Logi sisse läbi:

Kommentaar - Ameerika eestlased keskenduvad Eesti julgeolekule ehk teateid globaalsest Eestist

Sirje Kiin - foto: Taavi Tamtik (2014)Sirje Kiin - foto: Taavi Tamtik (2014)
Märtsi lõpus lehvis Eesti lipp kõrgel mitmel pool Lõuna-Ameerikas – Haitil, Jamaicas ning Mehhikos, maiade iidsete templite juures. Nimelt toimusid teispool maakera Põhja-Ameerika eestlaste kultuuripäevad ehk KLENK- IEP 2017. KLENK tähendab Kesk-Lääne Eesti Noorte Koondis ja IEP – Idaranniku Eesti Päevad, vabatahtlikud organisatsioonid, mis on aastakümneid USAs alal hoidnud eesti keelt ja kultuuri. Teist korda korraldati kultuuripäevad nädalase laevareisi vormis, kusjuures laevaks oli üks maailma suurimaid ja ilusamaid kruiisilaevu Allure of the Sea, mis on valminud Eesti naabruses Turu laevatehases ning mille ventilatsioonisüsteemid on ehitatud mulgi meeste ehk Osaühing Viljandi Õhumeister abiga. 400 meetri pikkusse laeva mahtus 6100 reisijat ja meeskonnaliiget. Reisijate hulgas oli ca 450 eestlast USAst ja Kanadast, sh üle saja inimese Eestist - Eesti Meestelaulu Seltsi Meeskoor, Märt Agu tantsurühm ja noorte viiuldajate ansambel Võlukeeled, kes andsid ameerika eestlastele kaks vägevat galakontserti, mõjudes kuulajaile otsekui minilaulupidu. „Julgeoleku" mõttes sõitis kruiisil kaasa ka üks laevaehitajaist ehk Viljandi Õhumeister.
Ameerika eestlaste kultuuripäevade peateemaks kujunes paratamatult mitte niivõrd eesti keel ja kultuur, nagu on olnud tavaks pärast Eesti taasiseseisvumist, vaid hoopis Eesti julgeolek. Ülevaate Eesti sisejulgeoleku olukorrast andis Eesti Siseministeeriumi asekantsler Riho Kuppart, kelle hinnangul mõjutavad praegu Eesti julgeolekut kolm peamist tegurit: kestev Euroopa rändekriis, terrorioht ning Venemaa kasvav agressiivsus. Neid ohte tasakaalustavad positiivselt Eesti kuulumine NATOsse ja Euroopa Liitu, meie endi kaitsetahe ja ühtehoidmine ehk ühiskonna sidusus ning Eesti tegelik demokraatia. Maailma erinevates riikides kasvab polariseerumine ja radikaliseerumine, suureneb varaline kihistumine ja sotsiaalsed pinged, süvenevad kultuuri- ja väärtuskonfliktid ning tekivad uued konfliktikolded (Ukraina, Süüria jt). Kõigi nende protsesside tulemusena kasvab immigratsioon ja sünnivad demograafilised muutused Euroopas. Eestit hakkab kindlasti mõjutama Brexit, eriti juhul, kui Suur-Britanniale järgnevad teised riigid, kui kasvab surve Schengeni lepingu muutmiseks või kui eurotsoon peaks hakkama lagunema. Selle kõige tagajärjel võib maailma ähvardada lähiaastatel ka uus majanduskriis.

Eesti julgeolekule on olulised ka meie sisemised mõjutajad. Eesti suurimaks väljakutseks pidas Riho Kuppart inimeste arvu vähenemist. Seda probleemi ei lahenda immigratsioon ilma negatiivsete kaasmõjudeta. Samas peaks vähenema ka riigitöötajate arv. Kasvab riigi- ja elutähtsate teenuste sõltuvus infotehnoloogiast, samas muutub see tehnoloogia üha keerukamaks, suureneb tehnoloogia rünnatavus ning kasvab selle kaitsmisvajadus, mis omakorda tähendab infoteenuste hinnatõusu. Infotehnoloogia spetsialistide üleilmne konkurents tiheneb. Eestit ohustab ka sõltuvus Euroopa Liidu rahast, mis moonutab praegust eelarve struktuuri. Riho Kuppart pidas murettekitavaks teatud õpitud abitust ning projektipõhist riiki alates aastast 2004.

Varjupaiga taotlejate arv on viimase kümne aasta jooksul Euroopa Liidus järsult kasvanud; kõige rohkem varjupaiga taotlejaid on tulnud Süüriast, Afganistanist ja Iraagist ehk aktiivsetest sõjakolletest, vähem Kosovost, Albaaniast, Pakistanist, Eritreast, Nigeeriast, Iraanist ja Ukrainast. Julgeolekuoht on see, et sõjapõgenike hulka on end ära peitnud treenitud ISIS-e võitlejad. Euroopa suurimaks julgeolekuohuks on terrorism ja seda peavad suurimaks julgeolekuohuks ka Eesti elanikud. Praegu on siiski suurem risk sattuda terrorirünnaku ohvriks välismaal, mitte Eestis. Eestis on suuremaks probleemiks küberradikalism ja vene propaganda. Kõigi nende probleemide lahenduseks on veelgi tihedam rahvusvaheline koostöö, mitte endasse sulgumine.

Riho Kuppart tutvustas ameerika eestlastele vene kindrali Valeri Gerasimovi mittesõjaliste meetodite kasutamist rahvusvahelistes konfliktides ning muutusi Venemaa sõjalise konflikti iseloomus, näiteks sõjaline tegevus rahu ajal, ilma et ametlikult sõda välja kuulutataks, relvastatud tsivilistide kasutamine, asümmeetriliste ja kaudsete meetodite ning taktikate kasutamine jne. Arutleti psühholoogilise sõja, kontaktitu sõja, kübersõja olukordi kuni permanentse sõjaolukorra seadmiseni riigi loomulikuks seisundiks. Vene nägemus moodsast sõjast põhineb ideel, et peamine lahinguväli on inimeste teadvuses, peamine sihtmärk on vastase sõjaväe ning elanikkonna võitlustahte ning moraali mõjutamine: „Peamiseks eesmärgiks on vähendada miinimumini vajadust konventsionaalsete jõudude rakendamiseks, pannes vastase sõjaväe ja elanikkonna toetama ründajat või vähemalt eelistama teda rohkem kui enda valitsust ja/või riiki."

Riho Kuppart kinnitas, et kõigist ohtudest tulenevalt on Eesti valitsuse eesmärkideks rahvaarvu suurendamine, ühiskondliku heaolu ja sidususe suurendamine, Eesti väljaviimine majandusseisakust ning riikliku julgeoleku hoidmine ja tugevdamine. Eesti julgeolekupoliitika eesmärgid ja põhimõtted on: Eesti kaitseb end igal juhul ja ükskõik kui ülekaaluka vastase puhul, Eesti toimib põhimõttel ühiskond kui tervik, Eesti kaitseb oma maismaa- ja mereterritooriumi, õhu- ning küberruumi, toetudes laiapindse riigikaitse käsitlusele, järgides nii inimõigusi kui ka rahvusvahelist õigust, rõhutas Kuppart. Kümne viimase aasta jooksul on Eestis langenud iga liiki ebaloomulike surmade arv, samas on langenud siseturvalisuse rahastamise osakaal SKPs, tegelik vajadus on üle kahe korra suurem. Kümne aastaga on Eesti riigi eelarve kasvanud 93%, kuid siseturvalisuse eelarve ainult 37%.

Kuidas tegutsevad ameerika eestlased Eesti julgeoleku kaitseks, sellest kõnelesid kruiisilaeval Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu president ning Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides president Marju Rink-Abel ning rahvuskomitee tegevdirektor Karin Shuey, endine USA mereväelane ja endine USA kaitseatašee Tallinnas. Nad andsid ülevaate Ameerika Eesti organisatsioonidest, aga ka Eesti, Läti ja Leedu organisatsioonide koostööst Washingtonis ning meetoditest, kuidas Eesti ja teiste Balti riikide julgeoleku olukorda selgitada USA senatile ning valitsusliikmetele. Arutelu keskendus selle ümber, kust alates rakendub õieti NATO artikkel viis ehk kollektiivne kaitsetagatis, kui Venemaa uued sõjapidamise meetodid on ennekõike nö mittesõjalised, psühholoogilised, propaganda- või küberrünnakud.

Positiivne uudis on see, et ainuüksi viimase kuu jooksul on nii Eesti USA suursaadikul Eerik Marmeil kui ka Eesti eks-presidendil Toomas Hendrik Ilvesel olnud võimalus anda kolmel korral tunnistusi USA senati erinevates komisjonides, sest huvi Eesti julgeoleku olukorra vastu on sedavõrd suur. Ameerika eestlaste aktiivne lobitöö Eesti kaitseks on Washingtonis intensiivne, meie regiooni probleeme tuntakse ja selle teadmise tulemused on näha ka mitmetes hiljutistes USA ja NATO välispoliitilistes otsustes.


Sirje Kiin, Eesti/USA
Eesti Elu Nr. 17 - 28. aprill 2017

Eesti Elu Nr. 17 - 28. aprill 2017

Vaadake galeriid, mida huvitavat saab lugeda 28. aprilli Eesti Elu /Estonian Life paberlehest. Käesoleva nädala Eesti Elu pab...

FOTOD - Toronto Eesti Maja aktsionäride erakorraline koosolek

FOTOD - Toronto Eesti Maja aktsionäride erakorraline koosolek

Teisipäeval, 25. aprillil 2017.a toimus Toronto Eesti Majas Eesti Maja aktsionäride erakorraline koosolek Eesti Maja tuleviku teem...

Kaks kolmandikku Eesti Maja aktsionäridest hääletas Madisoni projekti poolt

Kaks kolmandikku Eesti Maja aktsionäridest hääletas Madisoni projekti poolt

Teisipäeva, 25. aprilli 2017.a õhtul toimus Toronto Eesti Majas Eesti Maja aktsionäride erakorraline peakoosolek Eesti Maja tulevi...

FOTOD - Koolikoori kontsert 'Tallinna teel' Toronto Eesti Majas

FOTOD - Koolikoori kontsert 'Tallinna teel' Toronto Eesti Majas

Pühapäeval, 23. aprillil 2017.a toimus Toronto Eesti Majas Toronto Eesti Seltsi Koolikoori kontsert "Tallinna teel", toetamaks Koo...

An Overview of the Madison Development Including a Response to the Majandusklubi Open Letter to Raivo Remmel, President of Estonian House in Toronto Limited

An Overview of the Madison Development Including a Response to the Majandusklu… (5)

This letter is an attempt to clarify some of the issues and questions that have arisen since the Town Hall meeting held at Estonia...

Estonian House – We should be GRATEFUL

Estonian House – We should be GRATEFUL (2)

Much has been written about our attachment to the house that has been our community home for the past 55 years. Much has been said...

A Third Generation’s Perspective On Eesti Maja Tulevik

A Third Generation’s Perspective On Eesti Maja Tulevik (7)

As a third generation member of the Toronto-Estonian community, I am writing this to articulate my reasons for supporting the prop...

Regarding Iler Campbell Request for Information to Estonian House Limited, published In "Eesti Elu" on April 21, 2017

Regarding Iler Campbell Request for Information to Estonian House Limited, pub…

To whom it may concern: The publishers of "Eesti Elu" hereby clarify that the policy of "Eesti Elu" is to not involve the newspape...

FOTOD - Avatud uksed Madison'i tänaval

FOTOD - Avatud uksed Madison'i tänaval

Pühapäeval, 23. aprillil 2017.a toimus Torontos Madisoni tänaval võimaliku uue Eesti Keskuse ideede tutvustamine ja avatud uksed.

FOTOD - ESTONIA KOORI KONTSERT „Teeme õhtulla iluda" Eesti Majas

FOTOD - ESTONIA KOORI KONTSERT „Teeme õhtulla iluda" Eesti Majas

Laupäeval, 22. aprillil 2017.a toimus Toronto Eesti Majas ESTONIA KOORI KONTSERT „Teeme õhtulla iluda".

FOTOD - Jüripäeva paraad Eesti Majas

FOTOD - Jüripäeva paraad Eesti Majas

Jüripäev märgib skautlikus-gaidlikus tegevuses sisehooaja lõppu ja välishooaja algust. Toronto skaudid-gaidid kogunesid traditsioo...

Dear Members of the Estonian Credit Union

Dear Members of the Estonian Credit Union

Next Tuesday April 25th, 2017, shareholders of the Estonian House will vote on a special resolution to empower the Estonian House ...

Eesti Kirjandusmuuseumi elulugude kirjutamise võistluse üks peapreemia tuli Torontosse

Eesti Kirjandusmuuseumi elulugude kirjutamise võistluse üks peapreemia tuli To…

Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuuriloolise Arhiivi ja Eesti Rahvaluule Arhiivi, Ühenduse Eesti Elulood, Eesti Õppetöö Keskuse /...

Rootsieestlased korraldavad Stockholmis Läänemere julgeoleku teemalise juubelikonverentsi

Rootsieestlased korraldavad Stockholmis Läänemere julgeoleku teemalise juubeli…

Laupäeval, 22. aprillil toimub Stockholmis Rootsi Eestlaste Liidu (REL) ja Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) eestvedamisel rahv...

Juhtkiri - EV100 on alanud

Juhtkiri - EV100 on alanud

Seisame Eesti 100 künnisel. Eesti riigi väärika saja-aastase juubeli pidulik märkimine on käivitatud, ametlikuks avaürituseks oli ...

ERAKONNA IRL HEA MÕTE JA MARKO MIHKELSONI RAHVUSLIKUD HUVID

ERAKONNA IRL HEA MÕTE JA MARKO MIHKELSONI RAHVUSLIKUD HUVID

Postimehes (10.04.17) avaldatud kirjutist „IRLi fraktsiooni liige rääkis Mihkelsoni parteist väljaviskamisest" sobib täiendada ava...

New Estonian language guides

New Estonian language guides

Let me introduce myself firstly. I was in Toronto two years ago, doing a Summer internship in the V...

Estonia 100 – the party has started

Estonia 100 – the party has started

The map on the poster shows the now imaginary borderline between what was Eestimaa and Liivimaa. Th...

*Giant Rummage Sale and Bake Sale/Friends' Café at the Estonian House*

*Giant Rummage Sale and Bake Sale/Friend…

Don't miss the upcoming Giant Rummage Sale!The Giant Rummage and Bake Sale will take place at the E...

Ottawa turismimess

Ottawa turismimess

Tunnustatud Ottawa reisi- ja puhkusemess, järjekorranumbriga 23, toimus sel aastal 25. ja 26. märts...

HIIGELBASAAR ja KOHVIK #26 laupäeval, 29. aprillil Eesti Majas kell 8 – 3

HIIGELBASAAR ja KOHVIK #26 laupäeval, 29…

HIIGELBASAAR pakub ideaalseid võimalusi neile, kes soovivad üleliigsest kraamist lahti saada ja suu...

Lõuna-Florida eestlaspere kevadpidu

Lõuna-Florida eestlaspere kevadpidu

Lõuna-Florida eestlaspere kevadpidu leidis aset 8. aprillil Boca Ratoni ilusas James A. Rutherfordi...

EESTI HETKED - Koks-koks!

EESTI HETKED - Koks-koks!

Nii tore on näha, et igal pool maailmas värvivad eestlased ikkagi sibulakoortega ja tutvustavad oma...

Noorte laulu- ja tantsupeo lõkkeid süüdati kõikjal maailmas

Noorte laulu- ja tantsupeo lõkkeid süüda…

16. aprillil, mil algas Eesti riigi 100. sünnipäeva tähistamine, süttisid Eestis ja kaugemalgi saja...

Kanada päevik - Kas mull või vaht

Kanada päevik - Kas mull või vaht

Toronto kinnisvara hinnad on viimase aasta jooksul tõusnud 22% võrra. Või nagu keegi matemaatik reh...

MUSIC - No snarls here

MUSIC - No snarls here

The concept of a most pleasant recent recording arose when the Estonian software development compan...

Meelelahutust - Kevade rõõmud

Meelelahutust - Kevade rõõmud

Millest alata? Tärkav rohelus, pakatavad pungad, mullakamarast ennast jõuliselt välja suruvad lille...

Eesti Kultuuri Koda - Eesti Maja kaitseks

Eesti Kultuuri Koda - Eesti Maja kaitsek… (4)

Eesti Kultuuri Koja üldkogu toetus Toronto Eesti Maja (958 Broadview Ave) kui Eesti paguluse mäluko...

Let’s think about our community’s future

Let’s think about our community’s future (7)

For full disclosure, I am a member of the Estonian House Board of Directors. The views in this arti...

Heritage in transition: Estonian House, the new project, and value-congruent decision-making

Heritage in transition: Estonian House, … (2)

"For a great city is one where differences not only exist, but where differences create lively enco...

Kultuuripärandi üleminek: Eesti Maja, uus projekt ja väärtuste kohaselt otsuste tegemine

Kultuuripärandi üleminek: Eesti Maja, uu…

"Eesti Maja 2.0 peab ennast esitama sellise paigana, kus noor eestlane on uhke käima niikuinii – ku...

Your Say In Where The Credit Union Is

Your Say In Where The Credit Union Is

At the 2017 annual meeting of the Estonian (Toronto) Credit Union Ltd. (ETCU), members of the ETCU ...

Kiri Majandusklubilt: Eesti Maja - The Business decision

Kiri Majandusklubilt: Eesti Maja - The B… (6)

April 18. 2017 Raivo Remmel , Eesti Maja Esimees Oleme Majandus Klubis arutanud pikemalt ...

Avalik Eesti 3

Avalik Eesti 3 (1)

Avalik Eesti 3 on pühendatud Eesti ühiskonna murrangulisele ajale, mil tuleb valida ja otsustada, m...

EESTI MAJA TULEVIKUST?

EESTI MAJA TULEVIKUST? (5)

Mind hakkas huvitama mõiste "konsolideerima", mida Eesti Maja müüki soosivad isikud nii tihti kas...

FOTOD - 'Alice Imedemaal': Toronto Eesti Seltsi Lasteaia moenäitus

FOTOD - 'Alice Imedemaal': Toronto Eesti… (1)

Laupäeval, 8. aprillil 2017.a toimus Toronto Eesti Maja suures saalis üks meie ühiskonna populaarse...

Kommentaar - Suur ja mõjukas eesti kultuur või odavad helmed?

Kommentaar - Suur ja mõjukas eesti kultu… (1)

Küsin, kas olete lugenud Käsu Hansu nutulaulu? Jah, just neid tartu murdes kirjutatud 32 salmi, mis...

VIDEO - Toronto Eesti Koolikoor esines Ehatares

VIDEO - Toronto Eesti Koolikoor esines E…

Hoolega juuli alguses Tallinnas toimuvaks laulupeoks valmistuv Toronto Eesti Koolikoor Reet Lindau ...

TEPP lasketiir Eesti Majas läbis edukalt valitsuse kontrolli

TEPP lasketiir Eesti Majas läbis edukalt… (1)

Nagu enamikule Torontos ja Toronto ümbruses elavatele eestlastele hästi teada, tegutseb Eesti Maja ...

Nädala portree - Heidi ja Ron Kuus: partnerid nii elus kui äris

Nädala portree - Heidi ja Ron Kuus: part…

Abielupaar Heidi ja Ron Kuus on edukad äriinimesed, juhtides ühiselt suurt ettevõtet. Nagu selgub, ...

Facebook Twitter Youtube Rss Google plus
 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

 Eesti Elu üksiknumbrid
on müügil Torontos:

 

  • Eesti Elu kontoris (3 Madison Ave. / 310 Bloor St. W.)
  • e-store'is Toronto Eesti Majas (958 Broadview Ave)
  • Leaside Pharmacy's (Suomi Koti juures) 795 Eglinton Ave. E.

  

Telli leht siit!

 

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 
Eesti Elu - 3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2 - Ajalehe Tellimine - Kuulutuste tellimine - Tel: 416-733-4550 - Fax: 416-733-0944 - e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2012 Eesti Elu. All rights reserved.
Made by CyberQA & Confirmo