Logi sisse läbi:

Kommentaar - Eksperdid surnud? Empaatia kadunud?

Sirje Kiin - foto: Taavi Tamtik (2014)Sirje Kiin - foto: Taavi Tamtik (2014)
Parim asi, mis ma ülikoolis õppisin, oli see, kui vähe ma tean, kui vähe olen lugenud, kui vähe mõistnud ja kui palju – terve eluaeg – on mul veel ees, et õppida ja lugeda. Tartu Ülikooli haridus andis mulle oskuse, kust otsida vajalikku teavet ja soovi seda mõtestada, asetada ajaloolisse konteksti, visandada tulevikuperspektiive. Andis oskuse kahelda, näha nähtuste sügavamaid põhjuseid, mõista, et elu on mitmevärviline, mitte must, hall ega valge.

Kasvasin üles sõjajärgses põlvkonnas, kelle vanemate haridustee oli sõja tõttu jäänud poolikuks ning kelle jaoks oli kõrgem haridus ülim väärtus. Sõjajärgsed põlvkonnad saidki parema hariduse, iga järgmine põlvkond oli haritum kui eelmine põlvkond ja saavutas üldiselt parema elujärje kui nende vanemad; see toimis nii raudeesriide ees kui taga, aga paraku ainult kuni 21. sajandini – info- ja tehnoloogiaajastu alguseni. Nüüd tuntakse arenenud riikides muret sellepärast, et nooremad põlvkonnad näitavad üldharidustestides kehvemaid tulemusi kui nende eelkäijad, et nooremad ei suuda saavutada isegi mitte sama elatustaset nagu oli nende vanematel, et üha rohkem noori elab üha kauem vanematekodus, soovimata või suutmata alustada oma iseseisvat elu.

Eesti väiksus on toonud kaasa enneolematu nähtuse - kõrgharitute töötuse - mida kõrgem kraad, seda raskem on haridusele kohast tööd leida. Erialaseid töökohti on ülivähe, sa oled liiga üleharitud, mis omakorda mõjutab noori inimesi Eestist lahkuma, aga eriti noori mehi minema pigem varem tööle kui haridust omandama. Ka USAs eelistavad noored mehed üha sagedamini minna pärast keskkooli pigem tööle kui õppima. Kõrgharidus feminiseerub nii USAs kui Eestis, aga me ju teame, mis juhtub erialadega, kus naised domineerivad – seal hakkab kohe palgatase langema. Haridus kui väärtus devalveerub jõudsasti. Kui kõrgkooli minnaksegi, siis pigem pragmaatilise eesmärgiga – diplom ehk paber kätte saada, et sellega vanemaid või iseennast rõõmustada. Kõrgharidusega noored on sunnitud leppima poemüüja töökohaga. Kahtlasi online- kursusi ja küsitava väärtusega netikoole kerkib samas kui seeni. USA presidenti Donald Trumpi süüdistati kohtus ühe fantoomse võltskõrgkooli korraldamises, mistõttu tal tuli maksta kohtuvälises kokkuleppemenetluses 25 miljonit dollarit tagasi neile, kes langesid nn Trump University võrku.

Üldine hariduse allakäik tundub paratamatu ja tulevikuperspektiivid tumedad, kuigi kõikvõimalik info pole kunagi varem ajaloos olnud nii kättesaadav kui praegu. Interneti- ja infoajastul toimunud ajakirjanduse demokratiseerumine ja sotsiaalmeedia võidukäik on ühest küljest küll teinud igasuguse teabe igaühele põhimõtteliselt kättesaadavaks, kuid samas näitavad aju- ja psühholoogiauuringud, et pidev ninapidi nutiseadmetes istumine mõjub halvasti laste aju arengule, halvab noorte keskendumisvõime, kahjustab meie kõigi sotsiaalseid oskusi ja kahandab empaatiasuutlikkust.

Sotsiaalmeedia uuringud näitavad, et teadmiste ja seisukohtade demokratiseerumise asemel sulgume pigem omaette mullidesse, kus jagame vaid neid videosid, artikleid ja sõnavõtte, mis kinnitavad meie juba olemasolevaid vaateid, mitte ei avarda neid, rääkimata vastupidiste seisukohtadega tutvumisest. Kui keegi üritabki sirutuda üle oma mugava mulli piiri, pannakse seda imeks või pahaks. Näiteks liitusin mullu Facebooki grupiga EI NATOle (1318 liiget), ehkki olen ise kindel NATO toetaja, sest tahtsin poliitikast kirjutava ajakirjanikuna olla kursis, milliseid argumente ja alternatiive NATO vastased kasutavad. Kuna suletud grupi liikmete nimekiri on avalik, hakkasin saama hukkamõistvaid küsimusi, miks olen taolise „putinliku" grupi liige. Grupi sisuga tutvumata teati kindlalt, et see on „vene propaganda hääletoru", kuigi leidsin sealt üsna sisukaid arutlusi näiteks selle üle, kuidas tugevdada Euroopa Liidu kaitsepoliitikat ja julgeolekut. Räiget propagandat esindab seal varjunimi „Puutini oraakel", kelle tuvastamisega pole pimedalgi raskusi. Loodan, et mind nüüd selle ülestunnistuse peale grupist välja ei visata. Polariseerunud mustvalges ühiskonnas on meil kõigil palju raskem elada kui mitmevärvilises, läbilõhki läbipõimunud maailmas, mida teadlased nimetavad sotsiaalseks sidususeks.

Kas ei mineta me hariduse kui maailmamõistmise funktsiooni, kui rõhutame rohkem kiireid faktiteadmisi kui aeganõudvat analüüsi- ja mõtestamisoskust? Kirjalikud massitestid ette antud kolme-nelja vastusevariandiga ei suuda asendada analüütilisi kirjandeid ega kirjandusteoste (loe: inimese ja elu) süva-analüüsi, mis õpetavad meid mõistma, kaasa tundma ja asetama end teise inimese olukorda. Ilukirjandust loetakse üha vähem, see oli aga eelnevate põlvkondade peamine empaatia kool, mis andis hingehariduse ja kasvatas emotsionaalset intelligentsust.

Poliitikas arvestatakse häältesaagi nimel populistlike ja küsitava väärtusega hetkeküsitluste tulemustega, millel pole teaduslikku tõeväärtust, sest need pole kogu elanikkonna suhtes piisavalt esinduslikud (näiteks telefoni-, tv-saate või netiküsitlused), ei arvesta pikaajalisi trende ega veamarginaale, mis võivad olla mitu protsenti, sõltuvalt küsitletud valimi suurusest. Lugejad usuvad ja poliitikud kommenteerivad suuresõnaliselt suuri pealkirju, mis teatavad ühe või teise erakonna toetuse tõusust või langusest üks kuni kolm protsenti, nagu oleks tegu teab kui suure poliitsündmusega, kuigi tegelikult on number vaid tavaline veamarginaal, mis ei pruugi midagi tähendada. Viimasel ajal sagenevad politiseeritud pseudo-uurimused, näilised küsitlused nime poolest justkui teaduslikus soustis, kus küsimused on ambivalentsed või kallutatud, mille eesmärk on suurendada poliitilist polariseerumist ühiskonnas.

Valitsusprogrammid lubavad küll alati arvestada ekspertide arvamustega, aga pahatihti jäetakse enamus teadlaste poolt kirjutatud arenguprogramme ja iga-aastased inimarengu aruanded asjalike ettepanekutega sahtlipõhja ega arvestata nendega kuigivõrd poliitiliste otsuste tegemisel.

Lenin arvas, et iga köögitüdruk võiks riiki juhtida, sest bolševistlik arusaam oli, nagu poleks riigi juhtimiseks vaja ei haridust ega juhtimiskogemust. Eestiski on olnud kõrgema hariduseta ministreid, aga nad ei ole õnneks (veel) kaasa toonud suuri katastroofe. Eesti meedia kasutab samuti vahel nn ekspertidena inimesi, kelle on üles kergitanud kollane meediavaht, mitte nende haridus, teadmised või kogemused. See on libe tee allakäigutrepist üles. Mida vähem haridust, seda enesekindlam oled, sest sa pole õppinud kahtlema, küsima, nägema suurt pilti ega mõistma teisi seisukohti.

Analüütikud kirjutavad üha sagedamini eksperdi surmast ja tõe kadumisest, ehkki kõrgelt haritud, tõelised eksperdid on vähemasti Eesti väikeses ühiskonnas kõik nimepidi hästi teada ja täitsa elus. Iseasi ehk meie peamine mure on see, kas ja kuidas usaldusväärsetele teaduslikele uuringutele toetuvaid (võimalikult tõeseid) teadmisi hinnata ja arvestada. Ekspert on ühiskonna rikkus ja ühisvara. Kuulame ta ära.


Sirje Kiin, Eesti/USA
EESTI KAITSEVÄGI - Kaitseväe veteranide võistkond sõitis Kanadasse Invictus Games'ile

EESTI KAITSEVÄGI - Kaitseväe veteranide võistkond sõitis Kanadasse Invictus Ga…

Täna varahommikul asus Tallinna lennujaamast Kanada poole teele 15-liikmeline kaitseväe vigastatud veteranide võistkond, et osaled...

Eesti Elu Nr. 38 - 22. september 2017

Eesti Elu Nr. 38 - 22. september 2017

Vaadake galeriid, mida huvitavat saab lugeda 22. september Eesti Elu /Estonian Life paberlehest. Käesoleva nädala Eesti Elu p...

Eesti Keskuse ülevaade

Eesti Keskuse ülevaade

Eesti keskuse projekti juhid, juhtkomitee ja alakomiteede liikmed kohtusid Tartu College'is 13.septembril 2017. aastal selleks, et...

Estonian Centre Updates

Estonian Centre Updates

The Estonian Centre project managers, steering committee and members of the sub-committees met at Tartu College on September 13, 2...

VIKERRAADIO - Eesti lugu. Väliseesti ajakirjandus

VIKERRAADIO - Eesti lugu. Väliseesti ajakirjandus

Eestikeelseid lehti hakati väljaspool Eestit välja andma juba läinud sajandi alguses, sajandi teises pooles ilmus eestikeelseid le...

FOTOD - Mudilased Kooli! Toronto Eesti Seltsi Lasteaia 2017-2018 hooaeg algas

FOTOD - Mudilased Kooli! Toronto Eesti Seltsi Lasteaia 2017-2018 hooaeg algas

Laupäeval hommikul, 16. septembril 2017.a alustas Toronto Eesti Seltsi Lasteaed jälle aastategevust. Lasteaed annab meie kõige väi...

FOTOD - Bloor West Village Toronto Ukrainian Festival 2017

FOTOD - Bloor West Village Toronto Ukrainian Festival 2017

Reedest kuni pühapäevani, 15 kuni 17. septembril 2017.a, toimus Torontos taaskordne Bloor West Village Toronto Ukrainian...

Sõprade kohvik ja “Bake Sale” Eesti Maja kohvikus

Sõprade kohvik ja “Bake Sale” Eesti Maja kohvikus

Laupäeval, 16 septembril 2017.a sai taas nautima koduküpsetatud kooke, värskeid mmm....moosipirukaid, Ülle küpsetatud liha-, ...

Koolikell kutsub tundidesse

Koolikell kutsub tundidesse

Teisipäeva, 12. septembri õhtul kogunesid Toronto Eesti Maja suurde saali oma klassiõpetajate juhtimisel täienduskooli noored – ni...

Kirsti Oja tõi Kanada naiskonnas Austraaliast teise koha

Kirsti Oja tõi Kanada naiskonnas Austraaliast teise koha

Austraalia jalgpall on Austraalia rahvussport ja üks enim mängitavamaid spordialasid. See on tuntud nime all footy ja aussie rules...

Algab 41. rahvusvaheline animafilmifestival Ottawas

Algab 41. rahvusvaheline animafilmifestival Ottawas

20.-24. septembrini on Ottawa kesklinn jällegi animatsiooni universumi keskuseks - toimub 41. Rahvusvaheline Animafilmifestival, m...

Eelteade – laulupeole 2019

Eelteade – laulupeole 2019

Soovime jõudu ja edu algaval kooliaastal! Täname kõiki, kes osalesid noortelaulupeol suvel 2017 ja loodame, et kõikide reisid läks...

EESTI HETKED -  Aerulaud ehk SUPitamine

EESTI HETKED - Aerulaud ehk SUPitamine

"Kas olete supitamiseks valmis?" Nii küsis meilt särtsakas blondiin, ilusasse helesinisesse kalipsosse riietatud Betti. "Mina arva...

Kohviku - ja keldritalgud Toronto Eesti Majas Sõprade kohviku ja lasteaia ettevalmistuseks

Kohviku - ja keldritalgud Toronto Eesti Majas Sõprade kohviku ja lasteaia ette…

Vabatahtlikud on värvinud eelmise nädalalõpu jooksul Eesti Maja klassiruumide koridori ja kohvikut. Kambas oli sõpru igas vanuses;...

Volli veste - Bésame mucho

Volli veste - Bésame mucho

Võrukael Võrumaalt oskab ikke värskelt õpitut enese huvides suunata, samas ka tahtes teisi õrnalt aasida. Ning kes see teine parem...

LEP 2017 - Dear friends, it was an honor and privilege to serve you all!

LEP 2017 - Dear friends, it was an honor and privilege to serve you all!

Dear friends,Our big celebration, LEP 2017 is part of history now. We have received so many emails over the last 24 hours with you...

Volunteers preparing the Toronto Estonian House for the Friends’ Café and Lasteaed both coming this Saturday

Volunteers preparing the Toronto Estonia…

Volunteers have painted the classroom hallway and the café at the Estonian House. The work crew con...

Kommentaar – Kas Eesti ID-turvalisus on ohus?

Kommentaar – Kas Eesti ID-turvalisus on …

Septembri algul lahvatas Eesti meedias ID-kaardi skandaal, mis paisus mõnede kommentaatorite arvate...

Reminder to all Estonian passport holders traveling to Canada

Reminder to all Estonian passport holder…

Canada's entry rules stipulate that citizens of Estonia, along with travelers from other visa-exemp...

Song festival will be in 2019 invites!

Song festival will be in 2019 invites!

Dear students and parents!Wishing you all the best as a new school year begins! Thank you to all wh...

Tribute to Liberty Update, Summer 2017

Tribute to Liberty Update, Summer 2017

Project UpdateTribute to Liberty is pleased to announce that a sign stating the upcoming constructi...

Kanada päevik - Piimatööstuse monopol

Kanada päevik - Piimatööstuse monopol

Kellele meist ei maitseks kruusitäis – just kruusist, mitte klaasist – piima? Emapiimata poleks kas...

Vaadates tulevikku

Vaadates tulevikku

Käes on tarkusekuu, Juku ja Mann on koolipingis, suvi seljataga, kuigi ilusad ilmad peibutavad ikka...

Russia's official history - an immutable past. Any parallels with possible Canadian revisions?

Russia's official history - an immutable…

The Kremlin's strict rejection of any digression from the official story of the Soviet/Russian past...

FOTOD - LEP 2017 - koorilaul, rahvatants, gala ja Ö-klubi

FOTOD - LEP 2017 - koorilaul, rahvatants…

Seekordsed Lääneranniku Eesti Päevad toimusid juba 33. korda, 31. augustist kuni 4. septembrin...

Eesti skaut- ja gaidjuhtide Nõupäevad Kotkajärvel

Eesti skaut- ja gaidjuhtide Nõupäevad Ko…

Eesti Skautide ja Gaidide Maleva Kanadas nõupäevad toimusid Kotkajärvel 9.-10. septembril. Seal osa...

Eesti Keskuse Projekti Hetkeseis - Kindel visioon meie kogukonna tulevikuks

Eesti Keskuse Projekti Hetkeseis - Kinde…

Ehitamaks Toronto ja Kanada Eesti kogukonnale kindlamat tulevikku, on viimasel ajal mitmeid samme...

Estonian Centre Project Update: A strong vision for the future of our community

Estonian Centre Project Update: A strong… (2)

Building a future for the Estonian community in Toronto and Canada has come several important ste...

Sofi Oksanen: Black Ribbon Day Lecture

Sofi Oksanen: Black Ribbon Day Lecture

Bestselling Finnish-Estonian author, Sofi Oksanen, will give a lecture on the politicization and fa...

Trailer ‘Coming home soon - the refugee children of Geislingen’

Trailer ‘Coming home soon - the refugee …

Trailer 'Coming home soon - the refugee children of Geislingen'Merits Productions - A film by Helga...

Eesti mustrid said värvimisraamatusse

Eesti mustrid said värvimisraamatusse

Tänavu suve algul valmis kaunis Eesti käsitöömustritega värvimisraamat „Patterns of Freedom. Vabadu...

Discover the next top fashion designers at ESTO Style: Northern Spirit - An Estonian Fashion and Design Experience

Discover the next top fashion designers …

September 29, 2017, 7:00 pm at ROM Friday Night Live (#FNLROM: Fashion) and October 1, 2017, 2:00 p...

EESTI HETKED - Esimene september

EESTI HETKED - Esimene september

Oluline hetk nii väikestele kui suurtele. Foto on võetud 1. septembril Jakob Westholmi Gümnaasiumi ...

''Tuul, ära unusta mu nime...''

''Tuul, ära unusta mu nime...''

Kuusteist tuhat Kanada sõdurit kaotasid oma elu sada aastat tagasi toimunud I maailmasõja ajal Pass...

Klassikatäht Silvia Ilves annab Torontos kontserdi

Klassikatäht Silvia Ilves annab Torontos…

Silvia Ilves (sündinud 31.08.1992 Pärnus) sai esimesed muusikatunnid kaheaastaselt oma emalt, õppid...

Recent "facts" about Estonia in Russia media

Recent "facts" about Estonia i…

In August the Russian information agency Lenta.ru wrote: "Whatever sacred principle is used in the ...

NATO valmidus Baltikumis

NATO valmidus Baltikumis

Balti riikides ja Poolas on nüüd NATO neli rahvusvahelist lahingugruppi täielikult operatiivsed. Hu...

FOTOD - LEP lipp anti üle Portlandile

FOTOD - LEP lipp anti üle Portlandile

Tänavused Lääneranniku Eesti Päevad toimusid juba 33. korda. Need peeti 31. augustist kuni 4. septe...

Meelelahutus - Valged püksid

Meelelahutus - Valged püksid

Teatavasti ei tohi valgeid pükse ega jalatseid pärast toda Töö Päeva kanda. Mitte et mul neid oleks...

Kotkajärve Metsaülikool (Forest University) statement

Kotkajärve Metsaülikool (Forest Universi…

August 26, 2017 – Kotkajärve, Muskoka, CanadaOn the 50th anniversary of Kotkajärve Metsaülikool (MÜ...

Facebook Twitter Youtube Rss Google plus
 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 
 
Viimasena ilmunud
Eesti Elu paberlehe tutvustus!

 Eesti Elu üksiknumbrid
on müügil Torontos:

 

  • Eesti Elu kontoris (3 Madison Ave. / 310 Bloor St. W.)
  • e-store'is Toronto Eesti Majas (958 Broadview Ave)
  • Leaside Pharmacy's (Suomi Koti juures) 795 Eglinton Ave. E.

  

Telli leht siit!

 

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 
Eesti Elu - 3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2 - Ajalehe Tellimine - Kuulutuste tellimine - Tel: 416-733-4550 - Fax: 416-733-0944 - e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2012 Eesti Elu. All rights reserved.
Made by CyberQA & Confirmo