Logi sisse läbi:

Mõtteid Eesti Majast ja uuest projektist

Toronto Eesti MajaToronto Eesti Maja
Meile on räägitud, et Toronto Eesti Maja on rahalistes raskustes rohkem kui $200,000 pangalaenuga ja vähemalt kahe läbikukkunud suurprojektiga. Nüüd on nelja väga erinevava organisatsiooni juhatused välja tulnud mõttega ühendada uus projekt, kus osalevad Tartu College (TC), Toronto Eesti Ühispank (Pank), Eesti Sihtkapital (SK) ja Eesti Maja (EM). See on huvitav ettepanek. Siiski loodame, et esitatud projektist jälle ei tule EM-le läbikukkumine.

Plaanis, mida on nüüd esitatud eesti üldsusele juhatuste poolt, on nelja organisatsiooni mõtteline ühinemine ja ehitamine uus hoone Tartu College'i kõrval olevale parkimisplatsile, seda ühendades majaga 11 Madison Avenuel, mille Pank juba omandas 2014. aastal. Projekt vajab muidugi raha. Juhatuste ettepanekus on kirjutatud, et esitatud projekt on võimalik EM müügiga ja ehk ka SK mõne kinnisvaraga. Eesti ühiskonnale on pakutud välja arhitekt Alar Kongatsi esialgne kavand. Olen alati hinnanud Kongatsit kui arhitekti ja kiidan heaks tema valikut, kuid hindan ka Toomas Tampõldu, kes kujundas Tartu College'ile muuseumi kavandi, mis paistab olevat alles valge ehitusena uue ehituse ja TC vahel.

Mõte on ilmselt olnud kaua eos. Juba 2009. aastal kirjutati Eestis "Postimehes", et Toronto Eesti Maja saatus on ebaselge ja Kanada eestlased kaaluvad, kas "müüa maja maha ja rajada Torontosse väliseestlaste muuseum VEMU Tartu College juurde". Põhjuseks pidi olema, et maja näitab "eakuse märke" ning remont ja majandamine on kulukad. Toronto eesti üldsusele pole selge, kes seda sel ajal juba kavatses, Eesti Maja müüki oletatavasti mitte Elmar Tampõld.Kuna olen kunstiajaloolasena varem ülikoolis arhitektuuriga tegelenud ja õpilastelt nõudnud analüüsivaid projekte ning uurimusi Toronto suurimate ehituste kohta, esitan ka siin mõningaid küsimusi, mis võiksid huvitada meie eestlaskonda.

Projekt on tõenäoliselt parim, mida antud olukorras sellele asukohale on võimalik teha ja ilmselt täidab ka tellijate soove, kes seda esitasid. On ju nii, et arhitekt peab alati arvestama tellijate vajaduste ja nõuetega, kuid samas ka linna seadustega ja nende kahe vahel tegema parima võimaliku.

Ettepanek on tehtud linnalt osta parkimisplats, mis asub TC ja 11 Madison Ave maja vahel ja mille alt sõidab läbi metroo. Krundi hinda, kuidas ostu majandada ja millised organisatsioonid ning kui palju raha parkimisplatsi ostuks välja paneksid, pole veel avalikustatud. Projekti kirjelduses on vaid mainitud, et see on võimalik ainult Toronto Eesti Maja müügiga. Arvestades, et krundi ostmiseks EM-l praegu midagi välja panna pole, oleks EM-poolne panus ainult võimalik uue laenu tegemisega või pädeva IOU lepinguga. Seega tuleks arvestada olemasolevale pangavõlale, mida EM juhatus on oma ebaõnnestunud projektideks teinud ja juba ära kasutanud, veel lisa. Kas see paneks EM, mis praegu kuulub aktsionäridele, sundolukorda?

Parkla alt sõidab läbi maa-alune raudtee, Metroo, mis teeb projekteeritud ehitusele keldrikorruse võimatuks. Võib oletada, et see määrab ka ehituse kõrgusele piirangud, selleks on hoone kujundatud ainult kahekorruselisena. Lisaks on linnas seadused, mis ei soosi terve krundi äärest ääreni hoonestamist, selleks siis suur avar väljak Madison Avenue pool ehituse ees. Esialgne projekt tuleb esitada Toronto linna planeerimise osakonda, et üldse edasiminekuks luba saada. Selleks on vaja täita sealsed ettekirjutused. Need on keerulised probleemid, nagu ka parkimisplatsi täielik puudumine, millest on juba meie veebi-lehtede kommentaarides palju juttu olnud. Probleemiks on ka väikesel krundil autode juurdepääs TC idaküljes asuvale restoranile, TC keldrikorrusele ja prügikastide asukoht, mida tühjendavad linna suured veoautod. Siin on lahenduseks leitud uue kavandatava projekti lõunatiib, mis võtaks autoteede alla hoone lõunatiiva terve esimese korruse. Prügikastidele juurdepääs veokitele ja kus need asuma hakkavad, pole mulle selge. Ehitusloa saamine ilma prügikastide asukohata on küsitav.

Projekt on meile esitatud ülevalt alla vaadatuna (aereal perspective), mis on tavaline. Ülevalt vaadatuna on kavandatud hoone F kujuline, kus lõunatiib võtab oma alla autodele sissepääsu TC keldrisse ja restorani tagakülge. Peame aga meeles pidama, et läheneme hoonestusse alt jalakäijatena, mitte lennukilt. Siseneme hoonesse tänavalt selle ees oleva kandilisse U-kujulisse väljakusse, mille kolmes vertikaalses seinas on palju klaasi. Analoogilisi vertikaalseid, osaliselt klaasist, seinu võib näha guugeldades Alar Kongatsi kujundatud teisi ehitusi.

Sõitsin kõnealusest parkimisplatsist mööda, et kontrollida üldmuljet ja võrrelda seda kavandiga. Minule tundub küll, et tegelik krunt on palju väiksem kui kavandil esitatud. Soovitan isiklikku kohalkäimist ka teistele, et võrrelda projektidega, mida meile esitatakse. Vanasti öeldi Eestis, et siga ei tohi kotis osta. Selleks peame ise mõtlema ja endale täpselt selgeks tegema, mida meile pakutakse. Väljaku, mida ümbritseb hoone, suuremat muljet ja avarust esitatud joonisel aitab luua inimeste suuruse erinevus, kus eemal seina ääres lauad ja figuurid on väga pisikesed ja näiliselt kaugel. Tegelik praegune parkimisplats nii suurt ehituse esist väljakut ei võimalda.

EM praeguse juhatuse eelmised läbikukkunud projektid, milleks on laenu võetud, tegelesid EM lammutamisega ja asendamisega kõrge moodsa kondomiiniuehitusega. See tuletab mulle meelde poleemikat Torontos 1965. aastal, kus vana 1891.a valminud arhitekt Edward James Lennoxi kujundatud raekoda (Old City Hall) taheti lammutada ja asendada Eaton Centre'i uue moodsa osaga. Toronto murelikud kodanikud moodustasid organisatsiooni "Friends of Old City Hall" ja suutsid ajalooliselt väga tähtsa vana raekoja päästa. Kas pole see analoogiline praeguse "Eesti Maja Sõprade" loomisega, kes vabatahtlikult on teinud EM-s parandusi ja leidnud võimaluse linnalt suure summa ulatuses toetust saada lekkiva katuse asendamiseks? Siingi on poleemika, kus juhatuse ingliskeelset vastuseisu võib lugeda EM koduleheküljelt, mis on olnud üleval mitu nädalat, isegi pärast "Eesti Maja Sõprade" selgitust. Kas EM juhatus loodab negatiivselt mõjutada linnalt rahasaamist? Meie rahvuslikus teeklaasis tormab!

Eesti Maja on olnud 1960. aastast eestlaste ühiskonna kodu. Tartu College on samuti tähtis, on olnud meie akadeemiline kodu eestikeelse ajalehe ja arhiiviga, kuid Eesti Majas on meie koolid, gaidid-skaudid, noorte tegevus ja palju muud, rääkimata sündmustest lavaga suures saalis. EMs on eestipäraste kinkeesemete kauplus, kunstinäitused ja hiljutiseni veel kohvik-restoran, kus on pakutud eesti rahvapäraseid toite. On ka eesti pank, kindlustusfirma ja konsulaat.

Selleks kõigeks on endine koolimaja, 1891. aastal ehitatud ja palju ümberehitatud Chester Public School olnud väga sobiv. Oleme tänulikud neile, kes selle maja meile võimaldasid. Tartu College'i olemasolule võlgneme tänu Elmar Tampõllule, kes selle struktuuri välja mõtles ja Eesti Õppetooli lõi ning kelle ettenägelikkus võimaldas seal ka väliseesti arhiivi ja ajalehe Eesti Elu olemasolu. Need kaks ei asenda teineteist ja neid ei saa võrrelda. Mõlemad on eesti ühiskonnale vajalikud ja usun, et meie ühiskond pole veel niipea välja suremas. Eesti Maja ruumid on pidevalt kasutusel ja autoparkla sündmuste puhul autodega täidetud.

Mulle paistab, et meile esitatud uue projekti autorid kuuluvad suuremalt osalt samasse Toronto eesti pagulaskonna nn keskmisesse ja noorepoolsesse generatsiooni ning ka samasse sõpruskonda, on läbinud eesti täienduskoolid, skautluse-gaidluse ning võib-olla ka rahvatantsurühmad ja laulukoorid. Praegustel kultuurisündmustel EM-s ja TC-s, kus mina tihti olen käinud, pole ma kahjuks neid palju näinud. Selles ühiskonna tuumikus, kuhu kuulub Eesti Maja ja paljud eesti kultuurisündmused, pole nad ilmselt kuigi aktiivsed. Kas nad on teadlikud siinse eestlaskonna vajadustest, mida EM praegu täielikult täidab? Lisaks küll kuuluvad ka keskmisesse generatsiooni aktivistid Metsaülikooli juhatuses, täienduskoolide õpetajad, skautide-gaidide juhatuste liikmed ja need, kes on aktiivsed pensionäride eest hoolitsema ning praegused Eesti Maja Sõbrad.

Eesti ühiskonnas, diasporaas, on veel pealekasvav noorem generatsioon, kelle rahvuslikule meelsusele tuleb mõtelda. Nemad käivad praegu eesti koolides ja võtavad osa skautide-gaidide tegevusest, laulukooridest ja rahvatantsudest. Nende vanematele on juurdepääs praeguses EM-s oluline.

Meil on ka suurearvuline vanem generatsioon, kes veel ei kao kusagile ja kes praegu moodustab peamise publiku eesti üritustel Eesti Majas ja Tartu College'is, on EM väike-aktsionärid, Panga liikmed ja peamised annetajad Sihtkapitalile.

Tuleb küsida, mil määral uus kavandatav, kuid mahult väiksem projekt, mis hakkaks asendama praegust Eesti Maja, vastab Toronto eesti kogukonna pragustele ja lähituleviku vajadustele. Puuduvad ju parkimisplats ja 400 istmekohaga ning lavaga suur saal, mõlemad on praegu ja lähitulevikus aktiivselt kasutamisel. Eesti kool ja lasteaed kasutavad praegu umbes kümmet klassiruumi ning galeriisaali (EM väike saal). Suuremate sündmuste puhul, kus osalevad ka lastevanemad, kasutatakse suurt saali. Galeriisaalis, mille loomisele annetas raha Osvald Timmase Mälestusfond, toimuvad EKKT ja Eesti Maja Kunstikomitee näitused. EM-s oli kuni lähiajani restoran, kus pakuti meile ja meie sõpradele rahvapäraseid toite. Eesti Majas on kauplus, kus saab osta raamatuid, muusikaplaate, filme ning teisi eestipäraseid objekte. Gaididel-skautidel on suured ruumid panipaikade ja arhiividega. EM kunstikogul on oma hoidla. Kappe ning panipaiku on praeguses EM-s palju, need kõik on kasutusel. Seal asub ainuke lasketiir Toronto linnas, mida kasutavad ka teised peale eestlaste.

Lisaks peab uus projekt mahutama eesti panga, konsulaadi, Sihtkapitali ja EM juhatuse ruumid. Kui palju ja kuhu? Mis hakkab toimuma väljakul hoone eest? Ega see ometi tühjaks jää? Plaanil näeme toole ja laudu, kuid kas on kavandatud sinna ka kohvik või baar istujatele? Toidukoht vajab kööki ja tualetiruume, muidu ei saa luba seda ehitada. Küsime, mida uus kavand mahutab ja millest tuleb loobuda? Mis on hoone dimensioonid? Kasutada saab 11 Madison Avenue maja, kuid ka see on vana. Millal uuendati viimati selle katus, torustik ja küte? Maja oli 1991. aastast Tenye Ling budistlik tempel, enne seda kuulus kirikule ja kasutati kontoriteks. Milliseid suuri parandusi tehti? Praegu on maja tühi, ei olda vist suudetud sellele sobivat otstarvet leida ega ole ka selge, kuidas hoone on seotud uue projektiga.

Eesti ühiskond peab nüüd otsustama, mida ta vajab, kui palju ruume ja millised sündmused on olulised ning kas uus väiksem kavand kesklinnas vastab ühiskonna minimaalsetele vajadustele. On ka küsitav, kas Eesti Maja müügihind üldse kataks uue kavandatud hoone ehitamist. Siin võib-olla ei kattu eesti kogukonna vajadused EM juhatuse omadega.

Võib-olla pole Eesti Maja kiire müük ja juhatuse otsus, et seda mitte parandada ning laguneda laskmine, sugugi otstarbekas. Muidugi on Eesti Majal vaja parandusi, kaasaarvatud lekkiv katus, edaspidi ka torud ja küte. Kuid seda kõiki ei pea tegema korraga ja kohe. Peaasi, et hoitakse ruumid korras väljaüürimiseks. Kui Toronto eesti üldsus on praegu valmis appi tulema, kui linna projektidest on võimalik abi saada, kas on siis mõistlik hakata maja müüma. Tartu College'i juures uut projekti võib ju ka ilma Eest Maja müügita edasi kavandada ja otsida uueks projektiks teisi sponsoreid. Selleks peaks Torontost ja ehk ka Kanadast väljapoole minema tervele kontinendile ja võimalikult ka Sihtkapitali mõnda maja müüma. Küsimus on, kas tahame Toronto eesti kogukonnale Eesti Maja päästa ja hoida või on meil ükskõik ning lepime paljude funktsioonide kaotusega. On kindel, ei Eesti Maja kadumisega kaob ka suur osa meie ühiskonnast.


Eda Sepp, Toronto

 

 

Loe lisaks:


 
Esto2019 tuleb üle Helsingi tagasi koju

Esto2019 tuleb üle Helsingi tagasi koju

PRESSITEADE24. märts 2017 Helsingis#Esto2019 tuleb üle Helsingi tagasi kojuJärgmised ülemaailmsed eestlaste päevad algavad 27. juu...

Mõtteid Eesti Majast ja uuest projektist

Mõtteid Eesti Majast ja uuest projektist

Meile on räägitud, et Toronto Eesti Maja on rahalistes raskustes rohkem kui $200,000 pangalaenuga ja vähemalt kahe läbikukkunud su...

KLENK-IEP Kariibi kruiisi esimesed päevad

KLENK-IEP Kariibi kruiisi esimesed päevad

Pühapäeval, 19. märtsil kell 17.45 liikus Allure of the Seas Fort Lauderdale'i (Florida) sadama kaist eemale ning alustas oma reis...

Eestlanna Carmel Kallemaale kuld- ja hõbemedalid Elite Canada iluvõimlemisvõistlustelt

Eestlanna Carmel Kallemaale kuld- ja hõbemedalid Elite Canada iluvõimlemisvõis…

Möödunud nädalavahetusel peeti Torontos, Markhami Pan Am Centre'is, prestiižikad Elite Canada võimlemisvõistlused.Elite Canada on ...

Mõtteid Eesti Majast ja uuest projektist

Mõtteid Eesti Majast ja uuest projektist

Meile on räägitud, et Toronto Eesti Maja on rahalistes raskustes rohkem kui $200,000 pangalaenuga ja vähemalt kahe läbikukkunud su...

OPPORTUNITY FOR NEW TORONTO AREA ESTONIAN COMMUNITY CENTRE

OPPORTUNITY FOR NEW TORONTO AREA ESTONIAN COMMUNITY CENTRE (7)

March 6, 2017. The Boards of Directors of the Estonian House of Toronto, Estonian Credit Union, Estonian Foundation of Canada, and...

Observations while volunteering our time at Eesti Maja

Observations while volunteering our time at Eesti Maja

For the past decade, Eesti Maja Juhatus sought a strategic alliance that they said was critical to the future viability of our com...

Eesti Maja vabatahtlike tähelepanekud

Eesti Maja vabatahtlike tähelepanekud (1)

Eesti Maja juhatus on meie kogukonna maja tuleviku eest seismisel viimase kümnendi jooksul pidanud peamiseks siduva strateegia lei...

Juhtkiri - NATO laev Lätis

Juhtkiri - NATO laev Lätis

CBC vanemkorrespondent Murray Brewster kommenteeris teisipäeval Kanada sõjaväe juhtivat rolli NATO vägedega eeloleval suvel Lätis,...

Tormise laulud võeti Ottawas soojalt vastu

Tormise laulud võeti Ottawas soojalt vastu

Ottawas kõlasid Veljo Tormise "Raua needmine", "Kevadkillud" ja "Muistse mere laulud" suure eduga The Capital Chamber Choir kontse...

Laani ja Toomas Heinari tööd Art Square galeriis

Laani ja Toomas Heinari tööd Art Square galeriis

Kuni 26. märtsini on kunstihuvilistel hea võimalus tutvuda Laani ja Toomas Heinari kunstitöödega Toronto all-linnas Art Square Gal...

Musician and music therapist  Elena Lepik

Musician and music therapist Elena Lepik

The current visit to Toronto of music therapist Dr. Eve Lukk from Tallinn naturally calls for parallels within the membership...

Metsaülikool on 50 aastat noor! Tulge meiega koos juubelit tähistama

Metsaülikool on 50 aastat noor! Tulge meiega koos juubelit tähistama

Lausa uskumatu, kuidas aeg lendab. Kotkajärve Metsaülikoolil täitub tänavu suvel auväärne pool sajandit. Kuid vananemise märke pol...

EESTI HETKED - Metskitsed

EESTI HETKED - Metskitsed

Kui ma olin väike, teadsin, et on olemas kitsed ja hirved. Neid, keda Kotkajärve kandis nägime, white-tailed deer, tutvustas mulle...

Stay real, lapsukesed

Stay real, lapsukesed

What is collectively known as March break throughout most of Canada is simply called kooli/vahe/aeg (school break) in Estonia, one...

Vimy Ridge mälestusmarkide esitlus Ottawas

Vimy Ridge mälestusmarkide esitlus Ottawas

Vimy Ridge lahingu 100. a juubeli auks pühendatud kahe postmargi ametlik esitlus toimus 22. märtsil Ottawas Prantsuse La Poste ja ...

Kommentaar - Eesti ja Ameerika, kes neid suudaks lahuta?

Kommentaar - Eesti ja Ameerika, kes neid suudaks lahuta?

Kasvasin üles Viljandis, kus vene dessantväelased olid okupeerinud terve südalinna kvartali. Kui töötasin 1990. aastate alguses So...

EESTI SKAUDID JA GAIDID KANADAS FOND 30!

EESTI SKAUDID JA GAIDID KANADAS FOND 30!

Aastal 1972 asutas väike grupp Eesti Skautmastrite Kogu Kanada Koondise (ESKKK) juhatusse kuuluvaid skautmastreid Eesti Nooruse Fo...

Estonia and the EU presidency

Estonia and the EU presidency

Starting on July 1 of this year and ending on December 31st, Estonia will be holding the presidency of the European Union Council....

East Coast ESTO Ski Weekend 2017

East Coast ESTO Ski Weekend 2017

Over 150 USA and Canadian ESTOS converged on Mt Tremblant, Quebec on March 9th for a 3-day weekend of skiing, snow boarding and so...

Loe siit veel: Viimased lood

East Coast ESTO Ski Weekend 2017

East Coast ESTO Ski Weekend 2017

Over 150 USA and Canadian ESTOS converged on Mt Tremblant, Quebec on March 9th for a 3-day weekend ...

Meelelahutust - Eksponaat

Meelelahutust - Eksponaat

Seda põle mulle varem juhtunud. Et ütleksid teised: ma võiks olla muuseumis. Vanem, neh, kui tahaks...

Kommentaar - VEEL EESTI MAJANDUSE MUREDEST  V

Kommentaar - VEEL EESTI MAJANDUSE MUREDE…

EMajandusküsimuste üle võib lõputult arutleda. On aeg teema kokku tõmmata. Teen seda kolmes osas:- ...

In memoriam – Kindral ALEKSANDER  EINSELN 25.10.1931 – 16.03.2017

In memoriam – Kindral ALEKSANDER EINSEL…

16. märtsil lahkus meie hulgast taasiseseisvunud Eesti kaitseväe esimene juhataja kindral Aleksande...

Professor Andres Kasekamp – Eesti Õppetooli uus juhataja Toronto Ülikoolis

Professor Andres Kasekamp – Eesti Õppeto…

Läinud aasta suve hakul kuulutas Toronto Ülikool välja akadeemilise võistluse Elmar Tampõllu nimeli...

Lahkus endine kaitseväe juhataja kindral Aleksander Einseln

Lahkus endine kaitseväe juhataja kindral…

Täna öösel (16.03.2017) lahkus meie hulgast esimene taasiseseisvumisjärgne Eesti kaitseväe juhataja...

Kommentaar - Et Eesti Vabariigil oleks mõtet

Kommentaar - Et Eesti Vabariigil oleks m…

Lp riigikogu liikmed!Vabariigi aastapäeva kõnes rõhutas president Kaljulaid et „eestlane saab olla ...

Vaade suunatud eesti tulevikule Kanadas: Eesti Sihtkapital Kanadas aastakoosolek

Vaade suunatud eesti tulevikule Kanadas:…

Kolmapäeval, 8. märtsil toimus Eesti Majas Eesti Sihtkapital Kanadas (ESK) peakoosolek.Koosoleku av...

EESTI HETKED - Emakeel iga päev

EESTI HETKED - Emakeel iga päev

Selle ilusat, lihtsat lauset imetlesin kolm aastat tagasi Tallinna Waldorfkooli seinal, kui mu laps...

FOTOD - Eesti Vabariigi 99. aastapäeva aktus ja kontsert Chicago Eesti Majas

FOTOD - Eesti Vabariigi 99. aastapäeva a…

Eesti Vabariigi aktus toimus Chicago Eesti Majas 26. veebruaril 2017.a. Isegi ilm sobis - oli külm,...

Dr. Robert Murray and Marcus Kolga named Senior Fellows for MLI's Foreign Policy Centre

Dr. Robert Murray and Marcus Kolga named…

OTTAWA, March 9, 2017 – Dr. Brian Lee Crowley, Managing Director of the Macdonald-Laurier Institute...

AKEN’s Giant Rummage and Bake Sale  is back for the 26th time!

AKEN’s Giant Rummage and Bake Sale is b…

The neon pink and black sign is up in front of Esto House announcing to the surrounding neighborhoo...

Juhtkiri - Julged šotlased

Juhtkiri - Julged šotlased

Suurbritannia rahvastest on ehk šotlaste ajalugu kõige paeluvam, eriti kui Hollywoodi uskuda. Iirim...

Meelelahutust - Uss paradiisiõunas

Meelelahutust - Uss paradiisiõunas

Ma ei ole kaua aega kirjutanud, koolist saadik, kuid minu armas vana Volli pani mind olukorda, et t...

A Historic Event: the Performance of Veljo Tormis’ “Looduspildid“ by the Oriana Women’s Choir.

A Historic Event: the Performance of Vel…

On Sunday March 5, at the Grace Church-on-the-Hill in Toronto, the Oriana women's choir presented a...

Kanada päevik - Usaldusepuudus

Kanada päevik - Usaldusepuudus

Kuigi väidetavalt on kanadalased maailma sagedamate internetisurfajate hulgas, pole paljudes asja...

Põnev raamat Ilmar Taskalt - Pobeda 1946

Põnev raamat Ilmar Taskalt - Pobeda 1946

Taska, Ilmar. Pobeda 1946. Kirjastus Varrak 2016, 308 lk. Ilmar Taska mullu Eestis ilmunud rom...

Eve Lukk’s Canadian connections

Eve Lukk’s Canadian connections

Last week's colour issue of Eesti Elu introduced us in greater detail to a leading light in music t...

Kommentaar - VEEL EESTI MAJANDUSE MUREDEST  IV

Kommentaar - VEEL EESTI MAJANDUSE MUREDE…

Enne, kui tänase teema juurde läheme, kaks kommentaari. Esimene, mis tuletab jälle meelde põhimuret...

Propastop and Russian media: how reality can be altered

Propastop and Russian media: how reality…

Propastop, a unit of the Estonian Defense League manned by volunteers, monitors Russian websites as...

EstDocs avab IX lühifilmide konkursi - Filmitegijatel on filmide saatmiseks aega kuni 2. oktoobrini!

EstDocs avab IX lühifilmide konkursi - F…

TORONTOS, KANADAS 13. märts, 2017. a. – Kui sul on kaamera, oskused ja idee Eesti teemaliseks dokfi...

Tallinna 9. märtsi pommitamise mälestusüritused

Tallinna 9. märtsi pommitamise mälestusü…

Eesti Muinsuskaitse Selts alustas Tallinna märtsipommitamise mälestusürituste korraldamist 1989. aa...

Juhtkiri - Asendamatu

Juhtkiri - Asendamatu (1)

Emakeelepäeva tähistatakse Kristjan Jaak Petersoni sünnipäeval 14. märtsil. Petersonile ei antud pi...

Jõekääru - meie laste mängumaa

Jõekääru - meie laste mängumaa

Tulge tööle! Vajame köögitöölisi, saunamehi, vetelpäästjaid! Kuulutus Toronto Eesti Maja stendil ku...

Facebook Twitter Youtube Rss Google plus
 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 
 
Viimasena ilmunud
Eesti Elu paberlehe tutvustus!

 Eesti Elu üksiknumbrid
on müügil Torontos:

 

  • Eesti Elu kontoris (3 Madison Ave. / 310 Bloor St. W.)
  • e-store'is Toronto Eesti Majas (958 Broadview Ave)
  • Leaside Pharmacy's (Suomi Koti juures) 795 Eglinton Ave. E.

  

Telli leht siit!

 

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 
Eesti Elu - 3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2 - Ajalehe Tellimine - Kuulutuste tellimine - Tel: 416-733-4550 - Fax: 416-733-0944 - e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2012 Eesti Elu. All rights reserved.
Made by CyberQA & Confirmo