Logi sisse läbi:

Kommentaar - Keelejalgratta leiutamine

Sirje Kiin - foto: Taavi Tamtik (2014)Sirje Kiin - foto: Taavi Tamtik (2014)
Iga kord, kui Eestis hakkavad valimised lähenema, tuleb kas Keskerakond või Reformierakond välja rahvuslikku lõhet süvendavate poliitiliste lubadustega: üks lubab midagi venelastele ja teine lubab midagi eestlastele. Ikka ja jälle puhutakse üles vastandlikud rahvustunded, et siis kõrgetel lainetel purjetada järjekordse valimisvõidu poole, adumata või hoolimata, et tegelikult töötatakse ühiskonna jätkuva lõhestamise, mitte liitmise ega sidustamise nimel, Vene saatkonna häämeelest rääkimata. Seni kuni meie, valijad, ikka ja jälle selle vana, räbaldumise tõttu täiesti läbipaistva mänguga kaasa läheme, ei hakka küll midagi muutuma.

Sügiseste kohalike valimiste eel ongi Reformierakonna tõenäoline Tallinna linnapea kandidaat Kristen Michal taas tulnud välja justkui uhiuue toreda ideega, et kogu Eesti haridussüsteem võiks lasteaiast alates olla üks ja eestikeelne: „Nii kaoks ka Keskerakonna kasutatav pinnas eesti- ja venekeelsete inimeste vastandamiseks ja erineva jutu rääkimiseks erinevates auditooriumides," ütles Michal. Kuidas küll tulite selle mõtte peale, tahaks hüüda. Tere hommikust! Tule eile meile!

Juba 1998 (st ligi 20 a tagasi) oli Isamaaliidu programmis seatud siht, et kogu riikliku hariduse andmine toimuks eesti keeles kõigis astmetes: lasteaias, põhikoolis ning gümnaasiumis. Ligi veerand sajandit tagasi, 1993 kehtestas Mart Laari esimene valitsus põhikooli ja gümnaasiumi seaduse, mille kohaselt pidanuksid kõik venekeelsed gümnaasiumid aastaks 2000 üle minema eesti keelele, mida aga ei juhtunud; seejärel pikendati seadust veel 2007 aastani ning seejärel lasti tal vaikselt unustusse vajuda, sest tegelikult seadust ellu viia ei suudetud. Miks ei saanud ei Isamaa ega Isamaaliit üksinda haridussüsteemi eesti keelele üle viia? Esiteks sellepärast, et tubli koalitsioonipartner ning seejärel ligi 17 aastat peaministri rollis olnud Reformierakond seda sugugi ei tahtnud. Teiseks sellepärast, et Edgar Savisaare juhitud Keskerakond vajas oma vene häälte kogumiseks keelepoliitilise lõhe süvendamist, mitte kinnikasvatamist. Kolmandaks käis äge Venemaa infosõda Balti riikide keelepoliitika suhtes, kus Eesti ja Läti valitsusi süüdistati nn vene vähemuse keelelises ja rahvuslikus diskrimineerimises, ja ega see sõda pole lõppenud. Neljandaks käisid Eestis vahetpidamata rahvusvaheliste organisatsioonide esindajad, kes manitsesid Eesti valitsust mitte rahvuspilli lõhki ajama, sundides väheseidki kavandatud lõimumismeetmeid aeglustama või koguni peatama.

Praegu kehtib kompromissnõue, et venekeelsetes gümnaasiumides õpetataks 60% aineid vene ja 40% eesti keeles, kuid sellegagi on olnud suuri raskusi, sest ikka veel pole suudetud piisavalt koolitada eestikeelseid aineõpetajaid vene koolidele ja kui neid ongi koolitatud, ei pruugi nad vabatahtlikult minna tööle vene koolidesse, sest sealne keskkond või muud tingimused pole olnud sobivad. Äsja soovis valitsust juhtiv Keskerakond teha tegelikult hoopis vastupidise sammu: leevendada sedagi napivõitu keelenõuet ning lubada mõnele vene koolile erandit.

Reformierakonna äsjane ilus ettepanek on eriti silmakirjalik ning küüniline väga mitmel põhjusel. Esiteks seetõttu, et nii peaministri kui haridusministri portfell oli ju aastaid nende käes (haridusministriteks Jürgen Ligi ja Maris Lauri). Miks siis ei võetud midagi ette riigikeele kehtestamiseks Eesti haridussüsteemis? Teiseks on praegu lähenemas kohalikud valimised, haridussüsteem on aga üleriiklik asi, mistap sellised valimislubadused kuuluvad hoopis Riigikogu valimiste aega, mitte kohalike omavalitsuste kapsaaeda. Kolmandaks süüdistab Reformierakond Keskerakonda eesti- ja venekeelsete inimeste vastandamises, ehkki ise on ratsutanud täpselt sama ratsu seljas ühest valimistsüklist teise ja alustab nüüd häbitult jälle sama vana ratsuga. Tagatipuks otsis Michal Isamaa kolikambrist üles veerand sajandit vana valimisplakati, eeldades justkui poleks valijail vähimatki poliitmälu.

Raskeim küsimus on see, kuidas asutada eestikeelseid lasteaedu Ida-Virumaal ja Narvas, kus teatavasti on ainult 4% eestlasi ja kus isegi mitte vähestel eesti lastel pole võimalik alati saada emakeelset algharidust, sest lasteaedades lihtsalt pole piisavalt eestikeelseid rühmi. Lõimumisuurimused näitavad juba pikemat aega, et kõik Eesti valitsused on lasknud 25 aasta jooksul Ida-Virumaal ja Narval getostuda. Soovitud hariduslikku lõimumist pole sisuliselt toimunud ning ettevõetud meetmeid olnud liiga vähe või liiga hilja.

Parem siiski hilja kui mitte kunagi. On päevselge, et keelepoliitiline sissemurdmine toimub praegu lahtisest uksest, aga see on üks hoopis teine uks. Uuringud näitavad nimelt, et Eestis on tekkinud suur „sotsiaalne tellimus" eestikeelse alushariduse osas: enamus vene ja muu emakeelega inimesi eelistavad ülekaalukalt eestikeelse õppe algust juba lasteaias. Keelepõhiselt eraldatud lasteaedu pooldab üha vähem muulasi. 65 % muukeelsetest inimestest pooldaks ühist eestikeelset lasteaeda, kus teistest rahvustest laste jaoks oleksid nende emakeelt valdavad abikasvatajad. Suhteliselt suur osa vene kodukeelega peresid on juba praegu pannud oma lapse eesti õppekeelega kooli (Maarja Siiner, Triin Vihalemm. Jätkusuutlik keelepoliitika: kas ja kuidas? Keel ja Kirjandus, 2013, nr 2). See tähendab, et enamus muukeelseid lapsi on juba ise leidnud oma tee eesti kooli ja eesti keeleni, suutmata ära oodata riigipoolseid lahendusi või siis hoolimata erakondade ülepolitiseeritud keeleotsustest, mis pole paraku silmas pidanud mitte ühiskonna sidustamist, vaid lõhestamist.

Ühiskonnateadlased on korduvalt pakkunud välja häid lahendusi, kuidas Eestit paremini keeleliselt ühendada, kuidas parandada keelelõhet, mis ikka veel mõjutab venekeelsete inimeste kehvemat toimetulekut hariduses, töö- ja eluteel: „Jätkusuutlik keelepoliitika peaks tegelema keele kasutatavuse arendamise kõrval ka selle kasutamise tingimuste ja võimaluste loomise ehk keele sotsiaalsete kasutuskeskkondade kujundamisega, kaugemas perspektiivis ka sotsiaalse võrdsuse ja sidususe tagamisega. Näiteks oleks vaja täiskasvanute keeleõpe tihedamalt siduda tööturule siirdumise ja järelõppega. See eeldab peale riigi ka muude keelepoliitiliste toimijate, näiteks kohalike omavalitsuste, töökohtade ja haridusasutuste kaasamist." (Siiner, Vihalemm, 2013).

Teadlased peavad olulisimaks seda, et Eesti senine riiklik hiliskontrolli põhine keelepoliitika (normeeri, kaitse, kontrolli!) muutuks lapsepõlvest alates toetavaks ja abistavaks keelepoliitikaks, mida suudavad reaalselt ellu viia ka kohalikud omavalitsused. Tallinn ja Kirde-Eesti tuleb taaseestistada kõigi võimalike ühiskondlike abinõudega, mitte ainult ühe karmi, kuid ebarealistliku keelenõudega.


Sirje Kiin, Eesti/USA
FOTOD - Warriors Day Parade 2017

FOTOD - Warriors Day Parade 2017

Laupäeval, 19. augustil 2017.a toimus Torontos, The Canadian National Exhibition'i väljakul juba 96. korda Warriors Day ...

LEP 2017 movie program

LEP 2017 movie program

We are pleased to announce LEP 2017 movie program and the movie panel.The panel takes place on Saturday, Sept 2nd, 11.30 am.modera...

Estonian Days pass/ticket sales have a new deadline Aug 25th!

Estonian Days pass/ticket sales have a new deadline Aug 25th!

We are pleased to announce that we were able to negotiate an extension with UCLA on reservations and so we can also extend Estonia...

Kommentaar - KAS EESTIL ON ÕIGUS SAJANDAT SÜNNIPÄEVA TÄHISTADA?

Kommentaar - KAS EESTIL ON ÕIGUS SAJANDAT SÜNNIPÄEVA TÄHISTADA?

Et sama hea kui sada aastat tagasi sai teoks Eesti Vabariigi loomine, tundub lausa uskumatu, kui lähtume sellest, mida tänased ees...

Eduard Ahrensi mälestuspäev Kuusalus

Eduard Ahrensi mälestuspäev Kuusalus

Kuusalu vana pastoraadi ees avati 10. augustil mälestusmärk uue eesti kirjaviisi loojale Eduard Ahrensile. Sellele järgnes Ahrensi...

Eesti Skautide ja Gaidide Malev USA-s suvelaager „ELUPUU"

Eesti Skautide ja Gaidide Malev USA-s suvelaager „ELUPUU"

12. augustil avati Järvemetsa, NJ laagrialal USA Eesti Gaidide ja Skautide Malevate laager „Elupuu". Laagri komandant Teele Jõgi k...

Juhtkiri - Tähtpäevade rohke

Juhtkiri - Tähtpäevade rohke

Lõikuskuu, august, on nii rahvakalendrisse kui ajalukku vaadates tähtpäevade rohke. Kuul on ka palju nimesid, huvitavamaid Mall Hi...

Learn to speak Estonian!

Learn to speak Estonian!

Starting Tuesday, September 11th, from 7-9:10 pm, adult beginner and third-year classes for learning Estonian will once again take...

Kanada päevik - Kurjus kõikjal – ka siin

Kanada päevik - Kurjus kõikjal – ka siin

Kanadas on suurimaks hiljutiseks uudiseks, Toronto Stari esmaspäevase esilehekülje järgi „miraakel", ime, et selle riigi kodanik, ...

Kuivaks norra moodi

Kuivaks norra moodi

Taamal ei ripu tursad. Kuigi sarnaseid, kalakuivatamiseks mõelnud reste, on näha siinsamas Põhja-Norras, Lofoteni saarestiku tipu ...

Loeng Bernard Kangro sõjajärgsest luulest

Loeng Bernard Kangro sõjajärgsest luulest

Esmaspäeval, 14. augustil tegi VEMU algust järgmise hooaja loengutesarjaga. Tagasihoidlikult, ühte jalga pidi veel suvemeeleolus, ...

Kommentaar – ‘’Anname tuld’’ Kelle pihta?

Kommentaar – ‘’Anname tuld’’ Kelle pihta?

Eestis on alanud kohalike valimiste kampaania. Korruptsioonisüüdistuse tõttu ametist tagandatud, kohtupingi ning ratastoolis haigl...

Juuksed ja uksed valla - EKKT 62. aastanäitus avatud

Juuksed ja uksed valla - EKKT 62. aastanäitus avatud

Hea kohavalik, mõjuv lähedus AGO (Art Gallery of Ontario) hoonele, kunsti vaatamiseks vajalik miljöö ja kunstnike parimad lahendus...

The Black Captain – who was he? (II)

The Black Captain – who was he? (II)

In 1998 I received by mail from a friend in Estonia, who knew about my encounter with the man who claimed to be the Black Captain,...

Volli veste - Moe mutt

Volli veste - Moe mutt

Et ma nii kaua olen elanud, on tihti üllatuseks. Eriti kuna asetan ise-ennast tihti, ning meelega, ohtlikesse olukordadesse. Taval...

Estonia aspires to membership in UN Security Council. Why?

Estonia aspires to membership in UN Security Council. Why?

This column has urged Estonians in Canada to actively lobby MPs and others to support Estonia's goal of being elected in 2019 to t...

Estonia aspires to membership in UN Security Council. Why?

Estonia aspires to membership in UN Secu…

This column has urged Estonians in Canada to actively lobby MPs and others to support Estonia's goa...

BLACK RIBBON DAY 2017 TORONTO, AUGUST 23, 2017, 12pm QUEEN'S PARK

BLACK RIBBON DAY 2017 TORONTO, AUGUST 23…

Press ReleaseToronto - Black Ribbon Day 2017, will be commemorated at Queen's Park in Toronto on Au...

BLACK RIBBON DAY 2017 OTTAWA, AUGUST 28, 2017, 7:00PM

BLACK RIBBON DAY 2017 OTTAWA, AUGUST 28,…

Press ReleaseOttawa - Black Ribbon Day 2017, will be commemorated at Ben Franklin Place, The Chambe...

EV 100 AND WEST COAST ESTONIAN DAYS

EV 100 AND WEST COAST ESTONIAN DAYS

Each year on February 24, we come together to celebrate Estonia's birth, or more specifically the a...

Eesti keele õpetaja Elle Mets: „Uued kultuurid ja mõtteviisid on mulle alati meeldinud“

Eesti keele õpetaja Elle Mets: „Uued kul…

Augusti esimesel nädalal oli suur rõõm kohtuda Eesti Elu toimetust külastanud Elle Metsaga Tartust,...

Kotkajärve Metsaülikooli 2017 esinejad - Filmitegija ja keskkonnaajakirjanik  Riho Västrik

Kotkajärve Metsaülikooli 2017 esinejad -…

Filmitegija ja keskkonnaajakirjanik Riho Västrik on Toronto publikule tuttav tänu EstDocsfilmifesti...

Tüng laagriks / Prank for camp

Tüng laagriks / Prank for camp

Tüng is a colloquial (kõne/keelne) expression for alt/vedamine or having the rug pulled out from un...

The Estonian House sale is NOT a DONE DEAL!

The Estonian House sale is NOT a DONE DE…

Open letter to the Estonian House Board:It is the mandate of the newly formed not-for-profit corpor...

Raimond Valgre muusikapäevadest

Raimond Valgre muusikapäevadest

Oli aasta 1993. Tähtpäevade kalenderplaani 2.-7.oktoober tegin ettepaneku lülitada Raimond Valgre (...

Kotkajärve Metsaülikool 2017 - Kirjanik ja kirjandusteadlane Sirje Kiin, PhD

Kotkajärve Metsaülikool 2017 - Kirjanik …

Eesti kultuuriüldsus tähistab tänavu Siuru kirjandusrühmituse 100. aastapäeva. SirjeKiin käsitleb M...

Juhtkiri - Eeskuju

Juhtkiri - Eeskuju

Sel nädalal, neljapäeval, oli lauritsapäev. Kui mõni tausta ei tea siis Laurits, kes kaotas oma elu...

Viimane laagrinädal Jõekääru suvekodus

Viimane laagrinädal Jõekääru suvekodus

Jõekääru 65. suvelaager möödus naeruga, rõõmuga ning suure põnevusega ootamas juba järgmist suve!Vi...

Kanada päevik - Kui miljarditest ei aita

Kanada päevik - Kui miljarditest ei aita

Peaaegu viie aasta eest toimunud Occupy Wall Street protestid suunasid üldsuse tähelepanu sellele, ...

Meelelahutust - Täna mõõdame mehi

Meelelahutust - Täna mõõdame mehi

Kogu lugu algas sellest, et Ärmanil oli jälle minu nõu vaja. Tema on kah viimasel ajal nisukeseks l...

Millist head teed?

Millist head teed?

Ja kui satud sellele nurgale, kuhu poole pöörata? Millist teed eelistada, kas väike- või suurlaagri...

Kommentaar - Muudame Eesti valimissüsteemi demokraatlikumaks

Kommentaar - Muudame Eesti valimissüstee…

Eesti erakondade süsteem on taasiseseisvumise 26 aastaga niivõrd kartellistunud, et sisuliselt on t...

Comment - Estonia to UN Security Council

Comment - Estonia to UN Security Council

A goal we can help achieve.Yes, as Canadian citizens, we can personally and as members of Estonian ...

Ivo Linna invites us all to LEP 2017 / Ivo Linna kutsub meid kõiki LEP 2017'le

Ivo Linna invites us all to LEP 2017 / I…

IVO LINNA invites us all to the West Coast Estonian Days! Ivo Linna will perform at the LEP 2017 Op...

KANADOS LIETUVIŲ DIENOS - FANTASTILINE LEEDU PÄEV OTTAWAS

KANADOS LIETUVIŲ DIENOS - FANTASTILINE L…

Kanada leedulased kirjutasid uue fantastilise lehekülje Kanada ajalukku, korraldades väga eduka KAN...

Toronto Eesti Maja õue õitsema

Toronto Eesti Maja õue õitsema (2)

Teatame rõõmuga, et vabatahtlikud on koos Eesti Majaga teinud maja esise ilusaks. On istutatud sini...

Madison Project: A Bridge to Nowhere!

Madison Project: A Bridge to Nowhere!

Recap... The "3 Org's", (Tartu College -TC, Estonian Credit Union - ECU, Estonian Foundation of Can...

Meelelahutus - Till ja jänesekapsas

Meelelahutus - Till ja jänesekapsas

Suur hapukurgi aeg on käes, mõte viib nende päevadeni, kui toda tengit nappis, kasvatasime oma aias...

Eesti kultuurielu edenemine väärib kiidusõnu

Eesti kultuurielu edenemine väärib kiidu…

Välis-Eesti Ühingu suvepäevadPika ja huvitava ajalooga Välis-Eesti Ühing (VEÜ), mille peakorter pai...

Eestlased seovad Kanadat juubeliaastal merest mereni

Eestlased seovad Kanadat juubeliaastal m…

Noh, mis asi see siis ikka ära teha on. Teeme seda muidugi lauluga. Oleme ju laulurahvas. Lauluga ä...

Facebook Twitter Youtube Rss Google plus
 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 
 
Viimasena ilmunud
Eesti Elu paberlehe tutvustus!

 Eesti Elu üksiknumbrid
on müügil Torontos:

 

  • Eesti Elu kontoris (3 Madison Ave. / 310 Bloor St. W.)
  • e-store'is Toronto Eesti Majas (958 Broadview Ave)
  • Leaside Pharmacy's (Suomi Koti juures) 795 Eglinton Ave. E.

  

Telli leht siit!

 

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 
Eesti Elu - 3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2 - Ajalehe Tellimine - Kuulutuste tellimine - Tel: 416-733-4550 - Fax: 416-733-0944 - e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2012 Eesti Elu. All rights reserved.
Made by CyberQA & Confirmo