Logi sisse läbi:

Kommentaar - Eksperdid surnud? Empaatia kadunud?

Sirje Kiin - foto: Taavi Tamtik (2014)Sirje Kiin - foto: Taavi Tamtik (2014)
Parim asi, mis ma ülikoolis õppisin, oli see, kui vähe ma tean, kui vähe olen lugenud, kui vähe mõistnud ja kui palju – terve eluaeg – on mul veel ees, et õppida ja lugeda. Tartu Ülikooli haridus andis mulle oskuse, kust otsida vajalikku teavet ja soovi seda mõtestada, asetada ajaloolisse konteksti, visandada tulevikuperspektiive. Andis oskuse kahelda, näha nähtuste sügavamaid põhjuseid, mõista, et elu on mitmevärviline, mitte must, hall ega valge.

Kasvasin üles sõjajärgses põlvkonnas, kelle vanemate haridustee oli sõja tõttu jäänud poolikuks ning kelle jaoks oli kõrgem haridus ülim väärtus. Sõjajärgsed põlvkonnad saidki parema hariduse, iga järgmine põlvkond oli haritum kui eelmine põlvkond ja saavutas üldiselt parema elujärje kui nende vanemad; see toimis nii raudeesriide ees kui taga, aga paraku ainult kuni 21. sajandini – info- ja tehnoloogiaajastu alguseni. Nüüd tuntakse arenenud riikides muret sellepärast, et nooremad põlvkonnad näitavad üldharidustestides kehvemaid tulemusi kui nende eelkäijad, et nooremad ei suuda saavutada isegi mitte sama elatustaset nagu oli nende vanematel, et üha rohkem noori elab üha kauem vanematekodus, soovimata või suutmata alustada oma iseseisvat elu.

Eesti väiksus on toonud kaasa enneolematu nähtuse - kõrgharitute töötuse - mida kõrgem kraad, seda raskem on haridusele kohast tööd leida. Erialaseid töökohti on ülivähe, sa oled liiga üleharitud, mis omakorda mõjutab noori inimesi Eestist lahkuma, aga eriti noori mehi minema pigem varem tööle kui haridust omandama. Ka USAs eelistavad noored mehed üha sagedamini minna pärast keskkooli pigem tööle kui õppima. Kõrgharidus feminiseerub nii USAs kui Eestis, aga me ju teame, mis juhtub erialadega, kus naised domineerivad – seal hakkab kohe palgatase langema. Haridus kui väärtus devalveerub jõudsasti. Kui kõrgkooli minnaksegi, siis pigem pragmaatilise eesmärgiga – diplom ehk paber kätte saada, et sellega vanemaid või iseennast rõõmustada. Kõrgharidusega noored on sunnitud leppima poemüüja töökohaga. Kahtlasi online- kursusi ja küsitava väärtusega netikoole kerkib samas kui seeni. USA presidenti Donald Trumpi süüdistati kohtus ühe fantoomse võltskõrgkooli korraldamises, mistõttu tal tuli maksta kohtuvälises kokkuleppemenetluses 25 miljonit dollarit tagasi neile, kes langesid nn Trump University võrku.

Üldine hariduse allakäik tundub paratamatu ja tulevikuperspektiivid tumedad, kuigi kõikvõimalik info pole kunagi varem ajaloos olnud nii kättesaadav kui praegu. Interneti- ja infoajastul toimunud ajakirjanduse demokratiseerumine ja sotsiaalmeedia võidukäik on ühest küljest küll teinud igasuguse teabe igaühele põhimõtteliselt kättesaadavaks, kuid samas näitavad aju- ja psühholoogiauuringud, et pidev ninapidi nutiseadmetes istumine mõjub halvasti laste aju arengule, halvab noorte keskendumisvõime, kahjustab meie kõigi sotsiaalseid oskusi ja kahandab empaatiasuutlikkust.

Sotsiaalmeedia uuringud näitavad, et teadmiste ja seisukohtade demokratiseerumise asemel sulgume pigem omaette mullidesse, kus jagame vaid neid videosid, artikleid ja sõnavõtte, mis kinnitavad meie juba olemasolevaid vaateid, mitte ei avarda neid, rääkimata vastupidiste seisukohtadega tutvumisest. Kui keegi üritabki sirutuda üle oma mugava mulli piiri, pannakse seda imeks või pahaks. Näiteks liitusin mullu Facebooki grupiga EI NATOle (1318 liiget), ehkki olen ise kindel NATO toetaja, sest tahtsin poliitikast kirjutava ajakirjanikuna olla kursis, milliseid argumente ja alternatiive NATO vastased kasutavad. Kuna suletud grupi liikmete nimekiri on avalik, hakkasin saama hukkamõistvaid küsimusi, miks olen taolise „putinliku" grupi liige. Grupi sisuga tutvumata teati kindlalt, et see on „vene propaganda hääletoru", kuigi leidsin sealt üsna sisukaid arutlusi näiteks selle üle, kuidas tugevdada Euroopa Liidu kaitsepoliitikat ja julgeolekut. Räiget propagandat esindab seal varjunimi „Puutini oraakel", kelle tuvastamisega pole pimedalgi raskusi. Loodan, et mind nüüd selle ülestunnistuse peale grupist välja ei visata. Polariseerunud mustvalges ühiskonnas on meil kõigil palju raskem elada kui mitmevärvilises, läbilõhki läbipõimunud maailmas, mida teadlased nimetavad sotsiaalseks sidususeks.

Kas ei mineta me hariduse kui maailmamõistmise funktsiooni, kui rõhutame rohkem kiireid faktiteadmisi kui aeganõudvat analüüsi- ja mõtestamisoskust? Kirjalikud massitestid ette antud kolme-nelja vastusevariandiga ei suuda asendada analüütilisi kirjandeid ega kirjandusteoste (loe: inimese ja elu) süva-analüüsi, mis õpetavad meid mõistma, kaasa tundma ja asetama end teise inimese olukorda. Ilukirjandust loetakse üha vähem, see oli aga eelnevate põlvkondade peamine empaatia kool, mis andis hingehariduse ja kasvatas emotsionaalset intelligentsust.

Poliitikas arvestatakse häältesaagi nimel populistlike ja küsitava väärtusega hetkeküsitluste tulemustega, millel pole teaduslikku tõeväärtust, sest need pole kogu elanikkonna suhtes piisavalt esinduslikud (näiteks telefoni-, tv-saate või netiküsitlused), ei arvesta pikaajalisi trende ega veamarginaale, mis võivad olla mitu protsenti, sõltuvalt küsitletud valimi suurusest. Lugejad usuvad ja poliitikud kommenteerivad suuresõnaliselt suuri pealkirju, mis teatavad ühe või teise erakonna toetuse tõusust või langusest üks kuni kolm protsenti, nagu oleks tegu teab kui suure poliitsündmusega, kuigi tegelikult on number vaid tavaline veamarginaal, mis ei pruugi midagi tähendada. Viimasel ajal sagenevad politiseeritud pseudo-uurimused, näilised küsitlused nime poolest justkui teaduslikus soustis, kus küsimused on ambivalentsed või kallutatud, mille eesmärk on suurendada poliitilist polariseerumist ühiskonnas.

Valitsusprogrammid lubavad küll alati arvestada ekspertide arvamustega, aga pahatihti jäetakse enamus teadlaste poolt kirjutatud arenguprogramme ja iga-aastased inimarengu aruanded asjalike ettepanekutega sahtlipõhja ega arvestata nendega kuigivõrd poliitiliste otsuste tegemisel.

Lenin arvas, et iga köögitüdruk võiks riiki juhtida, sest bolševistlik arusaam oli, nagu poleks riigi juhtimiseks vaja ei haridust ega juhtimiskogemust. Eestiski on olnud kõrgema hariduseta ministreid, aga nad ei ole õnneks (veel) kaasa toonud suuri katastroofe. Eesti meedia kasutab samuti vahel nn ekspertidena inimesi, kelle on üles kergitanud kollane meediavaht, mitte nende haridus, teadmised või kogemused. See on libe tee allakäigutrepist üles. Mida vähem haridust, seda enesekindlam oled, sest sa pole õppinud kahtlema, küsima, nägema suurt pilti ega mõistma teisi seisukohti.

Analüütikud kirjutavad üha sagedamini eksperdi surmast ja tõe kadumisest, ehkki kõrgelt haritud, tõelised eksperdid on vähemasti Eesti väikeses ühiskonnas kõik nimepidi hästi teada ja täitsa elus. Iseasi ehk meie peamine mure on see, kas ja kuidas usaldusväärsetele teaduslikele uuringutele toetuvaid (võimalikult tõeseid) teadmisi hinnata ja arvestada. Ekspert on ühiskonna rikkus ja ühisvara. Kuulame ta ära.


Sirje Kiin, Eesti/USA
Suri ajakirjanik Vally Johanson a.k.a. Mari Nagel

Suri ajakirjanik Vally Johanson a.k.a. Mari Nagel

Vally Johanson (95) a.k.a. Mari Nagel, Sydney Meie Kodu ja Toronto Meie Elu ajakirjanik, suri vaikselt 16. mail 2017, Vancouveris,...

FOTOD - Kevadtorm 2017

FOTOD - Kevadtorm 2017

Kaitseväe suurõppus "Kevadtorm" toimub sellel aastal 8. - 26. maini Põhja- ja Kirde-Eestis ning sellel osaleb ca. 9 000 inime...

Juhtkiri - Küberkuritegevus

Juhtkiri - Küberkuritegevus

Möödunud nädalalõpul sai inimkond taas teada, et arvutimaailm pole sugugi turvaline. Nimelt väidetavalt seekord USAs – mitte Venem...

Team Raff's Arc of Memory design selected for the Memorial to the Victims of Communism

Team Raff's Arc of Memory design selected for the Memorial to the Victims of C…

A significant step toward the realization of the Memorial to the Victims of Communism – Canada, a Land of Refuge, was taken today ...

Rona Ambrose teatas ametlikult tagasiastumisest

Rona Ambrose teatas ametlikult tagasiastumisest

Canadian Club of Ottawa korraldas erakordse piduliku hommikusöögi-ürituse 16. mail Chateâu Laurier Adami saalis. Peakõnelejaks oli...

Abipalve Tartu Maarja Kiriku Sihtasutusest

Abipalve Tartu Maarja Kiriku Sihtasutusest

Tartu Maarja Kirik on esimene eestlaste oma kirik Tartus ja Eesti laulupeo häll. Kirik valmis 1841. a lõpus koguduse liikmete ja t...

Viido veerg - Raudteest

Viido veerg - Raudteest

Kui poliitikud annavad loa, siis on võimalik sõita rongiga Tallinnast Peterburi ja Moskvasse. Praegu ei ole Eestil ülejäänud Euroo...

Kommentaar - Keelejalgratta leiutamine

Kommentaar - Keelejalgratta leiutamine

Iga kord, kui Eestis hakkavad valimised lähenema, tuleb kas Keskerakond või Reformierakond välja rahvuslikku lõhet süvendavate pol...

Metsaülikool kutsub hirmudega kohtuma!

Metsaülikool kutsub hirmudega kohtuma!

Augustis arutletakse Kääriku Metsaülikoolis teemal „Mida Eesti kardab?". Ühiselt võetakse arutluse alla, kuidas hirmud meis endis ...

Are Russian influence campaigns in Canada aided and abetted by locals?

Are Russian influence campaigns in Canada aided and abetted by locals?

With the background of intense political emotions surrounding the possibility of Russian interference in the US electoral system, ...

Meelelahutust - Vihmavarjurahvas

Meelelahutust - Vihmavarjurahvas

Juhtun olema selline kummaline inimene, kel vihma vastu ei ole midagi. Varjugi. Tõsiselt, elus pole ma kunagi sandikut soovinudki....

XXV Rapla Kirikumuusika Festivali peakülaline on ERSO!

XXV Rapla Kirikumuusika Festivali peakülaline on ERSO!

28.06-9.07 astub üles Raplamaa suuremates ja väiksemates kirikutes suur hulk väljapaistvaid Eesti muusikuid ja väliskülalisi. Fest...

EESTI HETKED - Karask, mida oodata

EESTI HETKED - Karask, mida oodata

Laensõna snäkk (ingl. snack) on eesti keelde leidnud küll tee, aga pigem öeldakse omaselt näks, näksid; sõnast näksima. Kuid päris...

Aaviku Seltsi kõnekoosolek Nõmme raamatukogus

Aaviku Seltsi kõnekoosolek Nõmme raamatukogus

Eesti Vabariigi 100. a juubelile pühendatud pidustused kestavad kokku kolm aastat. Pidustuste kulminatsiooniks on Tartu Rahu 100. ...

Marine Le Pen ootamas oma uut võimalust

Marine Le Pen ootamas oma uut võimalust

Prantslased valisid oma uueks presidendiks Emmanuel Macroni. Marine Le Pen, kes unistab aastaid Elysée lossi vallutamisest, ei saa...

Eesti Elu Nr. 20 - 19. mai 2017

Eesti Elu Nr. 20 - 19. mai 2017

Vaadake galeriid, mida huvitavat saab lugeda 19. mai Eesti Elu /Estonian Life paberlehest. Käesoleva nädala Eesti Elu paberle...

FOTOD - Toronto Eesti Seltsi Lasteaia õppeaasta lõppes 2017

FOTOD - Toronto Eesti Seltsi Lasteaia õp…

Maikuu tulekuga on kenaks tradtisiooniks meie emade ja vanaemade austamine. Toronto Eesti ühiskonna...

FOTOD - Kevadtormised väliseestlaste kohtumised kodueesti metsades

FOTOD - Kevadtormised väliseestlaste koh…

Kaitseväe suurõppus Kevadtorm 2017 on alanud ja CIMIC (Civil Military Co-operation) tsiviil-militaa...

FOTOD - AJALOOLISED ÜLEUJUTUSED RÄSIVAD KANADAT

FOTOD - AJALOOLISED ÜLEUJUTUSED RÄSIVAD …

Loodusjõududega võitlevad ka Ottawa-Gatineau elanikudJulie on elanud oma perega Kanada pealinna läh...

Kommentaar - EMADEPÄEVA KANNIKESED AD 2017

Kommentaar - EMADEPÄEVA KANNIKESED AD 20…

Tulin hiljuti tagasi Lääne-Siberist Tyumenist ja sealsed kolleegid kiitsid, et üle aastate oli Sibe...

FOTOD - Eesti Koolis tähistati EMADEPÄEVA!

FOTOD - Eesti Koolis tähistati EMADEPÄEV…

Teisipäeval, 9. mail 2017.a toimus Toronto Eesti Majas Toronto Eesti Seltsi Täienduskoolide emadepä...

Juhtkiri - Läänemere julgeolek

Juhtkiri - Läänemere julgeolek

Tänapäeva kiiresti muutuvas ja ohtlikus maailmas on julgeoleku küsimused tihti seotud enamaga kui r...

Kanada päevik - Ragnarök radix* ehk vee võim

Kanada päevik - Ragnarök radix* ehk vee …

Kanada kogeb tänavu erakordselt vihmarohket kevadet. Sellist, mis ehk sügavuskliku suunab Piibli po...

FOTOD - Toronto Eesti Meeskoor laulus EMALE!

FOTOD - Toronto Eesti Meeskoor laulus EM…

Laupäeval, 6. mail 2017.a toimus Toronto Eesti Majas Toronto Eesti Meeskoori (TEM) pidulik kontsert...

Filmiparadiis Hot Docs

Filmiparadiis Hot Docs

Nagu juba traditsiooniks on saanud, möödub mul mais Torontos poolteist nädalat mööda erinevaid kino...

Kultuuriuudis - Okupatsioonide muuseumi uus näitus rändelugudest

Kultuuriuudis - Okupatsioonide muuseumi …

Okupatsioonide muuseum avab 16. mail näituse „Rändelood – eile ja täna".Tegemist on kolmiknäitusega...

EERO - Portage uimastirehabilitatsioonikeskus

EERO - Portage uimastirehabilitatsioonik… (1)

Mind viis Kanadasse Portage keskusesse pikk uurimis- ja eeltöö. Oma bakalaureusetaseme praktikad te...

The gross earnings of  AKEN’s Giant Rummage & Bake Sale #26 exceed $17,500!

The gross earnings of AKEN’s Giant Rumm…

AKEN's annual fundraising event known as the Giant Rummage Sale or "Hiigelbasaar" continues to amaz...

Kaugelt volbrile Tartus

Kaugelt volbrile Tartus

Nn. Põhja-Ameerika eesti naiskond Tartu Toomemäel 30. aprillil musumäe taustal. Õed Aili (Sarapik) ...

Contemporary Estonian culture – better or worse than that of the pre-war era?

Contemporary Estonian culture – better o…

Mart Helme, member of the Estonian parliament, leading politician in the Estonian Conservative Nati...

FROM THE STREET - Tõke, tõkke. Lõke, lõkke

FROM THE STREET - Tõke, tõkke. Lõke, lõk…

I had to think about what this was called in English and realised it's simply a (parking) gate. A c...

Meelelahutust - Üks imewärklik kilplaste jutt

Meelelahutust - Üks imewärklik kilplaste…

Wana rahvas teadis ja kõneles juba mõnesaja aasta eest seda kena tarka sõna, mis ka meie ajal igas ...

Viru Vanemskaudid, Põhjakotka - Survival Training at Seedrioru

Viru Vanemskaudid, Põhjakotka - Survival…

In preparation for their upcoming survival hike at Kotkajärve this summer, our Toronto Eesti Vanems...

Seto Folk ootab folgisõpru Värskasse

Seto Folk ootab folgisõpru Värskasse

Folgilised võtavad juunis suuna Õrsava järve kallastele, kus Seto Folk 2017 „Metsa poole" nime all ...

Subject: 958 Broadview Avenue

Subject: 958 Broadview Avenue (1)

We refer to the articles in recent issues of "Eesti Elu".Given that economics do not support the de...

Eestlannast balletisolist Eve Mutso-Oja tantsib Ameerikas

Eestlannast balletisolist Eve Mutso-Oja …

Esinemiste kohta saab infot siit!10.-21. maini gastroleerib Šoti Rahvusballett Ameerikas (Berkeleys...

FOTOD - Leerilaste õnnistamine EELK Toronto Peetri kirikus 2017

FOTOD - Leerilaste õnnistamine EELK Toro…

Pühapäeval, 7. mail 2017.a toimus EELK Toronto Peetri kirikus leerilaste õnnistamine. Jumalate...

FOTOD - Hästiõnnestunud basaar – läbimüük ligikaudu 17,500 dollarit

FOTOD - Hästiõnnestunud basaar – läbimüü… (1)

Hiigelbasaar # 26 leidis aset laupäeval, 29. aprillil Toronto Eesti Majas. "See ettevõtmine on SUUR...

FOTOD - Toronto Eesti Maja aasta peakoosolek 2017

FOTOD - Toronto Eesti Maja aasta peakoos…

Toronto Eesti Maja aastapeakoosolek peeti kolmapäeval, 3. mail 2017 Eesti Majas ja see avati kell 1...

FOTOD - Eesti kooli külastas kirjanik Leelo Tungal

FOTOD - Eesti kooli külastas kirjanik Le…

T.E.S. Täienduskooli perel oli 2. mai kooliõhtul külas armastatud kirjanik Leelo Tungal. Kirjanik r...

Facebook Twitter Youtube Rss Google plus
 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 
 
Viimasena ilmunud
Eesti Elu paberlehe tutvustus!

 Eesti Elu üksiknumbrid
on müügil Torontos:

 

  • Eesti Elu kontoris (3 Madison Ave. / 310 Bloor St. W.)
  • e-store'is Toronto Eesti Majas (958 Broadview Ave)
  • Leaside Pharmacy's (Suomi Koti juures) 795 Eglinton Ave. E.

  

Telli leht siit!

 

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 
Eesti Elu - 3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2 - Ajalehe Tellimine - Kuulutuste tellimine - Tel: 416-733-4550 - Fax: 416-733-0944 - e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2012 Eesti Elu. All rights reserved.
Made by CyberQA & Confirmo