Logi sisse läbi:

ERAKONNA IRL HEA MÕTE JA MARKO MIHKELSONI RAHVUSLIKUD HUVID

Marko Mihkelson - foto: Ave Maria Mõistlik / www.wikipedia.org (2014)Marko Mihkelson - foto: Ave Maria Mõistlik / www.wikipedia.org (2014)
Postimehes (10.04.17) avaldatud kirjutist „IRLi fraktsiooni liige rääkis Mihkelsoni parteist väljaviskamisest" sobib täiendada avaliku pöördumisega, mille saatsin põhiseaduse §-s 46 määratud igaühe õiguse alusel 14.10.12 Eesti Vabariigi riigikogule, valitsusele, presidendile ja õiguskantslerile. Pöördumises palusin vastata, „milliste põhiseaduse sätete või rahvusvaheliste nõuete alusel olete toiminud, nagu Eesti oleks kohustatud Nõukogude Liidu poolt okupeerimise ja annekteerimise tõttu:
-muutma aastal 1991 ennistatud Eesti Vabariigi idapiiri;
-mitte nõudma Nõukogude Liidu õigusjärglaselt, Vene Föderatsioonilt, meile tekitatud kahjude hüvitamist ."
Küsimuse õigustamiseks oli pöördumises ülevaade selle kohta, et: Eesti ja Venemaa vahelise riigipiiri paiknemine on juba alates 02.02.1920 olnud määratud Tartu rahulepingus; piiri paiknemise kehtivust on kinnitatud ka 1992. aastal rahvahääletusel vastu võetud uues põhiseaduses; piiri paiknemise kokkuleppe juriidilist pädevust ei ole mitte ükski riik või rahvusvaheline ühendus püüdnud tänaseni põhjendatult vaidlustada; mais 2005 allkirjastatud piirileping Vene Föderatsiooniga on olnud põhiseadusevastane toiming.


Riigikogu nimel reageeris Marko Mihkelson, kuid vastuses ei olnud ainsat sõnagi, mida oleks saanud esitatud küsimuse vastuseks pidada. Oli vaid Mihkelsoni õigustus: „Piirilepingu sõlmimine kahe riigi vahel eeldab mõlema riigi head tahet ning teineteise suveräänsuse austamist ning et Eesti soovib jätkata konstruktiivset koostööd kõikide naaberriikidega." Täiendavalt kinnitas Mihkelson oma „vastuses" lausa küüniliselt, „et oma tegevuses Riigikogu liikmena ja väliskomisjoni esimehena lähtun Eesti rahvuslikest huvidest." Otsest vastust ei saanud ma ka teistelt, kelle poole olin pöördunud.

Õiguskantsler Tederi vastuse kohaselt „põhiseadus võimaldab sõlmida riigipiire muutvaid lepinguid", kuid mais 2005 sõlmitud lepingus ei ole jälgegi, et tegemist on olemas olnud piiri paiknemise muutmisega. Pealegi õiguskantsler justkui unustas, et piiri lääne poole liigutamine vähendab Eesti riigi maa-ala ning seda võib teha ainult siis, kui rahvahääletusel seda nõutakse. Teema jätsid käsitlemata ka päevalehtede toimetajad, kellele olin saatnud pöördumise koopia. Ilmselt hõlmavad „Eesti rahvuslikud huvid" tänaseni eestlaste olukorda kahjustavaid lubadusi, mida iseseisvuse taastamise eelselt ja selle esimestel aastatel taastajad olid andnud sõpradele läänes ja idas ja mida nüüd piinlikkust tekitavatena ei julgeta avalikustada.
Nii Lennart Meri kui Marko Mihkelson on Eesti iseseisvuse taastamisel pidanud Jeltsinit suureks Eesti aitajaks. Nemad on Venemaa sõpruse võitmist Eestile väga oluliseks pidanud. Mihkelson on väitnud, et „meie taastatud iseseisvusaja suurim välispoliitiline võit" oli Vene Föderatsiooni relvajõudude Eesti Vabariigi territooriumilt väljaviimise leping, mille presidendid Meri ja Jeltsin sõlmisid 26.07.94 Moskvas („Postimees" 17.04.13). Ent ometi teame, et ÜRO peaassamblee oli juba 25.11.92 nõudnud resolutsiooniga 47/21 „võõraste sõjajõudude täielikku väljaviimist Balti riikide territooriumilt". Täiesti kindlalt võime väita, et Mihkelson ega keegi teinegi ei tea ja ei saagi teada, kas Venemaa viis oma väed Eestist välja sellepärast, et näidata end ÜRO nõude täitjana või et Jeltsin ja Meri olid selles kokku leppinud. Kindlasti on teada, et president Jeltsin kasutas Eestipoolset lepingu sõlmimise soovi, nõudmaks suurel hulgal sõjaväepensionäridel ja nende perekonnaliikmetel Eestisse elama jääda. Jeltsini ja Meri vahel sõlmitud lepingus olid ajalehes Rahva Hääl (01.08.94) avaldatu kohaselt alljärgnevad tingimused:
-Sõjaväepensionäridel ja nende perekonnaliikmetel, kaasa arvatud 1941.-1945.a. sõja invaliididel ja sellest osavõtjatel, on Eesti Vabariigi territooriumil poliitilised ja kodanikuõigused ning -vabadused ja ka sotsiaalsed, majanduslikud ja kultuurilised õigused vastavalt inimõigusi puudutavatele rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud normidele;

-Eesti Vabariik säilitab sõjaväepensionäridele ja nende perekonnaliikmetele õiguse vallata, kasutada ja käsutada nende omandit, kaasa arvatud majad, korterid, suvilad, aiamajad, garaažid võrdsetel tingimustel Eesti Vabariigi kodanikega;

-Eesti Vabariik kinnitab, et samadel alustel Eesti Vabariigi kodanikega on sõjaväepensionäridel ja nende perekonnaliikmetel õigus kasutada elamispinda, sõltumata selle ametkondlikust kuuluvusest ja seda pinda erastada ning ka õigus arvata elamispinna erastamiseks vajaliku tööstaaži hulka sõjaväeteenistus ja sellega võrdsustatud teenistus, samuti igasugune töö tööliste, teenistujate ja tsiviilpersonalina endise NSVL Kaitseministeeriumi ja Vene Föderatsiooni Kaitseministeeriumi sõjaväeosades, asutustes ja ettevõtetes.

Need Eestisse jääjatele antud õigused on täpselt samad, mis neil olid siis, kui ENSV ei olnud veel oma nime Eesti Vabariigiks muutnud. Kokkuvõtvalt tuleb tõdeda, et Meri ja Jeltsini vaheline leping on Venemaaga suhtlemisel mitte võit, vaid väga suur kaotus. Seda on ka mais 2005 allkirjastatud piirileping. Et Jeltsin Eesti iseseisvuse ennistamise „abistamisel" Venemaa huvisid esmaseks pidas, ei vähendanud toona Mihkelsoni heanaaberlikku innukust propageerida Jeltsinile Toompeale ausamba püstitamist. On hea kuulda, et IRL-s on neid, kelle arvates on vaja riigi elu korraldamisel mitte usaldada neid, kes on tänaseni pidanud Venemaad Eesti iseseisvuse tagajaks.

Et minu järeldusi põhiseadusevastaselt toimimise kohta ei hakataks tühisteks pidama, palun lugege selle aasta veebruari „Diplomaatias" avaldatud ajaloo- ja poliitikateaduse doktori Toomas Varraku kirjutist pealkirjaga „Tartu rahuleping, uus piirileping ja suhted Venemaaga".

 

 

Harri Kivilo

Eesti Elu Nr. 17 - 28. aprill 2017

Eesti Elu Nr. 17 - 28. aprill 2017

Vaadake galeriid, mida huvitavat saab lugeda 28. aprilli Eesti Elu /Estonian Life paberlehest. Käesoleva nädala Eesti Elu pab...

FOTOD - Toronto Eesti Maja aktsionäride erakorraline koosolek

FOTOD - Toronto Eesti Maja aktsionäride erakorraline koosolek

Teisipäeval, 25. aprillil 2017.a toimus Toronto Eesti Majas Eesti Maja aktsionäride erakorraline koosolek Eesti Maja tuleviku teem...

Kaks kolmandikku Eesti Maja aktsionäridest hääletas Madisoni projekti poolt

Kaks kolmandikku Eesti Maja aktsionäridest hääletas Madisoni projekti poolt

Teisipäeva, 25. aprilli 2017.a õhtul toimus Toronto Eesti Majas Eesti Maja aktsionäride erakorraline peakoosolek Eesti Maja tulevi...

FOTOD - Koolikoori kontsert 'Tallinna teel' Toronto Eesti Majas

FOTOD - Koolikoori kontsert 'Tallinna teel' Toronto Eesti Majas

Pühapäeval, 23. aprillil 2017.a toimus Toronto Eesti Majas Toronto Eesti Seltsi Koolikoori kontsert "Tallinna teel", toetamaks Koo...

An Overview of the Madison Development Including a Response to the Majandusklubi Open Letter to Raivo Remmel, President of Estonian House in Toronto Limited

An Overview of the Madison Development Including a Response to the Majandusklu… (5)

This letter is an attempt to clarify some of the issues and questions that have arisen since the Town Hall meeting held at Estonia...

Estonian House – We should be GRATEFUL

Estonian House – We should be GRATEFUL (2)

Much has been written about our attachment to the house that has been our community home for the past 55 years. Much has been said...

A Third Generation’s Perspective On Eesti Maja Tulevik

A Third Generation’s Perspective On Eesti Maja Tulevik (7)

As a third generation member of the Toronto-Estonian community, I am writing this to articulate my reasons for supporting the prop...

Regarding Iler Campbell Request for Information to Estonian House Limited, published In "Eesti Elu" on April 21, 2017

Regarding Iler Campbell Request for Information to Estonian House Limited, pub…

To whom it may concern: The publishers of "Eesti Elu" hereby clarify that the policy of "Eesti Elu" is to not involve the newspape...

FOTOD - Avatud uksed Madison'i tänaval

FOTOD - Avatud uksed Madison'i tänaval

Pühapäeval, 23. aprillil 2017.a toimus Torontos Madisoni tänaval võimaliku uue Eesti Keskuse ideede tutvustamine ja avatud uksed.

FOTOD - ESTONIA KOORI KONTSERT „Teeme õhtulla iluda" Eesti Majas

FOTOD - ESTONIA KOORI KONTSERT „Teeme õhtulla iluda" Eesti Majas

Laupäeval, 22. aprillil 2017.a toimus Toronto Eesti Majas ESTONIA KOORI KONTSERT „Teeme õhtulla iluda".

FOTOD - Jüripäeva paraad Eesti Majas

FOTOD - Jüripäeva paraad Eesti Majas

Jüripäev märgib skautlikus-gaidlikus tegevuses sisehooaja lõppu ja välishooaja algust. Toronto skaudid-gaidid kogunesid traditsioo...

Dear Members of the Estonian Credit Union

Dear Members of the Estonian Credit Union

Next Tuesday April 25th, 2017, shareholders of the Estonian House will vote on a special resolution to empower the Estonian House ...

Eesti Kirjandusmuuseumi elulugude kirjutamise võistluse üks peapreemia tuli Torontosse

Eesti Kirjandusmuuseumi elulugude kirjutamise võistluse üks peapreemia tuli To…

Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuuriloolise Arhiivi ja Eesti Rahvaluule Arhiivi, Ühenduse Eesti Elulood, Eesti Õppetöö Keskuse /...

Rootsieestlased korraldavad Stockholmis Läänemere julgeoleku teemalise juubelikonverentsi

Rootsieestlased korraldavad Stockholmis Läänemere julgeoleku teemalise juubeli…

Laupäeval, 22. aprillil toimub Stockholmis Rootsi Eestlaste Liidu (REL) ja Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) eestvedamisel rahv...

Juhtkiri - EV100 on alanud

Juhtkiri - EV100 on alanud

Seisame Eesti 100 künnisel. Eesti riigi väärika saja-aastase juubeli pidulik märkimine on käivitatud, ametlikuks avaürituseks oli ...

ERAKONNA IRL HEA MÕTE JA MARKO MIHKELSONI RAHVUSLIKUD HUVID

ERAKONNA IRL HEA MÕTE JA MARKO MIHKELSONI RAHVUSLIKUD HUVID

Postimehes (10.04.17) avaldatud kirjutist „IRLi fraktsiooni liige rääkis Mihkelsoni parteist väljaviskamisest" sobib täiendada ava...

New Estonian language guides

New Estonian language guides

Let me introduce myself firstly. I was in Toronto two years ago, doing a Summer internship in the V...

Estonia 100 – the party has started

Estonia 100 – the party has started

The map on the poster shows the now imaginary borderline between what was Eestimaa and Liivimaa. Th...

*Giant Rummage Sale and Bake Sale/Friends' Café at the Estonian House*

*Giant Rummage Sale and Bake Sale/Friend…

Don't miss the upcoming Giant Rummage Sale!The Giant Rummage and Bake Sale will take place at the E...

Ottawa turismimess

Ottawa turismimess

Tunnustatud Ottawa reisi- ja puhkusemess, järjekorranumbriga 23, toimus sel aastal 25. ja 26. märts...

HIIGELBASAAR ja KOHVIK #26 laupäeval, 29. aprillil Eesti Majas kell 8 – 3

HIIGELBASAAR ja KOHVIK #26 laupäeval, 29…

HIIGELBASAAR pakub ideaalseid võimalusi neile, kes soovivad üleliigsest kraamist lahti saada ja suu...

Lõuna-Florida eestlaspere kevadpidu

Lõuna-Florida eestlaspere kevadpidu

Lõuna-Florida eestlaspere kevadpidu leidis aset 8. aprillil Boca Ratoni ilusas James A. Rutherfordi...

EESTI HETKED - Koks-koks!

EESTI HETKED - Koks-koks!

Nii tore on näha, et igal pool maailmas värvivad eestlased ikkagi sibulakoortega ja tutvustavad oma...

Noorte laulu- ja tantsupeo lõkkeid süüdati kõikjal maailmas

Noorte laulu- ja tantsupeo lõkkeid süüda…

16. aprillil, mil algas Eesti riigi 100. sünnipäeva tähistamine, süttisid Eestis ja kaugemalgi saja...

Kanada päevik - Kas mull või vaht

Kanada päevik - Kas mull või vaht

Toronto kinnisvara hinnad on viimase aasta jooksul tõusnud 22% võrra. Või nagu keegi matemaatik reh...

MUSIC - No snarls here

MUSIC - No snarls here

The concept of a most pleasant recent recording arose when the Estonian software development compan...

Meelelahutust - Kevade rõõmud

Meelelahutust - Kevade rõõmud

Millest alata? Tärkav rohelus, pakatavad pungad, mullakamarast ennast jõuliselt välja suruvad lille...

Eesti Kultuuri Koda - Eesti Maja kaitseks

Eesti Kultuuri Koda - Eesti Maja kaitsek… (4)

Eesti Kultuuri Koja üldkogu toetus Toronto Eesti Maja (958 Broadview Ave) kui Eesti paguluse mäluko...

Let’s think about our community’s future

Let’s think about our community’s future (7)

For full disclosure, I am a member of the Estonian House Board of Directors. The views in this arti...

Heritage in transition: Estonian House, the new project, and value-congruent decision-making

Heritage in transition: Estonian House, … (2)

"For a great city is one where differences not only exist, but where differences create lively enco...

Kultuuripärandi üleminek: Eesti Maja, uus projekt ja väärtuste kohaselt otsuste tegemine

Kultuuripärandi üleminek: Eesti Maja, uu…

"Eesti Maja 2.0 peab ennast esitama sellise paigana, kus noor eestlane on uhke käima niikuinii – ku...

Your Say In Where The Credit Union Is

Your Say In Where The Credit Union Is

At the 2017 annual meeting of the Estonian (Toronto) Credit Union Ltd. (ETCU), members of the ETCU ...

Kiri Majandusklubilt: Eesti Maja - The Business decision

Kiri Majandusklubilt: Eesti Maja - The B… (6)

April 18. 2017 Raivo Remmel , Eesti Maja Esimees Oleme Majandus Klubis arutanud pikemalt ...

Avalik Eesti 3

Avalik Eesti 3 (1)

Avalik Eesti 3 on pühendatud Eesti ühiskonna murrangulisele ajale, mil tuleb valida ja otsustada, m...

EESTI MAJA TULEVIKUST?

EESTI MAJA TULEVIKUST? (5)

Mind hakkas huvitama mõiste "konsolideerima", mida Eesti Maja müüki soosivad isikud nii tihti kas...

FOTOD - 'Alice Imedemaal': Toronto Eesti Seltsi Lasteaia moenäitus

FOTOD - 'Alice Imedemaal': Toronto Eesti… (1)

Laupäeval, 8. aprillil 2017.a toimus Toronto Eesti Maja suures saalis üks meie ühiskonna populaarse...

Kommentaar - Suur ja mõjukas eesti kultuur või odavad helmed?

Kommentaar - Suur ja mõjukas eesti kultu… (1)

Küsin, kas olete lugenud Käsu Hansu nutulaulu? Jah, just neid tartu murdes kirjutatud 32 salmi, mis...

VIDEO - Toronto Eesti Koolikoor esines Ehatares

VIDEO - Toronto Eesti Koolikoor esines E…

Hoolega juuli alguses Tallinnas toimuvaks laulupeoks valmistuv Toronto Eesti Koolikoor Reet Lindau ...

TEPP lasketiir Eesti Majas läbis edukalt valitsuse kontrolli

TEPP lasketiir Eesti Majas läbis edukalt… (1)

Nagu enamikule Torontos ja Toronto ümbruses elavatele eestlastele hästi teada, tegutseb Eesti Maja ...

Nädala portree - Heidi ja Ron Kuus: partnerid nii elus kui äris

Nädala portree - Heidi ja Ron Kuus: part…

Abielupaar Heidi ja Ron Kuus on edukad äriinimesed, juhtides ühiselt suurt ettevõtet. Nagu selgub, ...

Facebook Twitter Youtube Rss Google plus
 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

 Eesti Elu üksiknumbrid
on müügil Torontos:

 

  • Eesti Elu kontoris (3 Madison Ave. / 310 Bloor St. W.)
  • e-store'is Toronto Eesti Majas (958 Broadview Ave)
  • Leaside Pharmacy's (Suomi Koti juures) 795 Eglinton Ave. E.

  

Telli leht siit!

 

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 
Eesti Elu - 3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2 - Ajalehe Tellimine - Kuulutuste tellimine - Tel: 416-733-4550 - Fax: 416-733-0944 - e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2012 Eesti Elu. All rights reserved.
Made by CyberQA & Confirmo