Logi sisse läbi:

EESTI MAJA TULEVIKUST? (5)

Toronto Eesti MajaToronto Eesti Maja

Mind hakkas huvitama mõiste "konsolideerima", mida Eesti Maja müüki soosivad isikud nii tihti kasutavad. Seda kuulsin 29. märtsil koosolekul, kus meile esitati propagandajuttu eelistest jätta EM maha, kuna ta on vana ja ei ole enam jätkusuutlik ning ehitada selle asemel uut hoonet Madisoni tänaval parkimisplatsile 18-20 miljoni dollari eest. Räägiti, et see teeb meid uhkeks, on atraktiivne noortele ja ruume saab kõva raha eest välja üürida. Seda juttu väljendas ka EM juhatusliige Veiko Parming oma pikas artiklis, kus "pisarsilmis" kordas konsolideerimise vajadust 9 korda ja kinnitas, et tema nüüd teab ainuõiget tõtt, mis on, et EM pole enam jätkusuutlik, läheb pankrotti ja ainuke võimalus on seda maha müüa ja kasutada raha uueks Madisoni projektiks. Ingliskeelses artiklis nõuab konsolideerimist juhatusliige Linda Veltmann umbes samasuguse jutuga ja seda teeb nelja organisatsiooni juhatuste/nõukogude artikkel "Lets Focus on Common Community Interests 1" (i.e consolidate our resources), mis presenteerib ennast kui "a true and accurate picture".

Websteri sõnaraamatu järgi on konsolidatsioon "a process of firming the market price following a substantial change of prices. (it is) considered customary preceding another price movement" ja "to make solid or firm, to combine, merge the companies consolidated for greater efficiency". Tänapäeval on see populaarne mõiste peamiselt äriringkonnas. Seda ei kasutata kunagi humanitaarteadustes. Sotsiaalteadustes on proovitud rahvaid konsolideerida kurbade tagajärgedega, sest selline inimkonna forsseeritud ühendamine ei too positiivseid tulemusi ja tavaliselt ei ole ka võimalik.Meie ühiskonnas on Eesti Maja Madison tänava projektiga konsolideerimiseks kasutatud äärmist survet peamiselt Eesti Maja ja Eesti Ühispanga juhatuste poolt rahvakoosolekul, koosviibimistel lastevanematele Eesti Maja kohvikus, Ehatares vanuritele ja mitmes artiklis nii eesti kui inglise keeles. Miks?

Ilmselt on seda vaja olnud ühiskonna vastuseisu tõttu, kuid minule tundub küll, et siiani pole selgitused toonud soovitud tulemusi. Võib oletada, et üheks takistuseks on, et Eesti Maja konsolideerimises on ka sotsiaalne kontekst, on terve eesti diasporaa, ühiskond, millele juhatuste artiklid pole pööranud erilist sügavat tähelepanu. On vaid kirjutatud "ressursside ja kogukonna konsolideerimisese" vajadusest, mida peaks toetama, kuid kuidas sa konsolideerid diasporaad lihtsalt majanduslikult?

Propagandajuttudes räägitakse pigem, et uus projekt on, millele saab olla uhke, on uus ja moodne, meeldib noortele (kuhu ühiskonda need noored kuuluvad pole selge), asub dünaamilises ümbruskonnas, mis tõmbab teiste rahvuste huvi ja toob suuremaid võimalusi kõrgema üüri saamiseks mitmesugustelt erinevatelt gruppidelt. Nagu kirjutab Veiko Parming, et see "ei saa olla mõeldud ainult eestlastele, pigem teenib mitteeestlasi".

Huvitav, alguses süüdistati Eesti Maja, et seal üüritakse palju ruume mitte-eestlastele, kuid Madisoni projektis tuuakse just mitteeestlastele üürimine esile kui väärtus. Parming kirjutab ka, et "mööda kõndides kuulutame uhkusega, et see on eesti keskus". Pole siis ime, et ühiskonnas tekib kahtlus, kus endist eestlaste maja olemasolu saab vaid meenutada uuest mööda sõites ja silti lugedes. Korraldajatele pole ilmselt tähtis sotsiaalne kontekst, milleks see maja on ja mis seal sees toimub ning kellele.

Kuna meile esitatakse äriprojektis mõtet konsolideerimisest, esitame siin ka kainelt küsimusi, kellel on suuremad huvid, et projekt õnnestuks. Miks niisugune energiline surve Eesti Ühispanga ja EM juhatustelt? Kes võidab ja kes kaotab? Kõigepealt vaatame, mida meile esitatakse ja mis on tegelikkus. Seda saame, kui tähelepanelikult jälgime projekti esitajate sõnavõtte.

Meile näidatakse ainult ehituse ilusat lõpp-projekti ja mitmes eri variatsioonis, kuid ridade vahelt tuleb välja kummalist informatsiooni. Saame teada, et projekt ehitatakse mitmes etapis. Millises järjekorras ja millised osad tulevad enne, ei ole meile selge. Ka ei tea me, kes hakkab seal alguses ruume kasutama ja milleks, et seda majandada.

Meile on räägitud, et uue ehituse arvestatav koguhinnang täismahus on vähemalt 18 miljonit. EM eest loodetakse saada umbes 8 miljonit. Vahe 10 miljonit võib olla veel suurem, vaevalt väiksem. Mida tähendab see eesti ühiskonnale? Mida tähendab järkjärguline ehitus ja kuidas seda majandatakse?

Juhatus on öelnud, et EM tuleb müüa lepinguga, kus eestlased saaksid seda üürida ja kasutada seni, kui Madisoni projekt on valmis. Sellest võime järeldada, et raha saadud müügist on vaja ehituse esimeseks etapiks, nn first stage. Seni üürib siis eesti ühiskond Eesti Maja, oleme oma majas üürnikud ja müügist saadud raha on kasutusel parkimisplatsi ostuks ja esimeseks etapiks.

Miks peame uskuma, et seda kasutatakse targemalt kui seniste ebaõnnestunud projektide eest laenatud $250000? Ilmselt on see esimene etapp palju väiksem tervest kavandist, kuid kui raha enam edasiminekuks pole, kui juhatus väsib või läheb minema, kui keegi enam ei hooli või linn ja ümbruskond ei luba, jääbki väiksem esialgne hoone ja Eesti Maja on meil läinud.

Selles mõtlemises pole mingeid emotsioone, on vaid kaine arvestus ja teadmine, et niisugune stsenaarium pole sugugi erakordne. Sääraseid osaliselt valminud projekte on varemgi juhtunud ja arvestades EM juhatuse eelnevaid ebaõnnestunud projekte pole ime, et ajab meile hirmu nahka. Miks on projekti teostumine järk-järgulistes etappides? See toimub siis, kui raha pole terveks projekti läbiviimiseks, siis on vähemalt midagi näidata. Esialgu planeeritud ja täielikult teostamata projekte olen näinud palju. See on reaalsus.

Mõni aasta tagasi juhtus just analoogilene ja veel kurvem seik Kreeka ühiskonnas, kus planeeritud kultuurikeskus jäi rahapuudusel pooleli ja pooleliolev ehitus müüdi lõpuks odavalt ära.

Teine probleem on omandi küsimus. Kes hakkaks omama uut projekti. Kui kõik neli organisatsiooni on koos, siis on EM kui aktsiaselts problemaatiline. Kuidas seda lahendada?

Paneme tähele, et juhatuse liikmed on hakanud kordama pankroti peatset võimalust. Kui küllalt palju korrata, hakatakse ka uskuma, kuigi mujalt on tulnud palju vastupidist informatsiooni.

Antakse juhatusele mandaat, võib ta välja kuulutada pankroti ja aktsionäridele makstakse välja aktsiate väärtus pankroti ajal, siis $50-100 aktsia eest ning ka pank saab oma osa. Müügilepingusse tehakse klausel, et ostjad üürivad maja eestlastele teatud ajaks (seni, kui terve uus ehitus on valmis), kuid kindlasti mitte alaliseks. Kui oleme tähelepanelikud, leiame selle informatsiooni EM juhatuse artiklist ja sõnavõttudest.

Projekti kirjelduses pole kusagil öeldud, mis hakkab eri etappidel majas toimuma. Kui suur on esimene etapp? Korratakse, et see on meeldiv noortele (ükskõik, mis rahvusest ja ühiskonnast), ülikoolile väljaüürimiseks ja kõikidele, kes on võimelised kõva üüri maksma. Sihtkapitalile läheks ehk niisugune üür eesti koolide jaoks uues hoones liiga kalliks, igatahes kallimaks kui praeguses Eesti Majas.

Kui raha EM müügist on kasutatud ja kohe-kohe ei saa projektiga edasi minna järgmisele etapile, on siiski saadud lahti tülikatest aktsionäridest ning hoone pole enam aktsionäride oma.

Paneme tähele, et EM müügist kasutakse raha projekti esimese etapi ehitamiseks ja parkimisplatsi ostuks. Esimene hoone (phase 1) on palju väiksem kui nn lõpp-projekt ja sinna ei mahu kindlasti EM üritused sisse, kuid raha edasi ehitamiseks on puudu umbes 10 miljonit. Kui kaua hakkab siis praegune EM oma maja üürima ja kui kaua on uus omanik valmis sellega nõustuma?

Kui uue Madison tänaval ehituse lõplik valmimine mingil põhjusel venib või jääb pooleli, on EM tagajärjed väga kurvad.

Kolmandaks, kellel on huvid kiirustades peale hakata.

Kui ECU (Eesti pank) kolib Tartu College'isse, saab ta majaelanikkudelt palju uusi kliente, kes hakkavad kõik samas majas panka kasutama. Ka Madison Ave. elanikkonnal on hea ühispangaga äriasju ajada. Tartu College saab hea pikaajalise üürniku. Mõlemad on rahul. Uus, pisem monument (nn. first stage), mille üle võib uhke olla, on tagahoovis. Asjaosalised on saanud "monumendi", ükskõik, et väiksema. Sihtkapitali huvide kohta ei oska ma veel midagi arvata, kuid Eesti Maja on kindlasti kaotaja. olles läbi teinud praeguse juhatuse neljanda ebaõnnestunud projekti.

Minu meelest on just see, miks me peame tervele Eesti Maja müügi projektile veto peale panema ning tegema seda nüüd, järgmisel EM koosolekul. On vaja, et juhatusse valitakse mõistlikud inimesed, kes pooldavad meie ühiskonna jäämist Eesti Majja, enne kui algab EM praeguse juhatuse neljas ebaõnnestunud projekt.

Nüüd ehk saab seda veel peatada. Esimese kolme projektiga sai EM ainult $250 000 mööda pükse, nüüd on võimalik, et kaotame maja. Kas eesti ühiskond on ikka veel nõus vaikselt pealt vaatama ja usaldama? Meile räägitakse, et on tehtud palju vabatahtlikku tööd ja seda ei tohi kritiseerida, vaid tuleb nõustuda.
Eesti Maja juhatus ei teinud kaua vabatahtlikku tööd, seda peaksid Veiko Parming ja Linda Veltmann väga hästi teadma. Kuni 2016. aastani said kõik juhatuse liikmed igal juhatuse koosolekul $60, korrutage see 12 kuu peale. Seda, kui räägiti, et EM on pankroti veerel. Kunagi aastal 2016 vähendati see $40 peale. Alles hiljuti tühistati, vaatamata mitme liikme protestile. (EM põhikirjas seisab: No Director shall be entitled to any remuneration for the ordinary work or functions of a Director, lk. 16) Ma võin siin pisut eksida kuupäevadega, kuid kui arvestada $60 juhatuse liikmele koosolekult, siis $540 iga kuu, teeb see aastas $6480 ja kümne aasta peale $64 800. Niisugune summa oleks võimaldanud mitmesuguseid parandusi, kuid selle asemel arutati ebaõnnestunud projekte. Alterra projekti ajal sai EM-poolne projektijuht David Kalm vähemalt $5000 kuus. Kas see kõik on vabatahtlik töö?

Kummaline on ka, et avaldatakse väga tugevat survet, et me kõik EM müügiga nõustuks ja terve ühiskond oleks ühte meelt.

Kes ei ole nendega nn "ühte meelt" nimetatakse "tugitoolikriitikuteks, isiklike arvete klaarijateks, lühinägelikeks, umbusaldajateks, äraütlejateks" ning mis veel. Räägitakse, et kes nendega ei nõustu "lõhestavad eesti kogukonda hoolimatute ja alusetute väidetega", soovitatakse "ajada ühte ja sama eesti asja" ja nõustuda EM maha müümisega.

Tsiteerin siin endist Eesti Vabariigi diplomaati, kirjanikku Jaak Jõerüüti, kes kirjutas Postimehe arvamuses: "Eesti munad tuleb panna mitmesse korvi. Aga ikka igatsetakse üht, meid kõiki esindavat sümbolit, edulugu, üht retsepti, mis lahendaks kõik mured ja liidaks kõik inimesed. Illusioon!" (12.4.2017). See käib ka EM juhatuse eelmiste projektide kohta, kus suruti üht ebaõnnestunud projekti ja nüüd surutakse teist ning keeldutakse arvestama teisi võimalusi.

Tartu Ülikooli professor Marju Lepajõe on kõnes Postimehe arvamusliidrite lõunal ütelnud: "See, millega meedia, poliitiline avalikkus ja inimkond laiemalt on praegu hädas, on just ühene mõtlemine, üheselt mõtlev inimene, kes soovib, et kõik asjad oleksid ühtemoodi, ja on valmis selleks kasvõi surma minema, et asjad sedamoodi ka saaksid." (eesti.ca)

Lõpetuseks tahan siin lisada, et ma pole sugugi projekti vastu, mis tahab linnalt osta Madisoni tänaval parkimisplatsi ja sinna ehitada. Olen ainult Eesti Maja müümise vastu, et seda rahastada, sest see projekt pole kainelt mõeldes loogiline. Meil on ka teisi võimalusi, näiteks miks mitte müüa korporatsioon Rotalia maja, mille väärtus on kindlasti mitu miljonit ja sobiks akadeemiliste organisatsioonidega suurepäraselt ühtuma. Samuti on Sihtkapitalil mitu maja, võiks ka need müügile panna. Kindlasti on veel teisi võimalusi, kui vaadata kastist pisut välja.


Eda Sepp, Toronto

 

 

Kommentaarid   

 
+13 #1 Tarmo Remmel 2017-04-18 22:35
Eda,

Enne kui sa hakkad teiste kinnisvara müügi otsusi soovitama, võib-olla oleks pidanud sa Korp! Rotaliaga rääkima. See hoone Torontos kuulub Rho Tau Lambda Holdings Ltd. aktsiaseltsile ja mitte Eesti Ühiskonnale nii kuidas sa sellest kirjeldad. Korp! Rotalia omab suurema osa aktsiaid ja kontrollib selle maja tegevusi. Kui kunagi tuleks selle maja maha müük, tulemused oleksid jagatud aktsionäride vahel ja Korp! Rotaliaga nii kuidas legaalselt see on ettenähtud. Sest et Rotalia on ülemaailmne organisatsioon, isegi kui Toronto koondis likvideeriks, rahad kuuluksid ülemaailmse Korp! Rotaliale.
Tsiteeri | Teavita administraatorit
 
 
+6 #2 Uudishimulik 2017-04-19 18:38
Huvitav.
Küsimus tekkib esile. Kuidas olid teised üliõpilas seltsid võimelised oma hooneid müüma ja toetama originaalset Tartu Collegei püstitamist?
Just askin'.
Tsiteeri | Teavita administraatorit
 
 
-7 #3 poliit -liiderdaja 2017-04-19 22:56
Nagu näha oskab Rotalia oma maja hoida. Aga Eesti Maja head rotaalused millegipärast ei hoia ?
Tsiteeri | Teavita administraatorit
 
 
+6 #4 Peeter Lepik 2017-04-21 10:10
Olen lugenud hämminguga Eesti Maja ümber toimuvast.Eesti Maja kontseptsioon eestluse hoidmisel saab sellise stsenaariumi puhul kindlasti kannatada ja hägustub.
Tsiteeri | Teavita administraatorit
 
 
+2 #5 Eerik Semlek 2017-04-21 19:39
Toronto Eesti Maja mis on ikka Põhja-Ameerikas ainuke suurem eestlaste kogunemise koht New Yorgile lisaks: kui see maja kaoks, oleks ikka suht lõpp kogu kanada-eestluse le. Niikuinii sureb kahjuks see kogu eestlus seal välja ja kõik on varsti ingliskeelne. Soomlased on Kanadas oma identiteeti paremini hoidnud.
Tsiteeri | Teavita administraatorit
 
SEEDRIORU SUVIHARI: 24. juuni 2017

SEEDRIORU SUVIHARI: 24. juuni 2017

KAVAKell 09.30 - Rannavolle turniir, rEstoran avatudKell 12.00 - Loterii - Vabaõhuturg - MaleturniirKell 15.00 - Aktus Lauluv...

EKN – võidupühaks 2017 – Eesti rahvas Kanadas: Koos oleme tugevamad!

EKN – võidupühaks 2017 – Eesti rahvas Kanadas: Koos oleme tugevamad!

"Tänapäeval elame ajajärgus, mil rahvusvahelises taevas on liikumas musti ähvardavaid pilvi. Meil ei ole põhjust tunda nende päras...

 Laas Leivat - Võidupühaks 2017

Laas Leivat - Võidupühaks 2017

Hiljuti paluti Eesti Vabariiki asuma Euroopa Liidu eesistuja riigiks kuu aega varem kui ette nähtud. Malta, oma siseriiklike probl...

Juhtkiri - Väärtuslik nurgakivi

Juhtkiri - Väärtuslik nurgakivi

Üks saavutus viib teiseni, võitudeta edasi liikuda on pahatihti võimatu. Võidupüha oleme märkinud riigipühana alates aastast 1934,...

Tallinnas Tondil tuleb memoriaal Eesti ohvitseridele

Tallinnas Tondil tuleb memoriaal Eesti ohvitseridele

Tondi Sõjakooli 1920–1940 aastail lõpetanud ja nõukogude ning natsiokupatsioonides hukkunud või II maailmasõjas langenud ohvitseri...

Võidupüha ja võidutulede süütamise traditsiooni taastamine

Võidupüha ja võidutulede süütamise traditsiooni taastamine

Esimene võidupüha paraad koos võidutulede süütamise ja maakondadesse teele saatmisega toimus taasiseseisvunud Eestis 1993. aastal....

Kommentaar - Kui Eesti juhib Euroopa Liitu

Kommentaar - Kui Eesti juhib Euroopa Liitu

Esimesest juulist alates on Eesti esimest korda pooleks aastaks Euroopa Nõukogu eesistujariik. Meil ei ole paraku olnud teiste rii...

Pöördumine Eesti üldsuse ja Riigikogu poole Rail Balticu küsimuses

Pöördumine Eesti üldsuse ja Riigikogu poole Rail Balticu küsimuses

Pöördumine Eesti üldsuse ja Riigikogu poole Rail Balticu küsimusesAustatud Eesti rahvas! Austatud Riigikogu liikmed!Taasiseseisvun...

LEP JUHATUS: KES OLEME, MIDA TEEME

LEP JUHATUS: KES OLEME, MIDA TEEME

Töö nõuab tegijat, nii on Lääneranniku Eesti Päevade korraldamine jäänud juhatuse mureks ning umbes iga paari nädala tagant on jäl...

Tartus tehti ajalugu

Tartus tehti ajalugu

Juuniküüditamise 76. aastapäeval toimus Tartu Pauluse kirikus küüditamispäevale kohane pidulik jumalateenistus, aga lisaks sellele...

EESTI HETKED - Rahvuslind Itaalias

EESTI HETKED - Rahvuslind Itaalias

Selgus, et Rooma lähistel on omajagu tuttavat loodust. Lapsed kriiskasid esmakordselt elus palmipuid ja bambust nähes, aga siis il...

Täpsustus - Esimene eesti kirik Ameerikas

Täpsustus - Esimene eesti kirik Ameerikas

Eesti Elus (2. juuni numbris) ilmunud Chicago Eesti Maja 50. juubeli pidustuste kirjelduses on eksitav viga vanima eesti kiriku ko...

Kanada päevik - Enese huvides

Kanada päevik - Enese huvides

Taas on tabanud Ontariot valitsevaid liberaale skandaal. Ei saa aru, kuidas valija on korduvalt neid tagasi pukki asetanud, arvest...

Eesti Elu Nr. 25 - 23. juuni 2017

Eesti Elu Nr. 25 - 23. juuni 2017

Vaadake galeriid, mida huvitavat saab lugeda 16. juuni Eesti Elu /Estonian Life paberlehest. Käesoleva nädala Eesti Elu paber...

Palju õnne 101. sünnipäeval, dr Roman Toi!

Palju õnne 101. sünnipäeval, dr Roman Toi!

Pühapäeval, 18. juunil pühitseb Torontos Ehatare puhkekodus oma 101. sünnipäeva armastatud koorijuht, dirigent, helilooja dr Roman...

Juhtkiri - Rahva kaotustest

Juhtkiri - Rahva kaotustest

Kuigi juuni on tavaliselt kaunis kuu, on Eesti ajaloos kurbus ajal, kui peaks suve tulekut, jaanipäeva ootama. Ühismäärus nr 1299-...

FOTOD - Canada 150 - EUROOPA LIIT: PEALINNAD & KULTUURID

FOTOD - Canada 150 - EUROOPA LIIT: PEALI…

Euroopa Liit: pealinnad ja kultuurid - selle loosungi all toimus ülikuumal pühapäeval Ottawa Welcom...

Eesti Skautide Ühing (ESÜ) avas uue kodu

Eesti Skautide Ühing (ESÜ) avas uue kodu

Laupäeval, 10. juunil 2017 avas Eesti Skautide Ühing (ESÜ) oma uue kodu Tallinnas. Eesti Skaudikesk...

AJALOOLISED FOTOD - Miks just võrkpall

AJALOOLISED FOTOD - Miks just võrkpall (1)

Jõekääru Kalev'i Võrkpallilaagri 10. – juubeliaasta - eel on sobiv esile tuua praegusele põlvkonnal...

Pärnus etendub taas tõsielul põhinev “Klarissa kirjad”

Pärnus etendub taas tõsielul põhinev “Kl…

Pärnu Jahtklubi purjekakuuris etendub juulis ja augustis Pärnu Suveteatri suvelavastus igavesest ar...

LEP 2017 kava   – UCLA, Sunset Village

LEP 2017 kava – UCLA, Sunset Village

Neljapäev, 31. august11 h -6 pl Registreerimine, Study Lounge10 h – 1 pl Laulupeoharjutus, Grand Ho...

IVO LINNA JA BOOGIE COMPANY TULEMAS LÄÄNERANNIKU EESTI PÄEVADELE

IVO LINNA JA BOOGIE COMPANY TULEMAS LÄÄN…

Alati on põnev kuulda, millised pop-rock muusikalised artistid on Eestist Põhja-Ameerikasse tulemas...

Kommentaar -  24 DIALOOG, AVALIKUD MEELEAVALDUSED JA ORGANISEERITUD VÄGIVALD

Kommentaar - 24 DIALOOG, AVALIKUD MEELE…

Eesti kuulutas end varsti juba sajand tagasi riigina demokraatlikuks, rippumatuks (sõltumatuks) vab...

Kultuur - Vivat, maestro Neeme Järvi!

Kultuur - Vivat, maestro Neeme Järvi!

ERSO tähistas Neeme Järvi 80.a juubelit kahe kontserdiga. 6. juunil dirigeeris koos juubilariga Kri...

Meelelahutust - Uitaja mõtisklus

Meelelahutust - Uitaja mõtisklus

Temake juhib tihti tähelepanu sellele, et olen peaaegu Einstein. Mitte, kuna oskan valemeid lahenda...

FOTOD - Mälestuspäeva pildid Värskas ja Tallinnas 2017

FOTOD - Mälestuspäeva pildid Värskas ja …

VärskaNõukogude võimud küüditasid ja hukkasid 646 reservõppekogunemise nime all Petseri Kaitseliidu...

PHOTOS - Baltic June '41 Soviet Deportations Candle Light Commemoration

PHOTOS - Baltic June '41 Soviet Deportat…

June 13, 2017 The Baltic Federation, The Estonian Central Council, Latvian National Federation...

FOTOD - Sabre Strike 2017

FOTOD - Sabre Strike 2017

USA ARMY in Europe õppus „Sabre Strike" DV päev Tapal 10.06.17. „Sabre Strike" on USA armee pi...

FOTOD - EESTI KULTUURIMINISTER INDREK SAAR TÖÖVISIIDIL KANADAS

FOTOD - EESTI KULTUURIMINISTER INDREK SA…

Eesti kultuuriminister Indrek Saar viibis töövisiidil Ottawas 5. ja 6. juunil ning Torontos 7. juun...

NELJAS EUROOPA LIIDU LÜHIFILMIDE FESTIVAL OTTAWAS

NELJAS EUROOPA LIIDU LÜHIFILMIDE FESTIVA…

Ottawas Arts Court Theatre and Studio ruumides Daly Avenue'l toimus 2.-4. juunini juba neljandat aa...

Korporatsioon Fraternitas Estica 110

Korporatsioon Fraternitas Estica 110

Korporatsioon Fraternitas Estica tähistas oma 110. aastapäeva tänavu kevadel. Pidustused algasid Ta...

Kommentaar - Inimarengu aruanne näitab teid Eesti tulevikku

Kommentaar - Inimarengu aruanne näitab t…

Esimesel juunil arutas Riigikogu riiklikult tähtsa küsimusena uut inimarengu aruannet 2016/2017, mi...

Juhtkir - Ekstremismist

Juhtkir - Ekstremismist

Taas Londonis toimunud võigas terroristide rünnak süütutele viis Suurbritannia peaministri Teresa M...

Kanada päevik - Prestost, seekord negatiivselt

Kanada päevik - Prestost, seekord negati…

Kirjutasin Metrolinxi, ühistranspordi riikliku ettevõtte, Presto kaardist mullu positiivse päeviku....

EESTI HETKED - Ega sina ju ometi...

EESTI HETKED - Ega sina ju ometi...

"Ega sina ju ometi liiga palju ei joo? Igaks juhuks testi: (alkoinfo.ee)."Selline välikampaania on ...

Kanadas elavate eestlaste jätkuv toetus Peeteli kiriku sotsiaalkeskuse lastele

Kanadas elavate eestlaste jätkuv toetus …

Armsad Peeteli laste sõbrad ja toetajad Kanadast!Juba mitmeid aastaid on Kanadas elavad eestlased k...

Meelelahutust - Mis vahe seal on?

Meelelahutust - Mis vahe seal on?

Ega vist pole miskit vahet küll, kas kirjutad vai ei kirjuta, aga vahel on sedasi, et tunned vahetu...

EERO Eelnurme mälestusfondi stipendiumi sai Raimond Pääru

EERO Eelnurme mälestusfondi stipendiumi … (2)

EERO on välja andnud Eelnurme mälestusfondi stipendiumi TTÜ mehaanikateaduskonna õpilasele juba 25 ...

Ene Lompi järgi nimetati Northern Secondary School'i auditoorium

Ene Lompi järgi nimetati Northern Second…

Ene Lomp'i järgi nimetati Northern Secondary School'i auditoorium kus ta oli aastaid muusika õpetaj...

Üleskutse ERMilt välismaal elavatele eestlastele

Üleskutse ERMilt välismaal elavatele ees…

Eesti inimene, kes sa läksid 1980. aastate lõpus või 1990. aastatel välismaale ja oled sinna elama ...

Facebook Twitter Youtube Rss Google plus
 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 
 
Viimasena ilmunud
Eesti Elu paberlehe tutvustus!

 Eesti Elu üksiknumbrid
on müügil Torontos:

 

  • Eesti Elu kontoris (3 Madison Ave. / 310 Bloor St. W.)
  • e-store'is Toronto Eesti Majas (958 Broadview Ave)
  • Leaside Pharmacy's (Suomi Koti juures) 795 Eglinton Ave. E.

  

Telli leht siit!

 

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 
Eesti Elu - 3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2 - Ajalehe Tellimine - Kuulutuste tellimine - Tel: 416-733-4550 - Fax: 416-733-0944 - e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2012 Eesti Elu. All rights reserved.
Made by CyberQA & Confirmo