Logi sisse läbi:

ERAKONNA IRL HEA MÕTE JA MARKO MIHKELSONI RAHVUSLIKUD HUVID

Marko Mihkelson - foto: Ave Maria Mõistlik / www.wikipedia.org (2014)Marko Mihkelson - foto: Ave Maria Mõistlik / www.wikipedia.org (2014)
Postimehes (10.04.17) avaldatud kirjutist „IRLi fraktsiooni liige rääkis Mihkelsoni parteist väljaviskamisest" sobib täiendada avaliku pöördumisega, mille saatsin põhiseaduse §-s 46 määratud igaühe õiguse alusel 14.10.12 Eesti Vabariigi riigikogule, valitsusele, presidendile ja õiguskantslerile. Pöördumises palusin vastata, „milliste põhiseaduse sätete või rahvusvaheliste nõuete alusel olete toiminud, nagu Eesti oleks kohustatud Nõukogude Liidu poolt okupeerimise ja annekteerimise tõttu:
-muutma aastal 1991 ennistatud Eesti Vabariigi idapiiri;
-mitte nõudma Nõukogude Liidu õigusjärglaselt, Vene Föderatsioonilt, meile tekitatud kahjude hüvitamist ."
Küsimuse õigustamiseks oli pöördumises ülevaade selle kohta, et: Eesti ja Venemaa vahelise riigipiiri paiknemine on juba alates 02.02.1920 olnud määratud Tartu rahulepingus; piiri paiknemise kehtivust on kinnitatud ka 1992. aastal rahvahääletusel vastu võetud uues põhiseaduses; piiri paiknemise kokkuleppe juriidilist pädevust ei ole mitte ükski riik või rahvusvaheline ühendus püüdnud tänaseni põhjendatult vaidlustada; mais 2005 allkirjastatud piirileping Vene Föderatsiooniga on olnud põhiseadusevastane toiming.


Riigikogu nimel reageeris Marko Mihkelson, kuid vastuses ei olnud ainsat sõnagi, mida oleks saanud esitatud küsimuse vastuseks pidada. Oli vaid Mihkelsoni õigustus: „Piirilepingu sõlmimine kahe riigi vahel eeldab mõlema riigi head tahet ning teineteise suveräänsuse austamist ning et Eesti soovib jätkata konstruktiivset koostööd kõikide naaberriikidega." Täiendavalt kinnitas Mihkelson oma „vastuses" lausa küüniliselt, „et oma tegevuses Riigikogu liikmena ja väliskomisjoni esimehena lähtun Eesti rahvuslikest huvidest." Otsest vastust ei saanud ma ka teistelt, kelle poole olin pöördunud.

Õiguskantsler Tederi vastuse kohaselt „põhiseadus võimaldab sõlmida riigipiire muutvaid lepinguid", kuid mais 2005 sõlmitud lepingus ei ole jälgegi, et tegemist on olemas olnud piiri paiknemise muutmisega. Pealegi õiguskantsler justkui unustas, et piiri lääne poole liigutamine vähendab Eesti riigi maa-ala ning seda võib teha ainult siis, kui rahvahääletusel seda nõutakse. Teema jätsid käsitlemata ka päevalehtede toimetajad, kellele olin saatnud pöördumise koopia. Ilmselt hõlmavad „Eesti rahvuslikud huvid" tänaseni eestlaste olukorda kahjustavaid lubadusi, mida iseseisvuse taastamise eelselt ja selle esimestel aastatel taastajad olid andnud sõpradele läänes ja idas ja mida nüüd piinlikkust tekitavatena ei julgeta avalikustada.
Nii Lennart Meri kui Marko Mihkelson on Eesti iseseisvuse taastamisel pidanud Jeltsinit suureks Eesti aitajaks. Nemad on Venemaa sõpruse võitmist Eestile väga oluliseks pidanud. Mihkelson on väitnud, et „meie taastatud iseseisvusaja suurim välispoliitiline võit" oli Vene Föderatsiooni relvajõudude Eesti Vabariigi territooriumilt väljaviimise leping, mille presidendid Meri ja Jeltsin sõlmisid 26.07.94 Moskvas („Postimees" 17.04.13). Ent ometi teame, et ÜRO peaassamblee oli juba 25.11.92 nõudnud resolutsiooniga 47/21 „võõraste sõjajõudude täielikku väljaviimist Balti riikide territooriumilt". Täiesti kindlalt võime väita, et Mihkelson ega keegi teinegi ei tea ja ei saagi teada, kas Venemaa viis oma väed Eestist välja sellepärast, et näidata end ÜRO nõude täitjana või et Jeltsin ja Meri olid selles kokku leppinud. Kindlasti on teada, et president Jeltsin kasutas Eestipoolset lepingu sõlmimise soovi, nõudmaks suurel hulgal sõjaväepensionäridel ja nende perekonnaliikmetel Eestisse elama jääda. Jeltsini ja Meri vahel sõlmitud lepingus olid ajalehes Rahva Hääl (01.08.94) avaldatu kohaselt alljärgnevad tingimused:
-Sõjaväepensionäridel ja nende perekonnaliikmetel, kaasa arvatud 1941.-1945.a. sõja invaliididel ja sellest osavõtjatel, on Eesti Vabariigi territooriumil poliitilised ja kodanikuõigused ning -vabadused ja ka sotsiaalsed, majanduslikud ja kultuurilised õigused vastavalt inimõigusi puudutavatele rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud normidele;

-Eesti Vabariik säilitab sõjaväepensionäridele ja nende perekonnaliikmetele õiguse vallata, kasutada ja käsutada nende omandit, kaasa arvatud majad, korterid, suvilad, aiamajad, garaažid võrdsetel tingimustel Eesti Vabariigi kodanikega;

-Eesti Vabariik kinnitab, et samadel alustel Eesti Vabariigi kodanikega on sõjaväepensionäridel ja nende perekonnaliikmetel õigus kasutada elamispinda, sõltumata selle ametkondlikust kuuluvusest ja seda pinda erastada ning ka õigus arvata elamispinna erastamiseks vajaliku tööstaaži hulka sõjaväeteenistus ja sellega võrdsustatud teenistus, samuti igasugune töö tööliste, teenistujate ja tsiviilpersonalina endise NSVL Kaitseministeeriumi ja Vene Föderatsiooni Kaitseministeeriumi sõjaväeosades, asutustes ja ettevõtetes.

Need Eestisse jääjatele antud õigused on täpselt samad, mis neil olid siis, kui ENSV ei olnud veel oma nime Eesti Vabariigiks muutnud. Kokkuvõtvalt tuleb tõdeda, et Meri ja Jeltsini vaheline leping on Venemaaga suhtlemisel mitte võit, vaid väga suur kaotus. Seda on ka mais 2005 allkirjastatud piirileping. Et Jeltsin Eesti iseseisvuse ennistamise „abistamisel" Venemaa huvisid esmaseks pidas, ei vähendanud toona Mihkelsoni heanaaberlikku innukust propageerida Jeltsinile Toompeale ausamba püstitamist. On hea kuulda, et IRL-s on neid, kelle arvates on vaja riigi elu korraldamisel mitte usaldada neid, kes on tänaseni pidanud Venemaad Eesti iseseisvuse tagajaks.

Et minu järeldusi põhiseadusevastaselt toimimise kohta ei hakataks tühisteks pidama, palun lugege selle aasta veebruari „Diplomaatias" avaldatud ajaloo- ja poliitikateaduse doktori Toomas Varraku kirjutist pealkirjaga „Tartu rahuleping, uus piirileping ja suhted Venemaaga".

 

 

Harri Kivilo

Kommentaar - KAS EESTIL ON ÕIGUS SAJANDAT SÜNNIPÄEVA TÄHISTADA?

Kommentaar - KAS EESTIL ON ÕIGUS SAJANDAT SÜNNIPÄEVA TÄHISTADA?

Et sama hea kui sada aastat tagasi sai teoks Eesti Vabariigi loomine, tundub lausa uskumatu, kui lähtume sellest, mida tänased ees...

Eduard Ahrensi mälestuspäev Kuusalus

Eduard Ahrensi mälestuspäev Kuusalus

Kuusalu vana pastoraadi ees avati 10. augustil mälestusmärk uue eesti kirjaviisi loojale Eduard Ahrensile. Sellele järgnes Ahrensi...

Eesti Skautide ja Gaidide Malev USA-s suvelaager „ELUPUU"

Eesti Skautide ja Gaidide Malev USA-s suvelaager „ELUPUU"

12. augustil avati Järvemetsa, NJ laagrialal USA Eesti Gaidide ja Skautide Malevate laager „Elupuu". Laagri komandant Teele Jõgi k...

Juhtkiri - Tähtpäevade rohke

Juhtkiri - Tähtpäevade rohke

Lõikuskuu, august, on nii rahvakalendrisse kui ajalukku vaadates tähtpäevade rohke. Kuul on ka palju nimesid, huvitavamaid Mall Hi...

Learn to speak Estonian!

Learn to speak Estonian!

Starting Tuesday, September 11th, from 7-9:10 pm, adult beginner and third-year classes for learning Estonian will once again take...

Kanada päevik - Kurjus kõikjal – ka siin

Kanada päevik - Kurjus kõikjal – ka siin

Kanadas on suurimaks hiljutiseks uudiseks, Toronto Stari esmaspäevase esilehekülje järgi „miraakel", ime, et selle riigi kodanik, ...

Kuivaks norra moodi

Kuivaks norra moodi

Taamal ei ripu tursad. Kuigi sarnaseid, kalakuivatamiseks mõelnud reste, on näha siinsamas Põhja-Norras, Lofoteni saarestiku tipu ...

Loeng Bernard Kangro sõjajärgsest luulest

Loeng Bernard Kangro sõjajärgsest luulest

Esmaspäeval, 14. augustil tegi VEMU algust järgmise hooaja loengutesarjaga. Tagasihoidlikult, ühte jalga pidi veel suvemeeleolus, ...

Kommentaar – ‘’Anname tuld’’ Kelle pihta?

Kommentaar – ‘’Anname tuld’’ Kelle pihta?

Eestis on alanud kohalike valimiste kampaania. Korruptsioonisüüdistuse tõttu ametist tagandatud, kohtupingi ning ratastoolis haigl...

Juuksed ja uksed valla - EKKT 62. aastanäitus avatud

Juuksed ja uksed valla - EKKT 62. aastanäitus avatud

Hea kohavalik, mõjuv lähedus AGO (Art Gallery of Ontario) hoonele, kunsti vaatamiseks vajalik miljöö ja kunstnike parimad lahendus...

The Black Captain – who was he? (II)

The Black Captain – who was he? (II)

In 1998 I received by mail from a friend in Estonia, who knew about my encounter with the man who claimed to be the Black Captain,...

Volli veste - Moe mutt

Volli veste - Moe mutt

Et ma nii kaua olen elanud, on tihti üllatuseks. Eriti kuna asetan ise-ennast tihti, ning meelega, ohtlikesse olukordadesse. Taval...

Estonia aspires to membership in UN Security Council. Why?

Estonia aspires to membership in UN Security Council. Why?

This column has urged Estonians in Canada to actively lobby MPs and others to support Estonia's goal of being elected in 2019 to t...

Eesti Elu Nr. 33 - 18. august 2017

Eesti Elu Nr. 33 - 18. august 2017

Vaadake galeriid, mida huvitavat saab lugeda 18. augusti Eesti Elu /Estonian Life paberlehest. Käesoleva nädala Eesti Elu pab...

BLACK RIBBON DAY 2017 TORONTO, AUGUST 23, 2017, 12pm QUEEN'S PARK

BLACK RIBBON DAY 2017 TORONTO, AUGUST 23, 2017, 12pm QUEEN'S PARK

Press ReleaseToronto - Black Ribbon Day 2017, will be commemorated at Queen's Park in Toronto on August 23, at 12pm. All participa...

BLACK RIBBON DAY 2017 OTTAWA, AUGUST 28, 2017, 7:00PM

BLACK RIBBON DAY 2017 OTTAWA, AUGUST 28, 2017, 7:00PM

Press ReleaseOttawa - Black Ribbon Day 2017, will be commemorated at Ben Franklin Place, The Chamber (Amphitheatre), 101 Centrepoi...

EV 100 AND WEST COAST ESTONIAN DAYS

EV 100 AND WEST COAST ESTONIAN DAYS

Each year on February 24, we come together to celebrate Estonia's birth, or more specifically the a...

Eesti keele õpetaja Elle Mets: „Uued kultuurid ja mõtteviisid on mulle alati meeldinud“

Eesti keele õpetaja Elle Mets: „Uued kul…

Augusti esimesel nädalal oli suur rõõm kohtuda Eesti Elu toimetust külastanud Elle Metsaga Tartust,...

Kotkajärve Metsaülikooli 2017 esinejad - Filmitegija ja keskkonnaajakirjanik  Riho Västrik

Kotkajärve Metsaülikooli 2017 esinejad -…

Filmitegija ja keskkonnaajakirjanik Riho Västrik on Toronto publikule tuttav tänu EstDocsfilmifesti...

Tüng laagriks / Prank for camp

Tüng laagriks / Prank for camp

Tüng is a colloquial (kõne/keelne) expression for alt/vedamine or having the rug pulled out from un...

The Estonian House sale is NOT a DONE DEAL!

The Estonian House sale is NOT a DONE DE…

Open letter to the Estonian House Board:It is the mandate of the newly formed not-for-profit corpor...

Raimond Valgre muusikapäevadest

Raimond Valgre muusikapäevadest

Oli aasta 1993. Tähtpäevade kalenderplaani 2.-7.oktoober tegin ettepaneku lülitada Raimond Valgre (...

Kotkajärve Metsaülikool 2017 - Kirjanik ja kirjandusteadlane Sirje Kiin, PhD

Kotkajärve Metsaülikool 2017 - Kirjanik …

Eesti kultuuriüldsus tähistab tänavu Siuru kirjandusrühmituse 100. aastapäeva. SirjeKiin käsitleb M...

Juhtkiri - Eeskuju

Juhtkiri - Eeskuju

Sel nädalal, neljapäeval, oli lauritsapäev. Kui mõni tausta ei tea siis Laurits, kes kaotas oma elu...

Viimane laagrinädal Jõekääru suvekodus

Viimane laagrinädal Jõekääru suvekodus

Jõekääru 65. suvelaager möödus naeruga, rõõmuga ning suure põnevusega ootamas juba järgmist suve!Vi...

Kanada päevik - Kui miljarditest ei aita

Kanada päevik - Kui miljarditest ei aita

Peaaegu viie aasta eest toimunud Occupy Wall Street protestid suunasid üldsuse tähelepanu sellele, ...

Meelelahutust - Täna mõõdame mehi

Meelelahutust - Täna mõõdame mehi

Kogu lugu algas sellest, et Ärmanil oli jälle minu nõu vaja. Tema on kah viimasel ajal nisukeseks l...

Millist head teed?

Millist head teed?

Ja kui satud sellele nurgale, kuhu poole pöörata? Millist teed eelistada, kas väike- või suurlaagri...

Kommentaar - Muudame Eesti valimissüsteemi demokraatlikumaks

Kommentaar - Muudame Eesti valimissüstee…

Eesti erakondade süsteem on taasiseseisvumise 26 aastaga niivõrd kartellistunud, et sisuliselt on t...

Comment - Estonia to UN Security Council

Comment - Estonia to UN Security Council

A goal we can help achieve.Yes, as Canadian citizens, we can personally and as members of Estonian ...

Ivo Linna invites us all to LEP 2017 / Ivo Linna kutsub meid kõiki LEP 2017'le

Ivo Linna invites us all to LEP 2017 / I…

IVO LINNA invites us all to the West Coast Estonian Days! Ivo Linna will perform at the LEP 2017 Op...

KANADOS LIETUVIŲ DIENOS - FANTASTILINE LEEDU PÄEV OTTAWAS

KANADOS LIETUVIŲ DIENOS - FANTASTILINE L…

Kanada leedulased kirjutasid uue fantastilise lehekülje Kanada ajalukku, korraldades väga eduka KAN...

Toronto Eesti Maja õue õitsema

Toronto Eesti Maja õue õitsema (2)

Teatame rõõmuga, et vabatahtlikud on koos Eesti Majaga teinud maja esise ilusaks. On istutatud sini...

Madison Project: A Bridge to Nowhere!

Madison Project: A Bridge to Nowhere!

Recap... The "3 Org's", (Tartu College -TC, Estonian Credit Union - ECU, Estonian Foundation of Can...

Meelelahutus - Till ja jänesekapsas

Meelelahutus - Till ja jänesekapsas

Suur hapukurgi aeg on käes, mõte viib nende päevadeni, kui toda tengit nappis, kasvatasime oma aias...

Eesti kultuurielu edenemine väärib kiidusõnu

Eesti kultuurielu edenemine väärib kiidu…

Välis-Eesti Ühingu suvepäevadPika ja huvitava ajalooga Välis-Eesti Ühing (VEÜ), mille peakorter pai...

Eestlased seovad Kanadat juubeliaastal merest mereni

Eestlased seovad Kanadat juubeliaastal m…

Noh, mis asi see siis ikka ära teha on. Teeme seda muidugi lauluga. Oleme ju laulurahvas. Lauluga ä...

Arbo Valdma klaverikursused lõppesid põneva kontserdiga

Arbo Valdma klaverikursused lõppesid põn…

Pärnu linnas toimub suvekuudel lausa kaks rahvusvahelist meistrikursust - Neeme Järvi juhendab noor...

Toronto Estonian House Front Yard bursts into bloom

Toronto Estonian House Front Yard bursts…

We are pleased to announce that volunteers together with the Estonian House have landscaped the fro...

Kommentaar - Eesti Ameerika fookuses — mure- või pidupäev?

Kommentaar - Eesti Ameerika fookuses — m…

USA asepresidendi Mike Pence'i kahepäevane visiit Tallinnas juuli lõpus oli Eesti sihikindla välisp...

Facebook Twitter Youtube Rss Google plus
 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 
 
Viimasena ilmunud
Eesti Elu paberlehe tutvustus!

 Eesti Elu üksiknumbrid
on müügil Torontos:

 

  • Eesti Elu kontoris (3 Madison Ave. / 310 Bloor St. W.)
  • e-store'is Toronto Eesti Majas (958 Broadview Ave)
  • Leaside Pharmacy's (Suomi Koti juures) 795 Eglinton Ave. E.

  

Telli leht siit!

 

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 
Eesti Elu - 3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2 - Ajalehe Tellimine - Kuulutuste tellimine - Tel: 416-733-4550 - Fax: 416-733-0944 - e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2012 Eesti Elu. All rights reserved.
Made by CyberQA & Confirmo