Logi sisse läbi:

Kommentaar - Ameerika eestlased keskenduvad Eesti julgeolekule ehk teateid globaalsest Eestist

Sirje Kiin - foto: Taavi Tamtik (2014)Sirje Kiin - foto: Taavi Tamtik (2014)
Märtsi lõpus lehvis Eesti lipp kõrgel mitmel pool Lõuna-Ameerikas – Haitil, Jamaicas ning Mehhikos, maiade iidsete templite juures. Nimelt toimusid teispool maakera Põhja-Ameerika eestlaste kultuuripäevad ehk KLENK- IEP 2017. KLENK tähendab Kesk-Lääne Eesti Noorte Koondis ja IEP – Idaranniku Eesti Päevad, vabatahtlikud organisatsioonid, mis on aastakümneid USAs alal hoidnud eesti keelt ja kultuuri. Teist korda korraldati kultuuripäevad nädalase laevareisi vormis, kusjuures laevaks oli üks maailma suurimaid ja ilusamaid kruiisilaevu Allure of the Sea, mis on valminud Eesti naabruses Turu laevatehases ning mille ventilatsioonisüsteemid on ehitatud mulgi meeste ehk Osaühing Viljandi Õhumeister abiga. 400 meetri pikkusse laeva mahtus 6100 reisijat ja meeskonnaliiget. Reisijate hulgas oli ca 450 eestlast USAst ja Kanadast, sh üle saja inimese Eestist - Eesti Meestelaulu Seltsi Meeskoor, Märt Agu tantsurühm ja noorte viiuldajate ansambel Võlukeeled, kes andsid ameerika eestlastele kaks vägevat galakontserti, mõjudes kuulajaile otsekui minilaulupidu. „Julgeoleku" mõttes sõitis kruiisil kaasa ka üks laevaehitajaist ehk Viljandi Õhumeister.
Ameerika eestlaste kultuuripäevade peateemaks kujunes paratamatult mitte niivõrd eesti keel ja kultuur, nagu on olnud tavaks pärast Eesti taasiseseisvumist, vaid hoopis Eesti julgeolek. Ülevaate Eesti sisejulgeoleku olukorrast andis Eesti Siseministeeriumi asekantsler Riho Kuppart, kelle hinnangul mõjutavad praegu Eesti julgeolekut kolm peamist tegurit: kestev Euroopa rändekriis, terrorioht ning Venemaa kasvav agressiivsus. Neid ohte tasakaalustavad positiivselt Eesti kuulumine NATOsse ja Euroopa Liitu, meie endi kaitsetahe ja ühtehoidmine ehk ühiskonna sidusus ning Eesti tegelik demokraatia. Maailma erinevates riikides kasvab polariseerumine ja radikaliseerumine, suureneb varaline kihistumine ja sotsiaalsed pinged, süvenevad kultuuri- ja väärtuskonfliktid ning tekivad uued konfliktikolded (Ukraina, Süüria jt). Kõigi nende protsesside tulemusena kasvab immigratsioon ja sünnivad demograafilised muutused Euroopas. Eestit hakkab kindlasti mõjutama Brexit, eriti juhul, kui Suur-Britanniale järgnevad teised riigid, kui kasvab surve Schengeni lepingu muutmiseks või kui eurotsoon peaks hakkama lagunema. Selle kõige tagajärjel võib maailma ähvardada lähiaastatel ka uus majanduskriis.

Eesti julgeolekule on olulised ka meie sisemised mõjutajad. Eesti suurimaks väljakutseks pidas Riho Kuppart inimeste arvu vähenemist. Seda probleemi ei lahenda immigratsioon ilma negatiivsete kaasmõjudeta. Samas peaks vähenema ka riigitöötajate arv. Kasvab riigi- ja elutähtsate teenuste sõltuvus infotehnoloogiast, samas muutub see tehnoloogia üha keerukamaks, suureneb tehnoloogia rünnatavus ning kasvab selle kaitsmisvajadus, mis omakorda tähendab infoteenuste hinnatõusu. Infotehnoloogia spetsialistide üleilmne konkurents tiheneb. Eestit ohustab ka sõltuvus Euroopa Liidu rahast, mis moonutab praegust eelarve struktuuri. Riho Kuppart pidas murettekitavaks teatud õpitud abitust ning projektipõhist riiki alates aastast 2004.

Varjupaiga taotlejate arv on viimase kümne aasta jooksul Euroopa Liidus järsult kasvanud; kõige rohkem varjupaiga taotlejaid on tulnud Süüriast, Afganistanist ja Iraagist ehk aktiivsetest sõjakolletest, vähem Kosovost, Albaaniast, Pakistanist, Eritreast, Nigeeriast, Iraanist ja Ukrainast. Julgeolekuoht on see, et sõjapõgenike hulka on end ära peitnud treenitud ISIS-e võitlejad. Euroopa suurimaks julgeolekuohuks on terrorism ja seda peavad suurimaks julgeolekuohuks ka Eesti elanikud. Praegu on siiski suurem risk sattuda terrorirünnaku ohvriks välismaal, mitte Eestis. Eestis on suuremaks probleemiks küberradikalism ja vene propaganda. Kõigi nende probleemide lahenduseks on veelgi tihedam rahvusvaheline koostöö, mitte endasse sulgumine.

Riho Kuppart tutvustas ameerika eestlastele vene kindrali Valeri Gerasimovi mittesõjaliste meetodite kasutamist rahvusvahelistes konfliktides ning muutusi Venemaa sõjalise konflikti iseloomus, näiteks sõjaline tegevus rahu ajal, ilma et ametlikult sõda välja kuulutataks, relvastatud tsivilistide kasutamine, asümmeetriliste ja kaudsete meetodite ning taktikate kasutamine jne. Arutleti psühholoogilise sõja, kontaktitu sõja, kübersõja olukordi kuni permanentse sõjaolukorra seadmiseni riigi loomulikuks seisundiks. Vene nägemus moodsast sõjast põhineb ideel, et peamine lahinguväli on inimeste teadvuses, peamine sihtmärk on vastase sõjaväe ning elanikkonna võitlustahte ning moraali mõjutamine: „Peamiseks eesmärgiks on vähendada miinimumini vajadust konventsionaalsete jõudude rakendamiseks, pannes vastase sõjaväe ja elanikkonna toetama ründajat või vähemalt eelistama teda rohkem kui enda valitsust ja/või riiki."

Riho Kuppart kinnitas, et kõigist ohtudest tulenevalt on Eesti valitsuse eesmärkideks rahvaarvu suurendamine, ühiskondliku heaolu ja sidususe suurendamine, Eesti väljaviimine majandusseisakust ning riikliku julgeoleku hoidmine ja tugevdamine. Eesti julgeolekupoliitika eesmärgid ja põhimõtted on: Eesti kaitseb end igal juhul ja ükskõik kui ülekaaluka vastase puhul, Eesti toimib põhimõttel ühiskond kui tervik, Eesti kaitseb oma maismaa- ja mereterritooriumi, õhu- ning küberruumi, toetudes laiapindse riigikaitse käsitlusele, järgides nii inimõigusi kui ka rahvusvahelist õigust, rõhutas Kuppart. Kümne viimase aasta jooksul on Eestis langenud iga liiki ebaloomulike surmade arv, samas on langenud siseturvalisuse rahastamise osakaal SKPs, tegelik vajadus on üle kahe korra suurem. Kümne aastaga on Eesti riigi eelarve kasvanud 93%, kuid siseturvalisuse eelarve ainult 37%.

Kuidas tegutsevad ameerika eestlased Eesti julgeoleku kaitseks, sellest kõnelesid kruiisilaeval Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu president ning Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides president Marju Rink-Abel ning rahvuskomitee tegevdirektor Karin Shuey, endine USA mereväelane ja endine USA kaitseatašee Tallinnas. Nad andsid ülevaate Ameerika Eesti organisatsioonidest, aga ka Eesti, Läti ja Leedu organisatsioonide koostööst Washingtonis ning meetoditest, kuidas Eesti ja teiste Balti riikide julgeoleku olukorda selgitada USA senatile ning valitsusliikmetele. Arutelu keskendus selle ümber, kust alates rakendub õieti NATO artikkel viis ehk kollektiivne kaitsetagatis, kui Venemaa uued sõjapidamise meetodid on ennekõike nö mittesõjalised, psühholoogilised, propaganda- või küberrünnakud.

Positiivne uudis on see, et ainuüksi viimase kuu jooksul on nii Eesti USA suursaadikul Eerik Marmeil kui ka Eesti eks-presidendil Toomas Hendrik Ilvesel olnud võimalus anda kolmel korral tunnistusi USA senati erinevates komisjonides, sest huvi Eesti julgeoleku olukorra vastu on sedavõrd suur. Ameerika eestlaste aktiivne lobitöö Eesti kaitseks on Washingtonis intensiivne, meie regiooni probleeme tuntakse ja selle teadmise tulemused on näha ka mitmetes hiljutistes USA ja NATO välispoliitilistes otsustes.


Sirje Kiin, Eesti/USA
FOTOD - Suvihari Seedriorul 2017

FOTOD - Suvihari Seedriorul 2017

Laupäeval, 24. juunil 2017. a toimus Seedriorul traditsiooniline seedrioru Suvihari millega tähistatakse EESTI JAANIPÄEVA! Toimunu...

FOTOD - Võidupüha tähistamine Toril ja Rakveres

FOTOD - Võidupüha tähistamine Toril ja Rakveres

Fotoreportaaž Võidupüha tähistamisest 22. juunil 2017.a Tori kirikus, 23. juunil Rakveres võidusamba juures, seejärel Rakvere Paul...

EKN – võidupühaks 2017 – Eesti rahvas Kanadas: Koos oleme tugevamad!

EKN – võidupühaks 2017 – Eesti rahvas Kanadas: Koos oleme tugevamad!

"Tänapäeval elame ajajärgus, mil rahvusvahelises taevas on liikumas musti ähvardavaid pilvi. Meil ei ole põhjust tunda nende päras...

 Laas Leivat - Võidupühaks 2017

Laas Leivat - Võidupühaks 2017

Hiljuti paluti Eesti Vabariiki asuma Euroopa Liidu eesistuja riigiks kuu aega varem kui ette nähtud. Malta, oma siseriiklike probl...

Juhtkiri - Väärtuslik nurgakivi

Juhtkiri - Väärtuslik nurgakivi

Üks saavutus viib teiseni, võitudeta edasi liikuda on pahatihti võimatu. Võidupüha oleme märkinud riigipühana alates aastast 1934,...

Tallinnas Tondil tuleb memoriaal Eesti ohvitseridele

Tallinnas Tondil tuleb memoriaal Eesti ohvitseridele

Tondi Sõjakooli 1920–1940 aastail lõpetanud ja nõukogude ning natsiokupatsioonides hukkunud või II maailmasõjas langenud ohvitseri...

Võidupüha ja võidutulede süütamise traditsiooni taastamine

Võidupüha ja võidutulede süütamise traditsiooni taastamine

Esimene võidupüha paraad koos võidutulede süütamise ja maakondadesse teele saatmisega toimus taasiseseisvunud Eestis 1993. aastal....

Kommentaar - Kui Eesti juhib Euroopa Liitu

Kommentaar - Kui Eesti juhib Euroopa Liitu

Esimesest juulist alates on Eesti esimest korda pooleks aastaks Euroopa Nõukogu eesistujariik. Meil ei ole paraku olnud teiste rii...

Pöördumine Eesti üldsuse ja Riigikogu poole Rail Balticu küsimuses

Pöördumine Eesti üldsuse ja Riigikogu poole Rail Balticu küsimuses

Pöördumine Eesti üldsuse ja Riigikogu poole Rail Balticu küsimusesAustatud Eesti rahvas! Austatud Riigikogu liikmed!Taasiseseisvun...

LEP JUHATUS: KES OLEME, MIDA TEEME

LEP JUHATUS: KES OLEME, MIDA TEEME

Töö nõuab tegijat, nii on Lääneranniku Eesti Päevade korraldamine jäänud juhatuse mureks ning umbes iga paari nädala tagant on jäl...

Tartus tehti ajalugu

Tartus tehti ajalugu

Juuniküüditamise 76. aastapäeval toimus Tartu Pauluse kirikus küüditamispäevale kohane pidulik jumalateenistus, aga lisaks sellele...

EESTI HETKED - Rahvuslind Itaalias

EESTI HETKED - Rahvuslind Itaalias

Selgus, et Rooma lähistel on omajagu tuttavat loodust. Lapsed kriiskasid esmakordselt elus palmipuid ja bambust nähes, aga siis il...

Täpsustus - Esimene eesti kirik Ameerikas

Täpsustus - Esimene eesti kirik Ameerikas

Eesti Elus (2. juuni numbris) ilmunud Chicago Eesti Maja 50. juubeli pidustuste kirjelduses on eksitav viga vanima eesti kiriku ko...

Kanada päevik - Enese huvides

Kanada päevik - Enese huvides

Taas on tabanud Ontariot valitsevaid liberaale skandaal. Ei saa aru, kuidas valija on korduvalt neid tagasi pukki asetanud, arvest...

Üleilmakooli kursused 2017-2018

Üleilmakooli kursused 2017-2018

Üleilmakool kutsub väljaspool Eestit elavaid 3.-9. klassi õpilasi õppima e-kursustel.2017.-2018. õppeaastal pakub Üleilmakool välj...

U of T Sports Hall of Fame tunnustas Viiu Kanepi panust

U of T Sports Hall of Fame tunnustas Viiu Kanepi panust

University of Toronto Sports Hall of Fame rajati 1987.a., et austada ülikooli suurepäraseid sportlasi, võistkondi ja spordile pühe...

U of T Sports Hall of Fame tunnustas Viiu Kanepi panust

U of T Sports Hall of Fame tunnustas Vii…

University of Toronto Sports Hall of Fame rajati 1987.a., et austada ülikooli suurepäraseid sportla...

Military technology – tanks, cannons, rockets, helicopters etc. What about information?

Military technology – tanks, cannons, ro…

Readers understand the type of battlefield activity ar--moured units, tank brigades, airborne assau...

Hiinlased trügivad juveelide maailmaturule

Hiinlased trügivad juveelide maailmaturu…

Maailma suurim luksuskellade ja -juveelide mess Baselworld tähistas tänavu oma 100. aastapäeva. Mes...

Palju õnne 101. sünnipäeval, dr Roman Toi!

Palju õnne 101. sünnipäeval, dr Roman To…

Pühapäeval, 18. juunil pühitseb Torontos Ehatare puhkekodus oma 101. sünnipäeva armastatud koorijuh...

Juhtkiri - Rahva kaotustest

Juhtkiri - Rahva kaotustest

Kuigi juuni on tavaliselt kaunis kuu, on Eesti ajaloos kurbus ajal, kui peaks suve tulekut, jaanipä...

FOTOD - Canada 150 - EUROOPA LIIT: PEALINNAD & KULTUURID

FOTOD - Canada 150 - EUROOPA LIIT: PEALI…

Euroopa Liit: pealinnad ja kultuurid - selle loosungi all toimus ülikuumal pühapäeval Ottawa Welcom...

Eesti Skautide Ühing (ESÜ) avas uue kodu

Eesti Skautide Ühing (ESÜ) avas uue kodu

Laupäeval, 10. juunil 2017 avas Eesti Skautide Ühing (ESÜ) oma uue kodu Tallinnas. Eesti Skaudikesk...

AJALOOLISED FOTOD - Miks just võrkpall

AJALOOLISED FOTOD - Miks just võrkpall (1)

Jõekääru Kalev'i Võrkpallilaagri 10. – juubeliaasta - eel on sobiv esile tuua praegusele põlvkonnal...

Pärnus etendub taas tõsielul põhinev “Klarissa kirjad”

Pärnus etendub taas tõsielul põhinev “Kl…

Pärnu Jahtklubi purjekakuuris etendub juulis ja augustis Pärnu Suveteatri suvelavastus igavesest ar...

LEP 2017 kava   – UCLA, Sunset Village

LEP 2017 kava – UCLA, Sunset Village

Neljapäev, 31. august11 h -6 pl Registreerimine, Study Lounge10 h – 1 pl Laulupeoharjutus, Grand Ho...

IVO LINNA JA BOOGIE COMPANY TULEMAS LÄÄNERANNIKU EESTI PÄEVADELE

IVO LINNA JA BOOGIE COMPANY TULEMAS LÄÄN…

Alati on põnev kuulda, millised pop-rock muusikalised artistid on Eestist Põhja-Ameerikasse tulemas...

Kommentaar -  24 DIALOOG, AVALIKUD MEELEAVALDUSED JA ORGANISEERITUD VÄGIVALD

Kommentaar - 24 DIALOOG, AVALIKUD MEELE…

Eesti kuulutas end varsti juba sajand tagasi riigina demokraatlikuks, rippumatuks (sõltumatuks) vab...

Kultuur - Vivat, maestro Neeme Järvi!

Kultuur - Vivat, maestro Neeme Järvi!

ERSO tähistas Neeme Järvi 80.a juubelit kahe kontserdiga. 6. juunil dirigeeris koos juubilariga Kri...

Meelelahutust - Uitaja mõtisklus

Meelelahutust - Uitaja mõtisklus

Temake juhib tihti tähelepanu sellele, et olen peaaegu Einstein. Mitte, kuna oskan valemeid lahenda...

FOTOD - Mälestuspäeva pildid Värskas ja Tallinnas 2017

FOTOD - Mälestuspäeva pildid Värskas ja …

VärskaNõukogude võimud küüditasid ja hukkasid 646 reservõppekogunemise nime all Petseri Kaitseliidu...

PHOTOS - Baltic June '41 Soviet Deportations Candle Light Commemoration

PHOTOS - Baltic June '41 Soviet Deportat…

June 13, 2017 The Baltic Federation, The Estonian Central Council, Latvian National Federation...

FOTOD - Sabre Strike 2017

FOTOD - Sabre Strike 2017

USA ARMY in Europe õppus „Sabre Strike" DV päev Tapal 10.06.17. „Sabre Strike" on USA armee pi...

FOTOD - EESTI KULTUURIMINISTER INDREK SAAR TÖÖVISIIDIL KANADAS

FOTOD - EESTI KULTUURIMINISTER INDREK SA…

Eesti kultuuriminister Indrek Saar viibis töövisiidil Ottawas 5. ja 6. juunil ning Torontos 7. juun...

NELJAS EUROOPA LIIDU LÜHIFILMIDE FESTIVAL OTTAWAS

NELJAS EUROOPA LIIDU LÜHIFILMIDE FESTIVA…

Ottawas Arts Court Theatre and Studio ruumides Daly Avenue'l toimus 2.-4. juunini juba neljandat aa...

Korporatsioon Fraternitas Estica 110

Korporatsioon Fraternitas Estica 110

Korporatsioon Fraternitas Estica tähistas oma 110. aastapäeva tänavu kevadel. Pidustused algasid Ta...

Kommentaar - Inimarengu aruanne näitab teid Eesti tulevikku

Kommentaar - Inimarengu aruanne näitab t…

Esimesel juunil arutas Riigikogu riiklikult tähtsa küsimusena uut inimarengu aruannet 2016/2017, mi...

Juhtkir - Ekstremismist

Juhtkir - Ekstremismist

Taas Londonis toimunud võigas terroristide rünnak süütutele viis Suurbritannia peaministri Teresa M...

Kanada päevik - Prestost, seekord negatiivselt

Kanada päevik - Prestost, seekord negati…

Kirjutasin Metrolinxi, ühistranspordi riikliku ettevõtte, Presto kaardist mullu positiivse päeviku....

EESTI HETKED - Ega sina ju ometi...

EESTI HETKED - Ega sina ju ometi...

"Ega sina ju ometi liiga palju ei joo? Igaks juhuks testi: (alkoinfo.ee)."Selline välikampaania on ...

Facebook Twitter Youtube Rss Google plus
 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 
 
Viimasena ilmunud
Eesti Elu paberlehe tutvustus!

 Eesti Elu üksiknumbrid
on müügil Torontos:

 

  • Eesti Elu kontoris (3 Madison Ave. / 310 Bloor St. W.)
  • e-store'is Toronto Eesti Majas (958 Broadview Ave)
  • Leaside Pharmacy's (Suomi Koti juures) 795 Eglinton Ave. E.

  

Telli leht siit!

 

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 
Eesti Elu - 3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2 - Ajalehe Tellimine - Kuulutuste tellimine - Tel: 416-733-4550 - Fax: 416-733-0944 - e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2012 Eesti Elu. All rights reserved.
Made by CyberQA & Confirmo