Productions - A film by Helga...

Eesti mustrid said värvimisraamatusse

Eesti mustrid said värvimisraamatusse

Tänavu suve algul valmis kaunis Eesti käsitöömustritega värvimisraamat „Patterns of Freedom. Vabadu...

Discover the next top fashion designers at ESTO Style: Northern Spirit - An Estonian Fashion and Design Experience

Discover the next top fashion designers …

September 29, 2017, 7:00 pm at ROM Friday Night Live (#FNLROM: Fashion) and October 1, 2017, 2:00 p...

EESTI HETKED - Esimene september

EESTI HETKED - Esimene september

Oluline hetk nii väikestele kui suurtele. Foto on võetud 1. septembril Jakob Westholmi Gümnaasiumi ...

''Tuul, ära unusta mu nime...''

''Tuul, ära unusta mu nime...''

Kuusteist tuhat Kanada sõdurit kaotasid oma elu sada aastat tagasi toimunud I maailmasõja ajal Pass...

Klassikatäht Silvia Ilves annab Torontos kontserdi

Klassikatäht Silvia Ilves annab Torontos…

Silvia Ilves (sündinud 31.08.1992 Pärnus) sai esimesed muusikatunnid kaheaastaselt oma emalt, õppid...

Recent "facts" about Estonia in Russia media

Recent "facts" about Estonia i…

In August the Russian information agency Lenta.ru wrote: "Whatever sacred principle is used in the ...

NATO valmidus Baltikumis

NATO valmidus Baltikumis

Balti riikides ja Poolas on nüüd NATO neli rahvusvahelist lahingugruppi täielikult operatiivsed. Hu...

FOTOD - LEP lipp anti üle Portlandile

FOTOD - LEP lipp anti üle Portlandile

Tänavused Lääneranniku Eesti Päevad toimusid juba 33. korda. Need peeti 31. augustist kuni 4. septe...

Meelelahutus - Valged püksid

Meelelahutus - Valged püksid

Teatavasti ei tohi valgeid pükse ega jalatseid pärast toda Töö Päeva kanda. Mitte et mul neid oleks...

Kotkajärve Metsaülikool (Forest University) statement

Kotkajärve Metsaülikool (Forest Universi…

August 26, 2017 – Kotkajärve, Muskoka, CanadaOn the 50th anniversary of Kotkajärve Metsaülikool (MÜ...

Välis- ja kodueestlaste lähendamiseks on vaja uusi koostöövorme

Välis- ja kodueestlaste lähendamiseks on…

Välis- ja kodueestlaste lähendamiseks on vaja uusi koostöövorme   Kultuuriministeeriumi pres...

LEP 2017 - 1. septembrist ja laulupeost

LEP 2017 - 1. septembrist ja laulupeost

Rahvahulk on kasvanud umbes 400 inimese peale.Olid loengud: Eesti firmad globaalses majanduses, kul...

LA LEP2017 avalöök

LA LEP2017 avalöök

Neljapäeval,31. augustil kell 2 pl oli LEP kava esimene üritus.Esines Tartu Rahvaülikooli 24-liikme...

Facebook Twitter Youtube Rss Google plus
 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 
 
Viimasena ilmunud
Eesti Elu paberlehe tutvustus!

 Eesti Elu üksiknumbrid
on müügil Torontos:

 

  • Eesti Elu kontoris (3 Madison Ave. / 310 Bloor St. W.)
  • e-store'is Toronto Eesti Majas (958 Broadview Ave)
  • Leaside Pharmacy's (Suomi Koti juures) 795 Eglinton Ave. E.

  

Telli leht siit!

 

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 
Eesti Elu - 3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2 - Ajalehe Tellimine - Kuulutuste tellimine - Tel: 416-733-4550 - Fax: 416-733-0944 - e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2012 Eesti Elu. All rights reserved.
Made by CyberQA & Confirmo